Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua întâi

Iubirea Mea este în cuvântul acesta, şi îl învăţ pe om taina întâlnirii sfinte dintre om şi om, în numele Meu cel sfânt. Amin, amin, amin.

Mă întâlnesc din nou cu omul în grădina întâlnirii, că Eu suspin după om, şi suspinul Meu este cuvântul. Amin.

O, fiilor străjeri la ieslea Mea în care-Mi cobor cuvântul, aşezaţi-vă cu Mine înaintea oamenilor pe masa nunţii Mele cu voi, că vă dau pildă de împărăţie a cerurilor pe pământ, ca să se prindă oamenii în horă cerească cu voi şi cu îngerii din cer. Amin. Iată nuntă cerească, Mire din cer şi mireasă de pe pământ. Vine cerul sfânt în grădina întâlnirii, iar Eu şi cu slava Mea sunt aici şi Mă dau izvor de băut celor ce însetează după viaţa Mea în ei. Amin. Fiţi cu duhul dulce, copilaşi de la ieslea Mea de cuvânt, că Eu, Domnul şi Mirele vostru, Îmi desfac sânul şi Mă dau cu voi oamenilor care vin la nuntă cerească să înveţe ei să fie ca voi, că voiesc prin voi să dau tămăduiri omului. Amin.

Voiesc, omule dorit de Mine, să te opreşti lângă Mine şi să asculţi vorbirea Mea din grădina Mea cea plină de miresmele cuvântului Meu. Iată taina cerului pe pământ, şi tu vii, omule, şi Eu grăiesc peste tine. Amin. O, nu mai căuta mângâierea ta. Caută de Mă mângâie pe Mine, că Eu te scol pentru cerul cel nou şi pământul cel nou, căci în Scripturi scrie aşa: «Domnul trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei şi i-a tămăduit pe ei, căci El prefăcut-a pustiul în izvor de apă, iar pământul cel fără de apă, în izvoare de ape, şi Domnul a grăit în locul cel sfânt al Său». Amin.

Cu mare iubire Îmi slobozesc cuvântul, şi aduc cu el viaţă fără de moarte peste om, numai să vrea omul să fie. Cu mare dor Mă aplec peste voi, cei adunaţi la nuntă, că e nuntă în grădina întâlnirii, şi Eu am chemat omul la nuntă. Eu sunt Mirele nunţii. Mireasa Îmi este micuţă, dar Eu sunt mare peste ea şi Mi-o cuprind cu mare iubire, ca să chem lângă Mine şi lângă ea nuntaşi şi lăutari, căci scris este: «Domnul în Sion este mare. Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi. Înălţaţi-L şi vă închinaţi în muntele cel sfânt al Lui. Intraţi cu veselie şi cu bucurie înaintea Lui, că El trimite izvoare în văi. Cântaţi Domnului şi binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui. Vestiţi între oameni slava Lui, că iată, lucruri minunate face El, şi cunoscută a făcut mântuirea Lui. Cântaţi în sunet de psaltire, cu alăută şi cu trâmbiţe şi în sunet de corn, că bat râurile din palme deodată, şi munţii se bucură, şi Domnul grăieşte din locul cel sfânt al Său». Amin, amin, amin.

Eu, fiilor de la ieslea Mea, grăiesc peste voi pentru om şi voiesc să ştie toată lumea că Eu Mă slăvesc în voi cu venirea Mea cea de la capătul timpului omului. Faceţi-vă slavă a Mea peste pământ, că vreau, fiilor scumpi, să vadă lumea ce este cerul pe pământ. Eu aşa v-am spus: «Chemaţi la nuntă, chemaţi lăutarii să cânte, că Eu îi dau omului nădejdea în venirea Mea şi îl scol pe om pentru cerul cel nou şi pământul cel nou».

Caută, omule, să înţelegi venirea Mea şi să crezi că am venit după tine ca să te învăţ cu venirea Mea, cu nădejdea în venirea Mea, că iată, pe pământ nu mai are omul nădejdea că Eu vin, dar Eu vin, că scrie în Scripturi să vin. Amin. E dulce venirea Mea. E taină dulce întoarcerea Mea, şi Mă fac dulce în cuvânt, căci cuvântul acesta este venirea Mea după om, ca să nu vin pe neştire când vin. Un picuţ, şi Eu vin pe pământ cu trupul văzut şi vreau să te învăţ cu cerul pe pământ, omule. O, nu e bine să nu Mă aştepţi, nu e bine să nu te pregăteşti, nu e bine să stai departe cu viaţa ta de viaţa Mea. Nu e bine, omule, să fiu Eu într-un fel, şi tu în alt fel. Vino să te povăţuiesc, că e grea vremea, şi e noapte grea vremea. Şi iată, Eu în miez de noapte vin ca să te scol pentru ziua venirii Mele. E dulce venirea Mea dacă Mă primeşti acum cu ea. E astăzi venirea Mea, nu mâine. Astăzi dacă auzi, nu te învârtoşa, ci auzi-Mă. Amin.

Omule, durerea Mea, lasă-te spre bucuria venirii Mele la tine şi te fă bucurie a Mea, căci sunt îndurerat pentru tine. Am venit să-ţi dau bucuria venirii Mele. Mi-am întocmit grădină pe pământ ca să Mă întâlnesc cu tine la izvorul cuvântului Meu aşa cum M-am întâlnit cu samarineanca la izvorul lui Israel. Ia şi bea şi nu mai înseta după cele ce nu sunt, că iată, Eu sunt Cel ce sunt, şi voiesc şi tu să fii. Ies cu zile de nuntă cerească în calea ta, omule. Te-am chemat să vii să petrec cu tine, şi tu cu Mine, zile de nuntă, întâlnire sfântă între Mine şi tine, în numele Meu cel sfânt. Mă doare golul din Mine, şi de aceea vin după tine, că tu eşti golul din Mine. Eu pentru tine am făcut raiul şi fericirea din el şi veşnicia din el. Vin cu el în calea ta şi vreau să-l pun în tine şi vreau să fii ca Mine şi cu Mine. Iată ce minune! Vin din cer şi grăiesc peste grădina cuvântului Meu şi ies din ea cuvânt şi grăiesc cu tine, omule. Vino să Mă iei şi să te înveţi să grăieşti cu Mine, şi să mergi să Mă vesteşti apoi, şi să grăieşti cu Mine în psalmi şi să-Mi spui: „Adu-ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău cel nou, şi cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăţile Tale pe aleşii Tăi, şi să ne veselim de veselia poporului Tău şi să lăudăm, Doamne, moştenirea Ta, şi ne mântuieşte şi ne adună dintre neamuri, ca să Te lăudăm şi să ne fălim, Doamne, lăudându-Te“. Amin.

O, fii ai oamenilor, cuvântul acesta este iubirea Mea, şi vin cu el să vă învăţ taina întâlnirii sfinte dintre om şi om în numele Meu, că frumos este omul cel sfânt înaintea Mea. Gătiţi-vă sfinţenia, aşezaţi-Mă pe Mine în voi, că Eu sunt Fiul Tatălui Savaot. Daţi-vă Mie, ca să vă dau Tatălui popor sfânt la venirea Mea, că Eu când am plecat la Tatăl am spus: «Privegheaţi, că nu ştiţi când vine Stăpânul vostru ca să vă pună peste ale Lui, şi ca să fiţi veşnici apoi». Fiţi credincioşi cuvântului Meu, căci cei puşi peste ale Mele sunt cei sfinţi, nu sunt cei păcătoşi. Fiţi ochi şi urechi peste cele ce vin din cer peste voi ca să vă înţelepţească auzul şi văzul, căci cei mari de peste voi vă ţin departe de venirea Mea, dar voi veniţi, veniţi aproape, că iată-Mă, aproape sunt şi aicea sunt, ca să-l învăţ pe tot omul taina venirii Mele după două mii de ani. E dulce venirea Mea, e dulce cuvântul Meu cu care vin la tine, omule chemat la nunta venirii Mele. Venirea Mea e nuntă pentru cei ce vin spre ea, iar pentru cei ce fug de ea, e zi de beznă, e zi de judecată, căci cine nu ascultă de aceste cuvinte, acela este judecat de ele şi rămâne în întunericul veacului acesta. Amin. Dar iată izvorul, şi pe Mine lângă el, dându-Mă celui însetat. Iată cina, şi pe Mine hrană celui flămând.

O, ţară a întoarcerii Mele, o, ţară dulce, Mă îndulcesc în tine cu cuvântul venirii Mele şi te fac dulce pentru cer, ba chiar şi pentru cei de pe pământ. O, ţara Mea frumoasă, M-am întors la începutul tău. Tu eşti începutul pământului, iar Eu stau în vârful tău şi cuvintez peste pământ din vârful lui, din locul cel sfânt al Meu, din muntele Meu cel sfânt din tine. Neamul tău nu-şi cunoaşte obârşia, dar Eu vin să-l vestesc şi să-l fac iar pe om din locul din care l-am făcut pe cel întâi zidit. Iată ieslea cuvântului Meu cu care încep să fac din nou lumea şi pe om ca şi la început. La început am început de aici, iar la sfârşit tot de aici am început, şi am unit începutul cu sfârşitul ca să întocmesc Scriptura naşterii din nou a lumii. Să vină românul să ia de la Mine să înveţe ce înseamnă să fie românul român! Să vină românul şi să ia naştere din nou din cuvântul Meu! Să vină! Amin. Şi vine, şi va veni, şi tot mai mult va veni. Amin.

Eu sunt Cel îndurerat în voi, fiilor care Mă daţi pe Mine cuvânt oamenilor, şi de aceea chem omul să vină la Mine, că durerea Mea vine de la om. Eu, Domnul şi Mirele vostru, Mă dau cu voi oamenilor, ca să se înveţe să fie ca voi, că voiesc prin voi să dau tămăduire omului. Vreau să-l fac pe om ca şi pe Mine; vreau să-l deprind cu viaţa cea veşnică şi să-l învăţ taina întâlnirii sfinte dintre om şi om în numele Meu, că frumos este omul cel sfânt înaintea Mea. Când cei sfinţi se întâlnesc în numele Meu, aceasta este taina întâlnirii sfinte dintre om şi om înaintea Mea, căci aceştia sunt cu Mine în trupul, în sufletul şi în duhul lor, şi sunt, căci Eu sunt Cel din ei. Amin.

Acum Îmi desfac braţele şi îi cuprind pe cei ce Mă au, şi îi îndemn pe cei ce nu Mă au să Mă ia şi să Mă aibă în ei aşa cum sunt Eu.

Taina cerului pe pământ este omul sfânt. Fugi, omule, de cele ce nu sunt, şi vino la Mine ca să fii, şi vino şi deschide-te ca să intru şi ca să intri, şi să fie mare duh de sărbătoare între Mine şi tine, şi să fie ziua ta de sărbătoare şi să te pomenesc Eu în ea împreună cu sfinţii şi cu îngerii pe pământ şi în cer. Iată, taina cerului pe pământ se face izvor şi curge în cele patru laturi ale pământului şi cheamă la împărăţia cerurilor pe toţi cei care vor să se înnoiască. Amin.

Mă îndulcesc peste voi şi în voi, copii de la iesle, şi Mă dau din voi, ca să ia cei ce vin, că iată-i cum vin la chemarea Mea. Vă dau pildă de împărăţie a cerurilor pe pământ, ca să se prindă oamenii în horă cerească cu voi şi cu îngerii din cer, care stau cu voi în duhul sărbătorii de nou Ierusalim peste pământ, în duhul nunţii Mele cu voi.

Voi, cei ce veniţi la sărbătoare cerească în grădina întâlnirii, veniţi, şi bine aţi venit! Intraţi cu bucurie şi cu veselie înaintea Mea şi binevestiţi mântuirea Mea şi vestiţi între neamuri slava Mea, că iată, lucruri minunate Eu fac, şi cunoscută fac mântuirea Mea peste cei ce Mă caută. Cântaţi în sunet de psaltire, cântaţi cu alăută şi cu trâmbiţe şi în sunet de corn, că bat râurile din palme deodată, şi munţii se bucură, iar Eu, Domnul, grăiesc din locul cel sfânt al Meu. Amin, amin, amin.

26-08-2000