Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu, Domnul Iisus Hristos, voiesc să vă numesc popor duhovnicesc. Cunoaşteţi bine cuvintele Mele, că mulţi vor veni să facă „minuni“ ca să facă de ruşine lucrurile Mele. Se vor arăta pe faţă, spunând că este de la Dumnezeu lucrarea lor, dar cereţi binecuvântare de la Dumnezeu, şi duhul rău va pieri din faţa voastră, că mulţi sfinţi au fost ispitiţi de duhul rău; până la cel mai apropiat ucenic al Meu a venit, iar când a cântat cocoşul de trei ori, şi-a adus aminte Petru.

... Învăţaţi să cântaţi psalmi, de la unul, la o sută cincizeci. De la cine spun acest cuvânt? De la Ioan Evanghelistul, că aceasta e înmuierea inimii împietrite. Cine cântă un psalm, este cu neputinţă de a nu primi credinţă. Asta e jertfa care a mai rămas, că jertfă fără preoţie nu se mai poate, că e preoţie puţină, şi care din ei a mai rămas, este comunist. Au fost ameninţaţi cu suferinţă, să se lepede, şi pe mulţi i-au omorât, şi cei care au mai rămas, le-au plătit să tacă şi i-au înveşmântat cu haina lui antichrist, ca să nu se mai cunoască. Dar cum l-am hrănit pe Ilie în pustie şi cum l-am hrănit pe Daniel în groapa cu lei, aşa vei primi şi tu de la Dumnezeu, numai dragoste şi voinţă de Dumnezeu să ai.

... O, ce de jertfă Mi-a adus sfântul Ilie! Ce de jertfă Mi-a adus sfântul Pantelimon! Dar din vremea de azi nu mai primesc. Ce? Un castron de varză sau un castron de ciorbă, şi zice că a adus jertfă, cu unghiile roşii, cu capul descoperit, cu picioarele goale, cu goliciune. Jertfa aceasta nu e plăcută, şi se cade la preoţime să nu primească această înjosire. Interzis ca aşa persoană să se apropie de sfântul altar, dar îi e frică preotului şi o lasă şi nu o opreşte, că e şi el om în serviciu, ca oricine, şi ca să nu piardă pâinea, nu se luptă duhovniceşte, dar să ştiţi că prin aceasta a stricat nu numai legea, ci şi duminicile.

Să ştiţi că sunteţi la sfârşit. Nu mai poate Dumnezeu răbda curvia, fumatul, ştiinţa falsă, mândria şi goliciunea. Du-te, tată, cum Mă duc şi Eu, du-te în bisericuţă şi vezi câte fiinţe stau în bisericuţă. Du-te şi la mare şi vezi, că nu se mai pot număra cât sunt de mulţi.

... Lepădaţi lucrurile pe care Domnul le-a adus la cunoştinţă. Domnul nu a purtat îmbrăcămintea care este astăzi din lemn sau din petrol. Se spunea odată la mătase borangic. Aceasta e primită şi blagoslovită. Mulţi răposaţi au primit vase cu apă făcute din material plastic şi au rămas la vamă fără găleată, că s-a topit din căldura smoalei care este acolo.

... Copilaşii Mei, feriţi-vă de păcate. Nu mai faceţi păcate, căci Dumnezeu nu mai poate îndura păcatul. Păcatul a umplut pământul cu boli, a umplut pământul de plăgi. A venit pe pământ înec de apă, a venit foc, au venit muşte, a venit cutremur, au venit lăcuste, au venit molii şi lepră, au venit multe, dar lumea de la păcat nu s-a oprit, şi mai rău a sporit păcatul său. A venit Domnul să spună: ieşi din lume, vino lângă Mine! că să ştiţi că toate se vor prăpădi, căci odată toată suflarea se va îngălbeni. Munţii care se fac astăzi, e scris în Apocalipsă că se vor surpa. Nu te uita, tată, că sunt frumoase toate. Fugi de frumos, că acesta e făcut să te amăgească, şi vine vremea ca frumosul să se pălească, să se veştejească, şi cel urât va fi frumos în faţa lui Dumnezeu. Adică cine? Pe creştini îi urăşte lumea.

... Dacă vrei să mai vin la tine, roagă-te cu post şi rugăciune şi voi veni; prin ce tu nu ştii voi veni. Viaţa trăită cu Mine Mă aduce la tine.

... În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Şi prin acest semn să-L cunoşti pe Dumnezeu când vine la tine. Acest semn va fi în lună. Acest semn va fi pe pământ. Acest semn va fi şi la tine pe fereastră. Peste acest semn nu vine nici un rău. Nu te ruşina cu semnul acesta. Pomeneşte-l, tată, când ai vreo suferinţă, când ai vreun necaz, dar pomeneşte-l, tată, cu credinţă înfocată.

Israele, Israele, Israele, vine vremea ca prin muncă să-ţi câştigi traiul, prin muncă să-ţi câştigi odihna sfântă, şi mulţi şi-au ales: unii munca pământească, iar alţii munca duhovnicească.

... Crucea e o armă mută cu care vei lupta şi nu se aude focul cu care vei împuşca. La această cruce piere duşmanul tău, dar poart-o, nu te duce cu ea în păcate, căci crucea se descarcă în locul de păcate. Nu sluji demonului, cu crucea la gât, căci când vei zice: „Piei, satano, din faţa mea!“, nu va pieri, căci crucea e profanată.

... Crucea să fie în casa ta ca armă, ca păzitor, ca Dumnezeu. Dacă nu crezi că în acest trup este Domnul Iisus Hristos, pune crucea pe pieptul ei şi vei vedea că e aşa, că dracul fuge de cruce. O, iubitul Meu popor, strigă Dumnezeu din cer. Nu am venit să înşel pe nimeni. Fii credincios. Iubiţi duhovniceasca purtare şi lepădaţi lumeasca purtare.

... Acest trup a fost răpit în această noapte când voi aţi dormit, a fost dusă la locuinţele unde se muncesc fumătorii, unde se muncesc trădătorii, unde se muncesc vânzătorii, şi ar vrea să spună, că uite, nu vrea nimeni să vină la lumină. Împrumută omul un foc de la duhul rău: „N-ai să-mi dai un foc?“. Unde te vei duce când se va aprinde focul pe care l-ai împrumutat de la demon?

A întâmpinat acest trup locuinţa unui preot fumător. Vai şi amar, ce mai chinuri îngrozitoare pentru că a profanat sfânta lucrare! Părăseşte sfântul altar şi slujba sfântă şi se duce şi fumează. Îl va părăsi lucrarea cea mai de preţ. O va pierde, tată. De aceea, puteţi să daţi bani cu grămada, că nu vă vindecaţi de boli, pentru că doctorul nu mai are putere să te vindece. I s-a luat acel har, prin păcatul său. Nu sunt împotriva preoţiei. Dumnezeu îl cheamă la lumină: lasă întunericul şi vino la lumină!

... Munca de astăzi te scoate din flacăra de foc. Lucrează, tată, cu credinţă. Cum adică? Vine vremea când nu vei mai putea munci şi vei mânca din munca aceasta, că mulţi creştini usucă pâine şi fac pesmeţi, dar duhovniceşte Domnul a grăit atunci de pesmeţi.

... Se căiesc păcătoşii în iad, şi ar vrea să fie înştiinţaţi cei din neamul lor, dar nu se mai poate. Uite-l pe Iuda cum se munceşte! Crezi că are Iuda neam? Şoimii patriei de astăzi, toţi trădează un Iisus.

Dacă cineva vrea să se căsătorească, în Domnul să se căsătorească, şi să primească duhovniceasca viaţă. Pentru că nu mai sunt mănăstiri, nu veţi putea duce viaţa ca mirii. Cine vrea să-şi ţină viaţa sa, Domnul o primeşte cu bucurie, că mai bine să fii fecior decât să dai demonilor fii.

09-08-1979