Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiţi credincioşi. Luaţi aminte la aceste cuvinte. Este greu, tată, să creadă cineva în cuvântul acesta, pentru că nu este glas de bărbat, ci este de femeie. Fericiţi veţi fi voi dacă veţi crede şi veţi asculta.

Pământul şi văzduhul ating cerul cu spurcăciune. O, tată, dacă voi veţi asculta şi veţi răbda şi nu vă veţi amăgi şi întina de ce este pe pământ, mult veţi lua plată din mâna Mea.

Acest trup este un bulgăre de lut pe care l-am călit prin foc, prin dureri şi chinuri grele, tată, şi l-am sfinţit prin acest Duh, prin post şi rugăciune, şi îl am în faţa voastră.

... Am venit în aceste vremuri grele să-Mi iau ce Mi-a mai rămas, că aşa am spus când am plecat, că plec şi vin iarăşi, şi fericit va fi cel ce M-a primit, şi greu va fi de cel ce nu Mă va primi.

Mă întreabă rudele voastre: „Când vin fraţii noştri?“.

... Nimic din obiectele voastre să nu se asemene cu lumea de azi. Nu te speria, că lumea aceasta mai are un pic şi ajunge la hotar şi va dispărea. Copilaşii Mei, nu vă amăgiţi după cei răi, că umblă ca leii spunând că nu e Dumnezeu. Aveţi în faţă Scriptura şi nu o veţi mai avea, dar rumegaţi-o, mâncaţi-o, ca să-i faceţi de ruşine pe filozofii de astăzi când veţi fi chemaţi. Adevărul e la tine, creştine. Tu eşti adevărul, şi nu-l pune sub obroc de frica hoţilor. Tu eşti sarea cu care se sărează marea. Tu eşti la care Dumnezeu vine şi spune aceste cuvinte.

... Să fii un Petru, dar nu acela care s-a lepădat. Să fii un Pavel. Să fii un Ilie care a stat în pustie, că Domnul i-a spus: „Mai am un număr de creştini care nu s-au închinat lui Baal“. Aşa îţi spun şi ţie: mai am o mână de loc care nu s-a închinat lui Baal. O, iubite frate în Domnul Iisus, are să vină vremea să Mă vezi grăind din piatră, să Mă vezi grăind din ramuri de copaci, din apă. O să Mă auzi ca să nu slăbeşti. Adevăr adevărat grăiesc: dacă nu va mai rămâne nimic, vor rămâne piatra şi lemnele care vor vorbi.

... Precum s-a împlinit proorocia lui Ioil, a lui Avacum, a lui Ilie, se împlinesc toate profeţiile din carte. Şi iată că Domnul Iisus a coborât în Duh şi profeţeşte şi ce a mai rămas. Pregătiţi-vă să-Mi fiţi o turmă şi un Păstor, nu în avere pământească, ci în avere duhovnicească.

O, poporul Meu, am să vin la tine să-ţi arăt rana din palmă, că dacă ai crede, n-ai mai glumi şi n-ai mai zâmbi şi nu te-ai mai duce să grăieşti de-ale lumii.

... Nu mai este vremea minunilor, dar e plata mai mare dacă vei crede.

... O, iubitul Meu popor, te rog, te rog din partea Tatălui, din partea cerului sfânt, fii credincios în Domnul Iisus Hristos. Dacă-L ai pe Dumnezeu, e de ajuns, copilul Meu, dar să-L ai Trup şi Duh în inimă la tine, că de ai fi la răsărit de soare, vin la tine, creştine, vin; Mă cobor şi vin, dar cheamă-Mă cu dor şi cu credinţă. Ai auzit? Iată, unde locuieşte Duhul astăzi, arde şi produce rană. Să fiţi de mare cinste în faţa lui Dumnezeu, că nu vă dă Dumnezeu morţii dacă veţi fi vii, că mulţi nu vor intra în mormânt, şi chiar de vor fi în mormânt, nu vor sta, şi se vor ridica.

... Mulţi dintre voi sunt bolnavi ca să fie şi mai plăcuţi în faţa lui Dumnezeu. Dumnezeu are voie să-l încerce pe poporul Său. Nu alungaţi suferinţa, că Dumnezeu Se supără pe acela. Iubeşte toate, şi pe vrăjmaşul tău. Pe duşmanul Meu să-l urăşti. Cine e duşmanul Meu? Satana. Cine e satana? Duşmanul Meu cu trup cu tot. În toată lumea care nu face voia Mea este satana, şi nu mai zice nimeni ca să-l scoată pe satana din el, cum se făcea pe vremea când eram în trup.

... Vei fi lumină, copilul Meu, pentru cei din întuneric. Va veni vremea să fii căutat, nu ca acum, vânat. Dar va fi prea târziu, şi atunci îi va spune Dumnezeu: „Înapoia Mea! Când era cu tine, nu-l iubeai. Acum e cu Mine. Pe tine să te vindece stăpânul tău“.

Nu dori semne, nu dori minuni, că mai mare e plata dacă va fi fără minuni.

... Întăriţi-vă cu postul şi rugăciunea şi biruiţi pe vrăjmaşii care vă atacă pe voi. Aceasta e arma creştinului, că nimic nu-l biruie pe satana ca şi acestea, că pleacă din faţa ta. Dar nu să posteşti astăzi şi să mai posteşti la anu’. Nu să te rogi astăzi şi să te mai rogi la anu’.

... Tată, sunt oameni de nouăzeci şi peste suta de ani, care se tăvălesc ca porcii în curvie până mor; şi după ce mor, le face preotul o slujbă, două şi s-a terminat. Fiilor, nu vorbim de păcatele acestora, dar feriţi-vă de acest păcat, că din pricina a ce este în lume astăzi, Dumnezeu S-a hotărât ca să nu mai fie căsătorie. Acum, ce facem? Stricăm legea? Dar cu ce să împlinim legea dacă n-am cu ce?

... Încă o dată vă spune Domnul: nu fiţi îndărătnici la credinţă, că veţi vedea cu toţii lucrarea de azi în mijlocul cerului, de la facere şi până la sfârşit. Toate trâmbiţele vor fi scoase şi arătate în faţa voastră. Să citiţi la Apocalipsă, la vedeniile apostolului Meu, că acolo scrie de vremea de astăzi.

Mai e un pic şi toate aceste lucruri diavoleşti dispar şi ia locul altcineva pe tron pentru o clipă, şi nici acela nu va fi bun. Tot nebun, şi va cădea şi acela, şi apoi va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor, va fi jalea.

... Să nu vă vadă Dumnezeu prin pieţe, prin lume. Te duci după cele trebuincioase, dar să nu fie din cele spurcate şi nebinecuvântate. Şi Eu am mâncat din piaţă când eram în trup, dar lucruri curate. Dar astăzi se vând lucruri spurcate, lucruri nebinecuvântate. Unde mai e, măi tată, un Mihail (regele Mihai, n.r.) care nu avea pe piaţă lucruri spurcate? Un Mihail care zbura cu credinţa şi cu turma sa? Se auzea conducerea sa la cerul sfânt. Fiţi pricepuţi şi nu trădaţi acest cuvânt, că veţi fi osândiţi. Am fost îngăduit de Tatăl ca să spun acest cuvânt.

Am văzut la toţi creştinii candela aprinsă, dar candela inimii nu este aprinsă. Copilaşii Mei, cine vă mai învaţă aşa cu de-amănuntul ca Mine? Este greu ca să nu fiţi ai Mei, că Domnul nu Se plăteşte cu bani, ci cu cele duhovniceşti. Coborârea Duhului Sfânt nu se plăteşte cu bani, ci cu viaţă creştină. Aţi auzit?

... Sunt familii care iubesc mai mult copiii decât pe Dumnezeu, şi dacă ar muri un copil al său, L-ar certa pe Dumnezeu de ce a luat copilul său.

01-08-1979