Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu sunt, Care am proorocit şi în trecut, Care am proorocit şi prin Moise. Eu sunt, Care am proorocit şi prin cântatul cocoşului la lepădarea apostolului. Şi atunci, şi acum Eu sunt, Care nu vă voiesc moartea. Eu sunt Cel ce înviez şi dau şi moarte. Eu sunt Cel ce tămăduiesc şi dau şi boală. Eu sunt Cel ce putrezesc un trup pământesc. Eu sunt Cel ce-l fac din nou trup, ca la început, cu chip din chipul Meu. Eu sunt Cel ce am uscat smochinul. Eu sunt, tată. Creştine, încă o dată îţi spun ţie: Tatăl a dat puterea Sa Fiului Său, şi a dat judecata Sa tot Fiului Său. Nu acest trup este. Eu sunt. Cuvântul lui Dumnezeu vine prin Duhul Său.

Israele, apropie-te de Mine, ca să nu te căieşti când Tatăl te va întreba de ce n-ai crezut proorocia Sa şi când ţi-a spus că acest cuvânt este lucrarea Sa.

... Să ştii că prima judecată se face aşa: vei fi întrebat de ce n-ai crezut. Astăzi vorbeşte Domnul cu omul, şi mai târziu vor vorbi pietrele şi lemnele şi te vei îngrozi, că nu vei şti ce înseamnă această zi care vorbeşte prin piatră şi prin lemne.

Tată, copilaşii Mei, tot ce voi aţi voit Eu v-am dăruit, şi Eu ce doresc nu reuşesc: să te sfinţesc. Eu voiesc să te fac să nu mai munceşti, şi să trăieşti din munca Mea, iar tu nu vrei aşa, şi voieşti să munceşti şi să trăieşti din munca ta.

... Mulţi creştini sunt părăsiţi de îngeri şi trăiesc pustii, fără îngerul lui Dumnezeu. De ce? Copilaşii Mei, chemaţi îngerii înapoi, că fără ei nu veţi ajunge la Noi, şi nici Noi la voi. Dumnezeu nu a zidit om pe pământ, sărac de înger. Când l-a urzit, i-a dat şi înger să-l călăuzească.

... A fost un popor credincios care se chema Oastea Domnului şi cânta cântece duhovniceşti, până când a venit vremea şi a dispărut această turmă. Şi astăzi, această lucrare a Mea duhovnicească are duşmani de moarte, că mulţi au pierit împuşcaţi, mulţi au pierit nimiciţi. Şi dacă astăzi află că mai sunt undeva de aceştia, e pericol de moarte. Dar nu vă speriaţi.

... Uite, tată, s-a dat voie să se refacă bisericile dărâmate şi plâng preoţii că nu au cu ce le reface, că nu au bani. Nu ţineţi banii la C.E.C. Luaţi din ei şi daţi spre refacerea bisericilor. Chiar dacă nu e a ta, Dumnezeu îţi va plăti.

25-03-1978