Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, să faci dreptate, nu strâmbătate. Aceasta să fie hrana voastră: rugăciunea şi postul. Şi să nu mâncaţi mult, ca să nu întreacă grăsimea trupească pe cea duhovnicească. Să nu mâncaţi fără măsură, să nu trăiţi fără lucrare duhovnicească.

... Ioachim şi Ana erau urâţi de lume. Nu aveau copii şi se rugau lui Dumnezeu să le ia urâciunea de pe ei, să le dea şi lor un copil. Le-a dat o fetiţă, şi la vârsta de trei ani au dat-o lui Dumnezeu prin preotul Său, Zaharia. Şi s-a făcut fetiţa mare şi a fost hrănită de sus şi muncea. Făcea haină fără cusătură pentru sine şi pentru cei din jurul său, şi a făcut cu una mai mult, că ştia ce se va întâmpla cu ea. Muncea şi se ruga. Aşa cere Domnul şi de la voi: să lucraţi şi să vă rugaţi. Adevărat vă spune Domnul că nu aici este comoara voastră, nu aici este casa voastră. De ce respingeţi porunca Mea? De ce râvniţi la lumea aceasta, la portul acesta? că nu e de la Dumnezeu.

... Domnul nu vă lasă, ci vă răpeşte. Cum? Nu veţi şti. Se vor uita neamurile în toate părţile şi nu te vor vedea. Va pune Domnul semn la casa ta şi nimeni nu va strica nimic şi Domnul o va curăţa, dar numai tu, iubitul Meu, să nu-l ai în inima ta pe duhul rău, că Domnul te va părăsi în ceasul când duhul rău va fi cu tine. Nu mai este vreme să-l scoată Domnul pe duhul rău. A fost o dată pentru tot veacul ce a lucrat Domnul pentru toţi. Roagă-te mereu să nu se şteargă numele tău din cartea Domnului.

... Fiţi atenţi, că sunteţi cei mai urâţi de lume. Animalele sunt cele mai drăguţe la lume, dar voi sunteţi urâţi de lume. În vremea de azi nu vă iubeşte nici lumea, nici împăratul, nici părinţii, nici rudele, şi este ca în vremea lui Ilie, ca în vremea lui Moise, toţi vă urăsc, şi de aceea veţi fi răpiţi, iar lumea va fi nimicită.

... Să nu te despartă cineva de Mine, că făptura ta e asemenea Mie. Numai acel care nu face bine nu e asemenea cu Mine. Nici un firicel de păr din capul tău nu se va mişca fără voia Mea. Dacă tu eşti scris să fii al Meu, şi tu greşeşti, Domnul te bate, ca să te apropii mai mult de El.

Toţi câţi au zis: „Şi eu sunt creştin“, şi unde Domnul a fost în casa lor, toţi se vor lovi cu lovitură grea, dar din carte nu se vor mai şterge, pentru că e scris cu foc. Dar va fi bătut, bătut, de va rămâne pielea şi osul.

24-11-1977