Cuvântul lui Dumnezeu

... Mulţi din cei ce poartă haine sfinte, poartă pe dedesubt cuţitul.

... Apostolii au vorbit în limbi şi nu s-au luat de pe pământ duhurile de atunci. Copilaşul Meu, vin duhurile până la gura ta şi de la gura ta, fug căci gura ta vorbeşte alte lucruri.

... Vin timpuri grele, şi vremea e la sfârşit şi mai e o clipă de suferit. Cei fără credinţă sfântă astăzi râd, dar mâine vor jeli.

... Cunoaşteţi-vă din fapte că sunteţi creştini. Deosebiţi-vă de viaţa pământească.

... Pe Petru şi pe Iacob, pe Andrei, pe sfinţii apostoli nu i-am trimis să propovăduiască despre lucrurile pământeşti, ci să propovăduiască Evanghelia, să propovăduiască din cartea sfântă. Auzi?

... Nu lăudaţi oamenii. Lăudaţi-L pe Dumnezeu. Oricine ar fi omul, chiar dacă l-ai vedea zburând pe sus, să nu spui nimănui. Nu ai voie să lauzi. Ai auzit?

... Puţină vreme mai e cu bisericuţa, şi cereţi la bunul Dumnezeu să nu te lipsească de bisericuţă, că nici un staul nu se strică dacă are păstorul bun. Păstorul a trecut peste legea sfântă, că nu s-a uitat la Evanghelie sau la Scriptură, ci s-a uitat la natură; că la această goliciune, „natură“ i se spune. Acela care s-a născut din natură, e din păcate. Vor veni îngerii şi vor suna din trâmbiţă şi va veni proorocul Ilie şi va face ordine pe pământ. Rugaţi-vă să fiţi creştini desăvârşiţi, că Domnul v-a făcut ordine la rugăciune, v-a făcut ordine la lucru şi la multe lucruri sfinte, şi dacă nu le făcea nu mai eraţi în viaţă până acum, şi eraţi omorâţi. Dumnezeu, pentru aceasta v-a ursit aceste lucruri, şi dacă veţi înainta mereu cu ele, veţi fi insula lui Dumnezeu. Dacă veţi asculta, Dumnezeu vrea să-Şi împlinească planul Său de la sfârşit.

... Sfinţiţi-vă prin viaţă curată, căci Domnul trimite multă sfinţenie, şi de la mulţi Se întoarce, că nu-i găseşte duhovniceşti.

... O, tată, vor trage orăşenii la sate, vor trage la munţi, că s-a dus vestea că oraşele vor fi nimicite. Oriunde s-ar duce, tată, vor fi distruşi. Şi în stâncă de piatră de ar intra, tot se vor nimici.

... Eu vreau preot, nu vreau popă. Popii sunt ai lui Baal. Preot a fost patriarhul Justinian, şi din treaptă în treaptă a venit la patria cerească. Nu l-au lăsat călăii să spună cu gura sa cine să vină după el. Avea pe cineva căruia îi zicea „Romanul“. Acesta care vrea să vină este Pilat şi Caiafa, este cel care-i ia locul.

Rugaţi-vă şi pentru răposaţi, cât mai sunt bisericuţe. Faceţi bileţele cu numele răposaţilor şi cu numele voastre. Rugaţi-vă prin sărindare şi liturghii.

Rugăciunea în miez de noapte să fie la toţi, şi toţi vecinii să se strângă laolaltă. Să nu dormiţi. Să aveţi apă lângă voi să vă stropiţi. Iar de e strâmtorare, stai în casa ta şi roagă-te, dar nu sta în pat.

Toţi preoţii care nu sunt după lege, sunt preoţii lui Baal. Aceia sunt popi, nu sunt preoţi.

... Domnul cere de la voi să vă hrăniţi cu hrană duhovnicească mai mult decât cu cea pământească, fiindcă Domnul prin aceasta vă dă putere îmbelşugată, pe care nu au avut-o moşii şi strămoşii voştri.

... A venit necredinţa din ţări străine în casă la tine. Cine a adus-o? Sunt ţări, tată, la marginea pământului, necredincioase, şi viaţa voastră a sosit în ţările lor, şi viaţa lor a sosit în ţară la voi. Cine a adus aceste lucruri? Tată, rugaţi pe cei ce au moaşte în ţara românească să vă fie casă de ocrotire. Dacă ei nimicesc biserica Domnului Iisus Hristos, să nimicească şi sfinţii cârciumile lor. Aşa să vă rugaţi, dar vedeţi să nu fiţi vânduţi.

07-06-1977