Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul sfânt pe pământ, nu cu trupul, ci cu Duhul. Acest Eu, nu e trupul acesta, ci e Duh, şi plutesc prin văzduh şi grăiesc cu Duhul. După Mine nu mai vine nimeni, şi la venirea Domnului Iisus Hristos va fi greu de cele ce nu s-au împlinit când am fost cu voi.

Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeţii Enoh, Ilie şi Ioan şi vor pregăti masa Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată.

... Tot ce s-a profeţit în Vechiul, s-a împlinit. Şi după Vechiul, a venit Domnul Iisus Hristos şi a pus o lege nouă, şi sfântul Ioan Botezătorul a fost învrednicit prin faptă să-L boteze pe Mântuitorul, şi el a fost înaintemergător. A trimis şi a pregătit această fiică de atunci şi de astăzi ca să se mântuiască lumea. Vai şi iarăşi vai de cei ce au rupt legătura aceasta! că mai mult cu sută la sută e păcatul azi, mai mare ca în Sodoma şi Gomora. Dar vă spun: pregătiţi-vă, fiilor, că dureros este de un creştin de azi care face vreo faptă greşită, că n-am venit cu nici un semn să fac. Cu forţa nu te duce Dumnezeu în raiul Său, că iată, Dumnezeu a hotărât ca pe toată lumea s-o nimicească. Plâng îngerii din ceruri, plânge mulţimea de sfinţi, plâng serafimii şi heruvimii, plâng de ceea ce Dumnezeu a hotărât; şi nu Mă mai întorc, la fel cum nu M-am întors la potop.

... Iadul e pustiu. Au ieşit la suprafaţă ca să nimicească toată zidirea Mea. Au făcut multe scări şi multe lucrări ca să nu-L mai recunoască pe Dumnezeu. L-au făcut pe om ca să nu mai aibă faptă plăcută de Dumnezeu şi să zămislească prunci ştiinţific. Ai să vezi ce nu ţi-au văzut ochii, fiule. Ai să vezi copil născut fără duh şi are să-ţi vorbească şi are să te hulească şi are să-ţi facă multe neplăceri, şi de aceea Dumnezeu taie firul între pământ şi cer. Duhovniceşte, taie suflarea.

... Să ştii că afară de această profeţie Mă vei vedea. Îl vei vedea pe Dumnezeu faţă către faţă şi te vei întoarce cu spatele şi vei pune pe spate cojoc şi aşa vei sta de vorbă cu Dumnezeu. Când acest trup se va lua la cer, asemănătoare cu această lucrare alta nu va mai fi. Veţi auzi că vor fi colo şi colo. Să nu credeţi, că vă amăgiţi.

... Daniele, ia să vezi, că fiecare din voi, care aţi luat parte la această lucrare şi vă sunt copiii în lume fără de Mine, ce răspuns greu veţi da la judecata Mea!

... Bucureşti, Bucureşti, eşti gata să te întorci pe dos! Ploieşti, Ploieşti, eşti gata să te întorci pe dos, eşti gata să pieri! Lume, lume, şi iară zic, lume, eşti gata să rămâi fără nume! Îţi va pieri numele, îţi vor pieri poftele, îţi vor pieri trupurile. Veniţi-vă în fire, că va bufni peste voi multă lume socotind că la voi va găsi salvare, dar zice Domnul: aici nu e intrarea. Intrarea e la Dumnezeu. Crezi?

Fiule, mult am ţinut la ţara românească. Am copii şi trupuri jertfite. O, mult am apărat această ţară românească! Să ştiţi că mai e un grup de creştini, nu de aceia care beau ţuică. Mai e şi fără ţuică şi mai e şi fără vin. Vinul îl au numai când se împărtăşesc. Să le fie numele binecuvântat.

... Copilaşii Mei, nu credeţi cu adevărat că sunteţi înfiaţi pentru cerul sfânt şi că sunteţi sfinţiţi? Aşa să le vorbiţi la lume: că nu sunteţi sfinţi, ci sfinţiţi. Şi nu vă mândriţi, şi lepădaţi răul de la voi şi îmbrăcaţi-vă în viaţă sfântă, îmbrăcaţi-vă în sfinţenie. Să nu fie numele pe care vi l-a pus lumea, de „sfinţi“, spre batjocură, ci să fie adevărat.

... Cine are voce, să cânte, să cânte, că e păcat să nu cânte lui Dumnezeu. Cântaţi psalmii, tată, că toate relele de la voi se vor îndepărta. De aceea a biruit David, că el cânta psalmi.

06-05-1977