Cuvântul lui Dumnezeu

... Vino la Mine, creştine! că fericit este cel ce nu M-a văzut şi M-a iubit. Fericit este acela care a suferit pentru Mine şi pentru că a fost credincios şi nu şi-a lepădat credinţa jos. Înaintaşii voştri au luptat fără preţ şi au biruit, dar dacă tu vrei să recunoşti preţul pe care vrei să-l iei de la Mine, uită-te la sfânta Scriptură, căci cel de pe urmă va fi întâi, şi cel dintâi va fi pe urmă. De ce eşti tu cel dintâi? Nu se judecă şi nu se face judecată niciodată.

... Se aude din cer când lumea vă duşmăneşte şi vă porecleşte şi vă ameninţă, şi Dumnezeu plânge când vede pe poporul Său că nu tace şi ridică sabia împotriva celui rău. Nu mai e timpul să ridici sabia. Sabia ta e rugăciunea, şi glonţul tău e postul, şi toiagul tău e crucea, tată. Moise, cu toiagul a despărţit Marea Roşie pe jumătate şi a trecut poporul. Acum, toiagul s-a prefăcut în cruce sfântă, şi dacă ai credinţă, eşti mult mai presus decât Moise cu toiagul. Ia să vezi, tată, numai să vezi. Uită-te bine la cuvântul Meu care este către tine, că se face război între oamenii răi şi între oamenii Mei, şi Eu, Fiul lui Dumnezeu, am să le fiu comandant. Dar nu război ca în vremuri, cum se vorbeşte astăzi falsificând adevărul. Nu aşa se va întâmpla, şi va fi război fără arme şi se vor nimici răii de la sine. Să nu te iei după oamenii răi să te faci prieten cu ei, că vei pieri.

... Veniţi-vă în fire, că nu s-a legat gura boului care e pus la treierat. Nu s-a legat meliţa de meliţat. Nu a spus Domnul: „Nu mai merge după Mine, că uite, e colea duşmanul şi te ia“, ci Domnul spune: vino după Mine, că nu de la tine e biruinţa. Cere! Dar nu mai cere nimeni, tată. Ştii ce cere acum? Maşină de călătorie la drum. Dar Eu zic: dă-Mi şi Mie ce cer Eu.

... Când vei avea tu putere să opreşti criminalul de la crima sa? Când vei avea tu putere să sufli din gura ta asupra aceluia pe care Domnul îl va învia? Domnul Iisus te întreabă. Când vei avea putere să dai grai celor muţi? Când vei avea tu putere să dai vedere orbilor? Când? Care va fi a voastră răsplată dacă voi nu aţi împlinit niciodată această minune? că uite, a sosit soarele la asfinţit şi rămâne întunecime.

... Poporul Meu, poporul Meu, cum am adus la Maica Mea pe norii cerului pe cei care o iubeau şi o slujeau, aşa îl voi aduce la acest locaş pe norii cerului pe poporul Meu.

... Poporul Meu, se va întreba despre viaţa ta, despre ţara ta, dar dacă numai unul va rămâne, se va răpi acela, şi ţara se va nimici, iar dacă vor fi cinci, Domnul va face prin ei lucrarea Sa, şi ţara nu se va nimici.

15-04-1977