Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât de sus, din cerul sfânt, pe pământ. La început M-am coborât cu trup şi am călătorit cu trup, tată. Ce lucrare am făcut când am venit pe pământ în trup? Şi pentru ce s-a făcut?

— Lucrarea de mântuire, Doamne. (răspund creştinii, n.r.).

— Şi de ce nu am făcut în cerul sfânt această lucrare? Pe pământ trebuia să vin în trup, ca să se împlinească cuvântul sfânt şi la buni, şi la răi. Am vorbit, şi ceea ce am vorbit s-a împlinit, iar astăzi am coborât pe pământ ca să împlinesc ce a rămas să împlinesc: legea toată.

Apropiaţi-vă de Mine. De multe ori am spus acest cuvânt, nu numai o dată, ci de multe ori, şi de ce nu se împlineşte? Mulţi au venit şi mulţi s-au înapoiat, şi totuşi nu sunt sigur de acest popor, nu sunt sigur că va intra în împărăţia Mea, din pricina încăpăţânării.

O, Daniele tată, sunt tare supărat! Îmi pare rău că am venit din cer pe pământ. Îmi pare rău de ce am făcut Eu. Sunt supărat nespus de mult, pentru că omul care e făcut de Domnul, întru toate e făcut de Domnul. Îmi pare rău că i-am dat secretul Meu. Îmi pare rău că i-am dat chipul Meu. Îmi pare rău că l-am făcut şi i-am suflat Duh din Duhul Meu ca să fie sfânt pe pământ, şi astăzi se joacă duhurile necurate cu omul pe care Domnul l-a sfinţit întru toate. L-am făcut cu chip sfânt, cu trup sfânt, cu cuvânt sfânt. Nu e ca animalele, în patru picioare şi cu vocea ca la animale, ci l-am făcut deosebit. Şi iată, tată, că omul s-a depărtat de Domnul, Îl huleşte pe Domnul, Îl duşmăneşte pe Domnul, Îl vorbeşte de rău pe Domnul. Dar să ştii, Daniele tată, că ce s-a întâmplat cu Sodoma şi Gomora şi ce s-a întâmplat cu lumea din vremea potopului, aşa se va întâmpla şi cu lumea aceasta.

... M-am făcut cunoscut omului pe pământ întru toate. Nu am ascuns nimic din faţa omului de azi, ca să fie fericit şi încredinţat de Dumnezeu. Şi iată că lumea toată se închină duhurilor necurate.

... Fiule, nu am deosebit, nu am ascuns nimic de tine sau de fratele tău, dar pentru că nu am ascuns şi am spus tot adevărul, iată că nu sunt bine. Sunt vândut, sunt zdrobit, sunt răstignit şi în ziua de astăzi, ca şi când am fost în trup, chiar de acela pe care l-am iubit şi i-am dat secretul Meu sfânt. Creştine, cu cât te-am sfinţit de mult, cu atât vei fi osândit.

O, poporul Meu, care te-am chemat la Dumnezeu şi astăzi nu mai vrei să fii cu Mine! Nu te gândeşti, tată, că-ţi va fi grea osânda şi nu va mai avea cine te scăpa şi cine te vindeca?

Daniele, aşa să vorbeşti poporului Meu, că va veni vremea când omul va chema pe Domnul, cu lacrimi curgând vale, Îl va chema să-l scape de necazul pe care-l va avea, şi Îl va chema să-l scape de durerea pe care o va purta în spate, şi Îl va chema să-l scape de boala care-l va ataca; Îl va chema să-l scape de duşmanii care-i stau în faţă, căci duşmanul tău va fi cel apropiat de tine astăzi, cel pe care Eu îl urăsc şi tu îl iubeşti, cel pe care Eu îl prigonesc şi tu îl iubeşti. Acela va fi duşmanul tău de moarte, şi când Mă vei chema, Eu voi fugi de la faţa ta.

Şi această persoană de astăzi, care stă în faţa ta şi îşi înjoseşte ursita sa, Maria Achim, e o persoană mândră, şi i-am răbdat multe greşeli pe care le săvârşea şi am chemat-o lângă Mine ca să-Mi fie aproape, lucrătoare, dar tot aşa este, tot aşa vorbeşte. Daniele tată, nu mai ţine în faţa ta persoane ca acestea, că e păcat strigător la cer acest lucru. Această persoană aşa a fost de la început, şi l-a urât de moarte pe soţul ei. De ce nu se uită în desaga sa, şi se uită la desaga soţului său? Fiilor, ce ziceţi? Va mai merge mult munca Mea aşa? Nu. Pentru neascultarea voastră, toate se vor opri şi va scutura Domnul praful de pe picioarele Sale, să cadă pe spatele celor ce nu vor să facă roade. Daniele, fă dreptate! Eu aşa îţi poruncesc, că eşti păstor. Dacă la tine vine cineva să le faci dreptate, fă dreptate şi nu apleca urechea ta la nedreptate. Ai auzit, tată? Fă dreptate! Eşti rugat din partea Domnului Iisus Hristos: nu primi nici o persoană să-şi înjoseşte familia sau soţul sau pe vecini sau copilul.

... Tată, tată, sunteţi în gură de şarpe, cum a fost Daniel în groapa cu lei. Dacă nu aţi fi făcut rugăciuni şi postul pe care l-am dat, de mult eraţi ucişi. Aşa cum Daniel în groapa cu lei se ruga, aşa şi acum, puterea lui Dumnezeu este peste voi. Dau cu praştia, tată, în voi, şi se lovesc ei şi pică jos şi mor. Fiule, câţi au dat cu praştia în tine şi în trâmbiţa Mea şi s-au lovit şi au murit!

... Patriarhul Justinian a făcut un bine la cineva. Pentru binele acesta are rădăcină adâncă la Mine. Dar are jurământ, cât va trăi el, nimeni nu-l poate scoate din slujba sa duhovnicească. Şi dacă nu era aşa, nu mai era Biserica Ortodoxă şi nici un creştin nu mai era. Să ţineţi minte, tată, că de aceea nu poate să-l răstoarne, şi de această faptă s-a adus la cunoştinţă şi la elevii din şcoală. De aceea Gheorghiu-Dej, la moarte s-a îngropat cu preoţi. A spus: „Din biserică am venit, prin biserică plec“, aşa a lăsat scris. Acesta a fost mult mai înţelept şi mult mai credincios decât conducătorul care este în prezent. În faţa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a stat şi trâmbiţa Mea, şi dacă el era cu inimă rea, îi făcea ceva rău, dar a îndemnat-o să fie tainică şi i-a spus trâmbiţei Mele, a spus de la sine: „Păgânul nu se mai face creştin, dar din creştin se face păgân“. Şi aşa este. Dreptate a avut.

19-12-1976