Cuvântul lui Dumnezeu

... Întoarce-te, lume, cu faţa către Mine, că vine plânsul peste tine! Strânge, lume, portul bine, că vine jalea peste tine! Lume, lasă gluma, că te vei jeli, şi unde va fi peştera mai rea, acolo vei intra ca să scapi de necaz. Lume, lume, vine moartea peste tine şi pământul nu te va primi! Atât am avut de vorbit pentru tine, lume. Am avut prooroci în tine, trimişi de la Mine, şi n-ai voit să-i asculţi. Am avut pe Fiul Meu venit la tine şi nu L-ai primit şi L-ai prigonit şi L-ai omorât. Ce răspuns vei da la judecata Mea? Am trimis peste tine ape să te înece, şi nu te-ai speriat. Am trimis foc să te ardă şi nu te-ai speriat. Am trimis peste tine cutremure şi nu te-ai speriat. Am trimis peste tine foamete de pâine şi nu te-ai speriat. Am trimis peste tine boli grele şi nu te-ai închinat Mie. O, lume, nu mai am ce mai trimite, că pe toate le-am folosit. Voi trimite între cer şi pământ scaunul de judecată şi te va judeca pentru toată fapta ta. Lume, lume, ai umplut pământul de spurcăciune! Lume, lume, Îmi voi retrage de la tine şi moartea şi vei striga cât vei putea, dar moartea te va lăsa.

... Să ştiţi, şi cărţile sunt de mii de ori schimbate. Să ştiţi că au venit oamenii pe pământ, cu multă îndrăzneală, şi au şters din cărţi ce a fost scris. Sunt Scripturi schimbate. Numai una la o mie dacă mai e curată, că lumea, şi chiar preoţii, zic că proorocii nu au mai fost şi nu mai sunt de la Ioan, dar uitaţi-vă că de la facerea pământului şi până la încheierea veacului acesta, Dumnezeu nu va înceta învăţătura Sa, şi de aceea spun: s-au schimbat multe Scripturi, şi oamenii de ştiinţă au scris multe minciuni. Dacă se găsesc la voi Scripturi de la Noi, şi vi le cer, nu le daţi la lume, la oameni care măcelăresc. De aceea am venit la voi, să vă spun să nu vă abateţi de la calea Mea.

... O, copilaşii Mei, se vor face stăpâni păstorii pe păşune şi nu vă vor mai da, dar voi să nu vă supăraţi când veţi fi daţi afară de la cina pe care Dumnezeu a făcut-o pentru poporul Său. Să nu vă supăraţi, să nu huliţi, ci să vă rugaţi la Stăpânul cinei să vă dea El. Şi pentru această nesocotire vor ieşi apele din matca lor, că a mai fost, şi lumea nu s-a îngrozit, şi au fugit de pe locurile joase şi şi-au făcut case pe locuri înalte, dar să ştiţi că nu va rămâne făptură care nu se va îngrozi de această plagă, de mânia care va veni de la Dumnezeu. Copilaşii Mei, să nu vă speriaţi. Chiar de veţi muri, vii veţi fi, că va veni peste tine Duhul lui Dumnezeu şi va intra iarăşi în inima ta, iar cei răi vor rămâne şi vor fi masă păsărilor şi câinilor, care n-au mâncat de când sunt pe pământ aşa masă.

... Va veni şi va lua odrasla ta şi o va duce să înveţe lucruri multe şi va fi cercetată despre creşterea sa, despre toată mâncarea sa, despre toată culcarea sa. Învăţaţi-vă copiii să nu vândă. Luaţi-L pe Dumnezeu în ajutorul vostru, luaţi-L de tată şi de mamă, că nu vă va lăsa orfani, nu vă va lăsa să vă lovească cineva. Copilaşii Mei, se luptă îngerii cu dracii, şi nu în iad, ci pe pământ, şi se va vedea, nu va fi nevăzut războiul acesta, ci se va arăta la vederea tuturor. Puţini vor rămâne lângă Mine. Copilaşii Mei, vor plânge cerul, soarele şi luna de moartea acestora, că au fost credincioşi şi nu vor mai fi, au fost milostivi şi nu vor mai fi, au fost buni şi nu vor mai fi, au fost predicatori şi nu vor mai fi, pentru că iubesc argintul şi arama. Zice aşa: „Când eram creştin, nu câştigam nimic, dar acum câştig şi aur, şi argint, şi aramă“. Dar nu ştie că acest aur, argint şi aramă se va pune pe cântar pentru pedeapsa sa.

... Ţine minte, creştine, când voi veni la tine când vei fi la coasă şi îţi voi şopti la urechea dreaptă, atunci tu să pui coasa jos şi să Mă asculţi. Şi am să zic: „Du-te până colea şi împlineşte porunca Mea“. Şi tu să asculţi şi să te duci. Să nu zici că eşti ocupat, să nu zici că pierzi plata şi ziua de coasă. Şi voi veni la sapă şi îţi voi şopti la urechea dreaptă: „Du-te cu găleata la apă“. Şi tu să te duci. Să nu zici că nu este apă. Credinţă să ai, şi se va împlini, că Eu sunt Stăpânul apei. Şi să nu zici ca Moise: „Iată, vă dau şi apă!“. Chiar cioban de vei fi şi te voi trimite, să te duci, că aşa am făcut cu Petrache Lupu. I-am şoptit: „Du-te!“, dar nu a plecat la prima trimitere, şi i-am vărsat găleata cu lapte, şi atunci a văzut şi a plecat, dar s-a întristat că a păgubit. Dar tu să te duci de prima dată, să nu faci aşa ce a făcut el. Chiar femeia care va avea copilul în albie, de o voi trimite, să nu spună că nu are pe cine lăsa cu odrasla sa că se va îneca în copaie; că în loc să o aibă, o va pierde.

Şi va veni o vreme că într-un loc vor fi poame să se ia cu lopata, şi în alt loc nu vor fi. Voi să nu râvniţi şi să furaţi, că Dumnezeu îţi va da dacă vei asculta, dar nu lua din grădina altuia, că acestea sunt poame blestemate de duhurile necurate, ca să iei tu şi să cazi.

Şi mai vine o vreme în care se vor dărâma casele, şi se vor dărâma şi ale voastre, şi vor veni la voi ca să vă duceţi în case de păgâni. Dar cer de la voi să nu vă duceţi să locuiţi în alte case, că sunt blestemate, că Dumnezeu vrea să vă încerce credinţa.

... Copilaşii Mei, mulţi creştini în ziua de astăzi n-au fost la bisericuţă, şi au stat prin curte şi au păzit casa. Dureroasă faptă. Unul, că are serviciu; altul, că a avut de lucru. Şi a fost slujbă la toate bisericuţele. Şi altă dată vei dori să mergi la sfânta biserică şi nu va mai fi slujbă. Scrieţi pe hârtie această profeţie.

... Gospodinelor care faceţi hrană, fiţi cu mâinile curate, că vine Domnul Iisus la mesele voastre şi să nu Se scârbească. Spălaţi-vă vasele şi lucrurile. Fiţi curate, şi să fie în casele voastre ca în farmacie. Am mai spus aceasta, şi degeaba. Spălaţi mâinile, spălaţi vasele şi fiţi curate ca argintul. Scrieţi pe hârtie această profeţie.

... Aveţi grijă de trâmbiţa Mea, că are o punte de trecut, şi pe această punte va trece îndoliată. Nu acum, acum, ci mai târzior. Crezi? O văd spunându-vă: „Eu în curând vă părăsesc. Plec de aici, din casa părintească. Ies din mijlocul vostru şi în curând Duhul Care v-a hrănit Îşi va lua zborul în sus, către căminul ceresc, de unde Tăticul trimitea ca să vă facă cunoscut despre viaţa sfântă pe care au trăit-o înaintaşii noştri, iar pe mine mă vor duce deosebit, la locul ce mi l-a pregătit până la timpul hotărât. Voi mai rămâneţi pe pământ, dar nu singuri, ci Tăticul va purta de grija voastră dacă veţi fi cuminţi şi Îl veţi urma. Şi acum, copilaşii mei, cum a hotărât Tăticul, să mă îmbrăcaţi cu rochiţă neagră, cu flanel negru şi batic negru, pe care eu trebuie să mi le pregătesc. Eu să-mi pregătesc totul pentru plecarea mea, şi pentru mama, dar şi tăticul meu, care demult a plecat de aici.

Voi, copilaşii mei, să nu vă pierdeţi curajul de plecarea mea. Fiţi cu luare-aminte la viaţa voastră. Trăiţi în mare curăţenie. Eu vă urez viaţă sfântă, de ucenici. Ascultaţi-L pe Dumnezeu, ca să fiţi creştini ai Lui, că de acum încolo este timpul greu.

Eu vă sărut pe toţi care vreţi să fiţi cuminţi şi ascultători. Să ştiţi, copiii mei, că nimeni nu mai rămâne pentru ceruri, pentru că sunt satani mulţi pe pământ. Au năvălit ca barbarii prin case şi prin biserici şi prin mănăstiri, să strice credinţa şi lucrul lui Dumnezeu“.

06-11-1976