Cuvântul lui Dumnezeu

... Învaţă de la Mine, că nu va mai fi om pe pământ ca să-ţi arate cărările. Nu vor mai fi nici prooroci, nici profeţi, căci cei ce vor fi, în loc să te îndrepte spre bine, te vor îndrepta spre rău. Nu va mai fi, tată, nici o gură binecuvântată ca să-ţi arate ţie vreo pată.

... Cine a crezut acest cuvânt, a ajuns sfânt. Cine nu a crezut, a ajuns osândit, şi nimeni nu cunoaşte osânda celui păcătos.

Se vorbeşte în lume despre Mine? Nu se vorbeşte. Se vorbeşte în lume despre post şi rugăciune? Nu se vorbeşte. Copilaşii Mei, cine a fost trimis de sus, aceluia i s-a dat să vorbească. O, poporul Meu, nimeni n-a ieşit dintr-un om să spună despre post şi despre rugăciune. Nimeni n-a ieşit din pământ să grăiască despre viaţa duhovnicească, decât numai acela ce a fost trimis, decât numai de sus. Au vorbit profeţii Mei, şi după aceea au fost ucişi. N-au fost cinstiţi de lume pentru această faptă, că le-au descoperit fărădelegile. Poporul Meu, de acum înainte nu va mai fi trimis nici un profet şi nici un prooroc ca să mai profeţească sau să mai proorocească, şi ţineţi minte, scrieţi în carte, cu pană, că este greu. Are să vină ierni grele, că ai să doreşti cum doreşti apa de izvor, aşa are să dorească cineva lucrarea Mea.

... Copilaşii Mei, luaţi învăţătură. Când vor pieri cuvintele sfinte şi slujbele sfinte, să ştiţi că va pieri şi soarele, va pieri şi luna, vor pieri şi stelele, vor pieri toate lucrurile făcute de mâna lui Dumnezeu.

... Cunoaşteţi-vă între voi. Cunoaşteţi între voi pe aceia care fac binele. Cei dintre voi care fac rău, aceia nu sunt din cer.

... Feriţi-vă şi iar feriţi-vă! Dacă vine cineva din lume la tine şi îţi cere blagoslovire, să nu-i dai, că au ieşit mulţi diavoli din pământ care au furat binecuvântarea de la creştini şi s-au dus şi au puteri asupra voastră.

... Dacă cineva ţi-ar arăta o greşeală, primeşte-o. Nu te supăra, ci mulţumeşte-i, că dacă nu ar fi să spună, ar scrie duhul rău greşeala ta. Am văzut că sunteţi hotărâţi să postiţi, tată. Nu e nevoie să postiţi numai câte trei zile, ci şi câte două zile, şi câte o zi, după dragoste, după putere, că acest post este pentru tot ceea ce este de valoare. Prin acest post şi prin rugăciuni veţi scoate pe mulţi din foc.

V-am spus de nenumărate ori să învăţaţi să cântaţi psalmii lui David.

... Ţine minte, că Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său ceresc, vântură cum vântură cineva sămânţa şi se înlătură toată pleava. Aşa se înlătură de la tine lumea păgână care voieşte să te piardă pe tine. Crezi? Rugaţi-vă să nu vă piară credinţa şi faptele bune şi păstorii care vă păstoresc şi vă miluiesc.

... Vine vremea mult să fii căutat. Vine vremea să se cinstească numele de creştin şi să se preţuiască a ta viaţă. Vine vremea care nu a fost niciodată, ca să se ia ţărână din urma ta şi un petec din hăinuţa ta, ca să se vindece neputinciosul. Vine vremea, pentru cel ce te-a hulit, să-şi primească pedeapsa; şi dacă cineva te-a lovit, să fie pedepsit cu palmă de la Dumnezeu.

... Casa unde se fac păcate, nu va rămâne piatră pe piatră. Casa unde se chefuieşte şi cunoaşte păcatul, nu va rămâne piatră pe piatră. Chiar şi pământul, până la o măsură, va arde.

... Dumnezeu nu părăseşte locul Său, nu părăseşte pe poporul Său, dacă poporul îşi recunoaşte Păstorul. Aţi auzit?

... Învăţaţi cum să trăiţi şi să nu muriţi, că mulţi dintre voi îşi ucid viitorul cu mâna lor, nu ca Iuda, spânzurat sau tăiat prin cuţit, ci îşi ucid viaţa cu de toate, prin îmbuibare cu de toate şi prin lepădarea faţă de Dumnezeu. Aţi auzit? Omul are putere să spună că nu e Dumnezeu, dar mai mult nu are putere să facă. Omul are putere să strice un om care crede în Dumnezeu, are putere să omoare un trup, dar nu are putere să ucidă Duhul, şi acela care a omorât un trup, sau acela care a ucis credinţa, sau acela care a minţit, toate aceste fapte i se descoperă în faţă, şi va îngălbeni.

... Fericit omul care are putere să întoarcă Duhul lui Dumnezeu înapoi, şi aceasta să vă fie munca. Nu scoateţi duhurile, ci să le înapoiaţi în trupuri. Dumnezeu Îşi varsă harul Său asupra robului Său care vrea să-L servească. Veniţi-vă în fire, că avem zidire care s-a stricat. Dumnezeu îl va repara şi Duhul i Se va da, dar vai de acela care îndrăzneşte să alunge Duhul lui Dumnezeu de la locul Său!

... Sunteţi în vremea în care este război în casele voastre. Îşi ucide soţul soţia pe sub ascuns. Îşi ucide soţia soţul, şi aceasta e că vine sfârşitul. Se aude că nu mai rămâne nici bob de credinţă, nici bob de preoţie, nici un bob de bisericuţă. Da. Dacă nu mai are cine sluji, de aceea se va pustii.

... Se aude prin lume că vor pieri creştinii. Să nu credeţi. Nu vă înspăimântaţi, că aceste zvonuri vin de la duhul necurat. Zvonul este pe tot pământul, dar este scris că toţi păcătoşii vor pieri de la sine, pentru că s-a profeţit de mii de ori despre pieirea păcătoşilor, şi nu s-au înfricoşat. Dar te vei culca, şi când te vei scula, nu vei mai vedea pe acela ce te hulea, nu vei mai vedea pe acela ce te vindea, şi nici locul lui nu-l vei mai cunoaşte. Ca într-un vis vor pieri păcătoşii, că Dumnezeu nu mai poate suporta.

... Să ştiţi că îl am fotograf pe sfântul apostol şi evanghelist Luca, şi merge şi fotografiază, şi la judecată vă am în toate poziţiile.

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul sfânt pe acest pământ şi am trecut prin două timpuri, prin două vremi. O dată am petrecut cu trup, şi aceasta cu greu am petrecut; şi a doua oară am petrecut cu Duhul. Fericit trupul care M-a primit. Fericit trupul care Mi-a însoţit Duhul. Fericit trupul care Mi-a cunoscut Duhul, că toate acestea sunt cu plată. Şi mai este un timp, şi ştiţi cât e? Cât ai deschide ochii şi i-ai închide.

22-12-1975