Cuvântul lui Dumnezeu

... Păstrează-te, tată, că un păcat pe care-l făceai în lume, s-a întors iar la tine, a lăstărit şi s-a făcut în inima ta pădure; a lăstărit şi a crescut şi nu are unde sta şi trebuie să iasă, să crească, să se ivească. Copiii Mei, nu e păcatul Meu că-ţi descopăr păcatul tău. Tu eşti vinovat, că ai venit la Mine şi n-ai scos din tine rădăcina păcatului şi ai lăsat rădăcina nescoasă.

... Astăzi este bine să te legi pe tine nu cu sfoara, ci cu gândul, cu hotărârea ca să nu te amăgeşti de goliciune şi să nu pofteşti la ea. Domnul Iisus e gata să părăsească pământul acesta, că este de mare urâciune pământul acesta în faţa lui Dumnezeu. Feriţi-vă de păcatele care sunt astăzi în lume. Dacă ştii că mâine vei muri, şi dacă te uiţi la această goliciune, se azvârle sângele în tine. Această goliciune este mâna duhului rău, că ştie că mai are puţină vreme. Copilaşii Mei, sunteţi rugaţi nu numai de Mine, ci de toţi cei care au scris cu sângele lor condica cerului, că va fi neamul lor ca stelele cerului. Şi diavolul a zis: „Cum aş face să câştig această seminţie a sfinţilor?“.

... Lepădaţi de la voi pofta. Dacă în lume e curvie, tu fii fără poftă de curvie. Dacă în lume e beţie, tu fereşte-te de băutură. Dacă în lume e goliciune, tu fereşte-te de ea, a nu vedea goliciunea ta pe nici o parte a trupului.

... O, copilaşii Mei, nu folosiţi Scriptura anapoda. Da, tată, zice Scriptura să iubeşti pe aproapele tău, dar deosebeşte-l, că acela e aproapele tău, care face voia lui Dumnezeu.

... În vremea lui Moise am trimis pe mulţi în Canaan să cerceteze, şi s-au întors minţind şi au stricat şi mintea celorlalţi şi au zis că nu e fericire. Nu fiţi ca aceia care n-au mai avut pe Moise şi şi-au făcut dumnezei şi s-au închinat lor. Primiţi pe cei trimişi la voi. Nu-i mâhniţi, nu-i întristaţi.

... Domnul a grăit în faţa poporului Său: creştinul să fie ca smochinul.

30-06-1975