Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului

Astăzi este zi de întâmpinare. Domnul întâmpină pe Israel, şi Israel întâmpină pe Domnul.

Pace peste Israel! Pace ţie, iubitul Meu Israel!

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, pace întru cei de sus şi întru cei de jos, că Israelul cel de sus, cel din har, de sus, are pe Domnul în mijloc întru coborâre de cină cerească în mijlocul tău, Israele care întâmpini pe Domnul astăzi. Şi voi veni pe nori cu mare serbare, şi Israel Mă va întâmpina.

Israele tată, iată, intru în templul tău, în inima ta intru. Ce face inima ta, copile al poporului Meu? Am vestit pe copiii poporului Meu să-şi pregătească frumos casa inimii ca să primească pe Domnul, ca să întâmpine pe Domnul. Nu-i nimic dacă-i frig afară. Afară e frig, şi acest frig este trimis de Mine, ca să vorbesc în frig cu poporul Meu Israel. Iată, poporul Meu iubit, iată ce întâlnire ţi-a dat Domnul tău. Te-ai supărat, tată? Iată, suflu cuvintele Duhului Sfânt peste tine, copile îngheţat şi înfrigurat. E frig în casa inimii tale, copile al vremii venirii Mele pe nori. E frig, tată, şi n-am unde să-Mi plec capul sub adăpostul tău. Am venit să fac milă şi îndurare peste tine. Am venit să-ţi ţin de cald, poporule amorţit pe calea către cele cereşti; să te-ncălzesc, tată, la sânul slavei cuvântului Meu şi să te îndemn spre căldură, că Eu încălduresc inima ta. Iată astăzi glasul cuvântului Meu care a coborât pentru tine la ieslea cuvântului Meu; pentru tine, tată, ca să-l las astăzi peste tine, ca să te încălduresc, că e frig, tată, şi unul pe altul să ne încăldurim în vremea frigului.

Iată astăzi glasul Meu. Nimeni să nu-şi învârtoşeze auzul la glasul Meu. Să nu faci, tată, ce a făcut Israel, care şi-a învârtoşat inima patruzeci de ani, şi care tot aşa este şi acum, căci Eu l-am lepădat pentru învârtoşarea inimii lui, dar iată, am un Israel al răscumpărării celui de atunci. Te-am făgăduit ca să fii, Israele, ca să fii tu Israel în vremea aceasta şi ca să dau prin tine mâna la toată făptura care a fost, şi care este încă, şi ca să răscumpăr prin tine pe cel pierdut de la faţa Mea. Să nu fii necredincios în această profeţie pe care ţi-o spun iar, că de mult ţi-am spus-o că va fi să se împlinească. Să crezi proorociilor, să nu le defăimezi, căci bătrânul Simeon a mâniat pe Dumnezeu dacă n-a crezut proorocia în care scria Duhul Sfânt despre Fecioara care va naşte pe Emanuel şi care va rămâne fecioară, şi a dat să şteargă această profeţie, dar îngerul Meu o adăuga iar în carte, şi el se-nvârtoşa şi iar ştergea din fila cărţii aceste cuvinte, şi cuvintele iar se aşterneau la locul lor în carte, şi atunci M-am mâniat şi am rostit peste el prin înger: «Nu vei muri până nu se va naşte Fecioara aceasta, ca s-o vezi apoi, şi să vezi şi pe Domnul, Care va ieşi prin ea». Şi bătrânul Simeon a mai trăit încă de patru ori mai mult viaţa unui om şi nu mai murea. Dar a venit după trei sute de ani vremea Fecioarei care s-a născut şi a crescut şi a născut pe Domnul Iisus Hristos, şi Simeon a văzut împlinirea proorociei pe care el nu putea s-o creadă, şi apoi, îngreuiat de vreme, a fost iertat de Dumnezeu.

Să crezi cuvintelor Mele, Israele, că Eu nu te-am minţit cu nimic din cele ce ţi-am vestit vreme de patruzeci de ani, şi iată astăzi glasul Meu peste tine. E frig afară, tată, e iarnă cu frig. Să nu fugi din braţul Meu cel cald. E frig şi în cer, căci cerului îi este frig fără tine, Israele de la sfârşit. Îi este frig lui Domnul fără tine, şi tu să nu mai stai pribeag de Domnul tău şi de Duhul Sfânt. Să nu mai stai pribeag, iubitul Meu Israel, că nu vreau să te văd Eu pe tine plângând şi fără mângâiere şi fără acoperământ. Eu sunt acoperământul tău, şi tu să stai cu Domnul tău. Amin. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, îţi zic să stai cu Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu, popor cu pecete cerească, luată de la masa acestei lucrări de cuvânt dumnezeiesc.

Apropie-te, poporul Meu. Binecuvântată să-ţi fie astăzi urechea inimii tale şi casa inimii tale ca să întâmpine glasul cuvântului Meu casa inimii tale, templul Meu din tine. E frig afară, tată. Binecuvântat să fii sub căldura Duhului Sfânt, Care te acoperă astăzi, şi unul pe altul să ne întâmpinăm şi să ne încăldurim, iubitul Meu popor. Să stai bine treaz cu inima şi roagă-te să-ţi dau credinţă ca să înţelegi cu ea glasul cuvântului Meu. Amin.

Binecuvântată să fie toată inima lui Israel cel mic al Domnului, ca să mănânce cu folos şi să crească Israel cel mic şi să prăsească fii pentru vremea făgăduinţei, că Eu Mă întorc pe nori, după cum este scris în Scripturi.

Pace şi binecuvântare peste cina cuvântului Meu în mijlocul poporului Meu! Pace vouă, fiilor, şi duh de înţelepciune las astăzi peste voi! Rămâneţi întru Duhul Meu. Luaţi şi hrăniţi-vă; acesta este cuvântul Meu. Eu sunt Cuvântul, copii ai poporului Meu. Fiţi cu duhul atent, căci Tatăl este cu Mine în mijlocul vostru.

Verginica este venită cu Mine, Domnul, în mijlocul poporului ei:

– Pace vouă, măi copii! Luaţi îndemnul Domnului, fiţi cu duhul atent. E greu, fiilor, fiindcă n-aţi stat bine cu Domnul până acum, şi e greu să înţelegeţi acum cele cereşti. Fiţi, dar, cu duhul atent. Aduceţi-vă aminte de Domnul, Care a spus ispititorilor de atunci care nu înţelegeau nimic din cer şi cărora aşa le-a spus lor: «Dacă nu înţelegeţi cele pământeşti, cum veţi înţelege dacă vă voi spune cele cereşti?».

Iată, Domnul vorbeşte astăzi cu voi cele cereşti, cele ce au fost întru început. Fiţi cu duhul atent. Primiţi cuvântul Domnului şi faceţi să-i fie cald cuvântului în voi. Sunt cereşti şi nu sunt pământeşti cele ce vă aduce Domnul vouă. Domnul vorbeşte ca în cer, nu ca pe pământ; nu ca până acum este această vorbire.

Iată, suflu căldură în voi. Să fie iesle caldă în voi, să intre cuvântul în voi şi să-i fie cald, fiilor. Nu fiţi reci, nu fiţi necredincioşi. Eu sunt aici cu Domnul, măi copii. Fiţi cu duhul atent şi să creşteţi întru Duhul Sfânt, că vine vremea minunilor cereşti, lucrate de Domnul peste voi. Vedeţi să nu vă zdrobească aceste minuni care vin, că vin minunile care vor vorbi de la Domnul despre acest popor care a mâncat din cer. Eu am fost linguriţa prin care Domnul v-a hrănit, şi am loc pregătit pe pământ unde vin cu Domnul pentru poporul cel cu nume sfânt. Iată, am venit cu Domnul în mijlocul vostru, şi cu cei credincioşi şi ascultători care stau de veghe la ieslea cuvântului ceresc. Pregătiţi-vă hăinuţele, că în curând se vor ridica porţile slavei Domnului şi ale fiilor slavei care vin cu Domnul, că vine Domnul, fiilor, vine văzut, copiii mei, şi toţi din voi Îl veţi vedea pe Domnul, şi mă veţi vedea pe mine cu Domnul la voi. Să nu vă găsesc prin frig, şi să vă găsesc în casă, în credinţă, măi copii, şi în ascultare de cele ce vin la voi din cer.

Mama Gigi atinge pe tot fiul acestui popor care a venit în întâmpinarea Domnului. Aceasta este sărbătoarea de azi a poporului meu. E zi de întâmpinare. Pace ţie, iubitul meu Israel! Fii cu duhul atent, şi iarăşi zic: fii cu duhul atent, copil hrănit de Dumnezeu.

Pace vouă, celor adunaţi la cină cerească! Aici este loc de Emaus pentru Domnul, locul hranei prin cuvânt, căci Domnul este Cuvântul. Amin, amin, amin.

15-02-1994