Studiu introductiv
Cetatea Sfântă Noul Ierusalim
Chipul veşniciei Cetăţii Sfinte Noul Ierusalim ..... 13
Împărăţia cerurilor pe pământ ..... 14
Hrisovul - Cuvânt de mărturie ..... 15
Sobornicitatea Bisericii Noul Ierusalim - o dimensiune pnevmatologică
De la unitatea Duhului Sfânt întru legătura păcii la schisma catolico-sobornicească ..... 16
«Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea» ..... 17
Un popor de fii, o rămăşiţă: fiica Sionului ..... 18
Când va veni Fiul Omului, va mai găsi credinţă pe pământ? ..... 18
«Iată, Mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea Lui!» ..... 19
Chiar dacă Israel va fi ca nisipul mării, o rămăşiţă se va mântui ..... 19
«Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici!» ..... 19
Domnul a ales pe cei neluaţi în seamă, ca să îi facă de ruşine pe cei tari ..... 20
Omul creştin, fiu al Bisericii celei adevărate, al cărei cap este Iisus Hristos: Biserica Noul Ierusalim
«Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului» ..... 20
Câte biserici sunt adevărate? ..... 20
Fisuri în "succesiunea apostolică" ..... 21
De la veşnicie la vremelnicie ..... 22
Omul creştin: fiu-copil al lui Dumnezeu ..... 22
Cetatea Sfântă Noul Ierusalim - Radiografia unei opţiuni demiurgice
Biserica - un spaţiu consacrat sfinţeniei ..... 23
Păcătoşii cuceresc biserica sfinţilor ..... 23
Săraca biserică, ajunsă gazda circului lumii! ..... 24
Anul de cotitură: 7500 de la facerea lumii ..... 24
Restaurarea sfinţeniei în biserică: legea sfinţeniei va fi singura lege ..... 25
Privegheaţi şi vă rugaţi! ..... 25
Biserica Noul Ierusalim - o biserică a sfinţilor
A fost Dumnezeu înţeles vreodată de om? ..... 26
Somnul raţiunii naşte păcatul ..... 28
Biserica, trup al lui Hristos ..... 29
Sfinţiţi-vă, şi veţi fi sfinţi! ..... 29
O dilemă existenţială: între păcat şi sfinţenie ..... 30
Chemarea la Cina Domnului ..... 30
Nepăsarea alungă sfinţenia ..... 31
O biserică a sfinţilor ..... 31
Cine vorbea prin sfânta Virginia?
Vocea contestatarilor ..... 32
Dumnezeu nu este oficial ..... 32
Glasul care vine din cer ..... 33
Vise de noapte şi tălmăcirea lor ..... 34
Demonul îndoielii promovează înşelarea demonicească ..... 34
A dat vreodată diavolul sfaturi bune? ..... 36
Proorocii vor lua plată de prooroci ..... 37
Adevărul, demonstrat matematic ..... 37


Închide