Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, de la mic şi până la mare dacă vă aduceţi aminte de numărătoare, s-a făcut numărătoarea creştinilor pe pământ. Ţineţi minte, să nu se uite. De ce nu vreţi să cunoaşteţi soarta voastră de astăzi şi soarta voastră din trecut şi soarta voastră din viitor? De ce nu vreţi să fiţi uniţi? Copilaşii Mei, mama voastră v-a purtat în braţe, dar Eu, Dumnezeu, v-am purtat în Duhul Meu, în lucrul lui Dumnezeu. Cineva când zice despre singura sa fiinţă, zice „eu“, dar „eu“ e fără Dumnezeu. Dar Eu zic: Dumnezeu şi lucrul Său. Am lăsat lucrul de mare preţ şi am venit din cer pe pământ. N-am venit să ne uităm unii la alţii, ci am venit să lucrăm pentru sfârşit.

... Vai de tine, creştine care ai vorbit cu Mine lucru care nu se spune la nimeni, iar tu, din încăpăţânare, ai făcut foc mare şi ai ars tot ce a fost dumnezeiesc, şi a rămas doar cenuşa, popor care stai cu mâna pe topor şi te răzvrăteşti cu cel pe care-l pregătesc pentru tine.

... Poporul Meu, lasă lucrul tău şi vino la Dumnezeu! Poporul Meu, poporul Meu, lasă taina ta şi ia taina Mea, căci cu aceasta vei fi chemat, şi numai cu acest lucru al Meu vei fi băgat pe poartă în împărăţia Noastră. Dacă lucrul Meu l-ai pierdut, dacă taina Mea ai vândut, nu vei putea să stai în faţa Mea fără acel lucru tainic.

... O, poporul Meu, care ţi-am scris numele tău în cartea Mea! O, poporul Meu, pe care te-am scris în carte la numărătoare! O, poporul Meu, care vei fi martor la toate lucrurile sfinte! Dacă ai călcat pe un lucru binecuvântat, ai făcut mare păcat. Tată, nu te-ai încredinţat în mâna Mea pe care ţi-am pus-o pe cap când te-am binecuvântat.

... Vine vremea ca în această căsuţă în care noi vorbim, dacă nu ne îndreptăm de toate relele fapte, să nu ne mai întâlnim decât în ziua judecăţii, poporul Meu.

... Faceţi-vă buni, ca să scăpaţi de aceşti câini, că iată cum caută fiara hrana sa. Caută-te, măi creştine, ca să nu cazi fiarei în gură, căci Dumnezeu trimite pe îngerii Săi, dar tu nu vrei să te ai bine cu ei, şi fugi ca de alte fiinţe spurcate, dar Eu îţi spun că oriunde te vei ascunde, ochiul lui Dumnezeu te vede şi te descoperă, ca să fii nimicit de păcatul pe care l-ai săvârşit. Veniţi-vă în fire, că aşa îi spuneam şi lui Noe: „Noe, fă aşa, şi fă aşa“, şi Noe lucra după porunca Mea, iar când a venit urgia, nici sora sa şi nici neam de al său şi nimeni nu a putut să fie primit. Şi nu mai ziceau cum ziseseră până atunci: „Noe e nebun!“. Acum nu vrei să asculţi şi nu vrei să te porţi după portul creştinilor.

... Cum se vor pârli picioarele care astăzi înnebunesc bărbaţii după ele! Cum se vor pârli buzele pe care astăzi le vopsiţi! Cum se vor pârli ochii şi sprâncenele făcute de tine! Cum se vor pârli mâinile acelea fine, care plac bărbaţilor!

... Eu, Domnul, vorbesc în trupul acesta. Acesta e trup ca să vă vorbesc vouă, că trupul acesta e făcut de Dumnezeu, e scris în sfânta carte ca să fie născut pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vai de tine, vecine, vai de tine, creştină, vai de tine, soră şi frate care n-ai iubit cu sfinţenie acest trup şi l-ai nesocotit şi l-ai făcut mincinos! În curând nu veţi mai vedea trupul acesta şi îl veţi plânge cu amar şi îl veţi striga cu numele pe care l-a avut, căci vor veni din ţările îndepărtate, şi îngerii vor privi şi o vor mângâia şi o vor lua din casa sa. Dar tu, care ai stat nepăsător în acest loc şi n-ai luat nimic bun de la acest vas şi prin acest vas, vei auzi, tată, muzica sunând şi cântând când vasul va pleca din casa sa, şi plâns pe care nu l-ai auzit niciodată.

... Mă întreabă îngerii: „Ce face poporul Tău, Doamne?“. Ce să facă? Unii cos, alţii cioplesc, alţii se bat, alţii se hulesc, alţii sunt certaţi, alţii curvesc, alţii fură, alţii ascultă la ferestre şi la uşi şi îl pândesc pe fratele lor. Vai de tine, Iudo, nu cel care L-ai vândut atunci, ci cel care ai vândut astăzi pe Duhul Sfânt! Vai de tine, Iudo cel de acum, care reînnoieşti vânzările!

... Vino la Mine, creştine tată, că altul nu mai vine după Mine să-ţi spună cuvintele acestea. Vino, tată, că mulţi sunt care au venit şi mulţi au cunoscut că adevărate sunt aceste cuvinte. Mulţi au venit şi au stat lângă Mine şi au mâncat pâine cerească şi nu s-au mai întors cu spatele la Domnul Iisus Hristos, ci au stat cu faţa la Mine. Gândeşte-te bine, creştine, că vine ziua ca mâine şi vei vedea ce se va întâmpla cu casa ta, vei vedea ce se va întâmpla cu averea ta, vei vedea ce s-a întâmplat cu familia ta şi vei vedea ce s-a întâmplat şi cu neascultarea ta. Vino la Mine, vino, că de când te-am cunoscut, numai aşa ţi-am spus. Şi îţi spun: mănâncă din Trupul Meu şi bea din Sângele Meu.

Zice Preacurata Maica Mea: „O, Doamne, copilul meu, cum Te mănâncă şi omul bun şi omul rău, ca lupii, şi nu crede, nu crede că eşti Dumnezeul ceresc! O, Fiul meu, ce va fi, ce se va ivi pe pământul acesta? Înainte de a veni, nu era lucrul acesta care s-a făcut, nu era. Spune-mi şi mie, Fiul meu, ce se va întâmpla cu acesta care mănâncă şi bea din Sângele Tău şi nu vrea să fie îngeraşul cerului, nu vrea să intre în armata Ta?

O, creştine, creştine, mult, mult timp am plâns eu pentru tine! O, creştine, mult am stat în genunchi şi m-am rugat la Fiul meu să-ţi ierte păcatul tău cel greu, că nu-l mai poate ridica nimeni, şi nu mai are loc sub soare, atât s-au făcut de mari păcatele voastre. Nu mă adresez la ţările străine, pentru că acelea sunt păgâne. Mă adresez ţării române, că nu e păgână, ci e o ţară română, în care Dumnezeu Îşi va face planul Său pe care-l are de făcut. Deşteaptă-te, creştine, din somnul cel de moarte!“.

... O, creştine, mai e puţină vreme şi te voi vedea urcând pe muntele acesta care este pământesc. Ai să te urci până de nouă ori, şi sus pe munte n-ai să ajungi, că putere nu vei avea cum ai acum. Dumnezeu încă nu a luat de la robul Său puterea Sa, ci a lăsat-o la tine, tată, dar să ştii că dacă nu te vei îndrepta, toată puterea te va părăsi şi te vei poticni şi te vei ridica, şi iarăşi te vei poticni, şi aşa te vei chinui până ce vei muri, căci Domnul îţi va lua tot ce ai avut de la Sine, până ce şi moartea se va lua de la tine, că moartea e sfârşitul vieţii, tată. Ascultă bine, creştine, că toate ce vin, ţi se spun.

Am avut un număr mare de creştini, şi să ştii că Dumnezeu nu a dat la spate pe cel de prima dată, care I-a venit în faţă la lucrare, nu l-a dat la spate. Şi te va cuprinde groaza de câţi creştini am avut şi cu câţi am mai rămas. Uită-te, că nici un rău nu ţi-a făcut Dumnezeu dacă ai plecat de la Mine.

... Plânge trâmbiţa Mea şi spune: „Vai, vai, vai, ce durere dai, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! Cât mai zăboveşti cu mine? Cât mă mai chinuieşti? Arde focul gura mea, arde focul pieptul meu, arde focul tot cuprinsul meu, Dumnezeul meu! Dumnezeul meu, nu mai ascultă nimeni de glasul Tău. Am văzut omul pe pământ, cum se întâlneşte cu femeia, pământeşte. I se aprind ochii ca becurile; se aprinde focul ca văpaia. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, oare, acesta este lucrul Tău? A adus satana pe pământ multe feluri de păcate. Adevăr adevărat grăiesc: nu poate omul să străbată printre aceste feluri de păcate şi să nu le facă. Am văzut creştin care mult a fost iubit de Tine, şi astăzi este căzut în tină. Dumnezeul meu, să nu-mi socoteşti ceea ce vorbesc minciună, dar nu mai pot îndura durerea mea“.

... Fiule, s-a făcut numărătoarea. Să nu se rupă această hârtiuţă. Dacă numai câte o persoană de fiecare nume era, tot creştea numărul, şi astăzi nu mai eram aici. Dar nu Mă ajută nimeni, nu Mă împrumută prin muncă duhovnicească, şi munceşte numai pământeşte, să-şi facă avere bogată.

Prima dată am cunoscut cinci creştini. Să fi crescut tot cu cinci, şi până acum se înmulţeau. Dar creştinul ce a făcut? A auzit, doar atât, şi s-a culcat, şi s-a trezit când era o vreme rea şi nu se mai putea câştiga prin munca sa nimic. O, creştine, nu mai numesc pe nume, că Mi-e ruşine, că ai nume blagoslovit şi sfânt, şi zic: creştine, nu schimba viaţa Mea! Nu zic către curvari, nu zic către vânzători, nu zic către beţivi, nu zic către hoţi, şi strig ţie, creştine: nu te teme de vremea aceasta rea şi nu schimba viaţa Mea, că vremea trebuie să vină. Eşti creştin, creştin să rămâi. Ai auzit? Nu lepăda hăinuţa de creştin în faţa unui păgân. Păgânul să-şi lepede hăinuţa în faţa ta, şi aşa se va întâmpla dacă vei avea credinţa Mea.

... Vine vreme grea când vei fi forţat să te duci la şcoală să înveţi ce n-ai învăţat şi să fii ce n-ai fost. Ce faci atunci? căci ceea ce vei învăţa, toate sunt contra Mea, şi toate sunt contra ta şi contra hăinuţei pe care o porţi. De aceea vă spun: ce faceţi cu aceste vremuri care vă stau în faţă? Să ştii că Dumnezeu doboară pe vrăjmaşul Său cum a doborât David pe Goliat; sabia lui l-a tăiat pe Goliat. Aşa şi tu.

Domnul te roagă să nu iei acest semn drăcesc, şi luptă-te luptă dreaptă, ca să nu te amăgească. Să aveţi grijă de copii, că mult se bucură antichrist să-i facă utecişti. Păstraţi taina şi nu vă vindeţi, că nu e de la tine acest lucru, ci e de la Mine, de la un Dumnezeu pe Care nimeni nu poate să-L vadă, decât cine e cu El. Că vine vremea să stea oştirea Mea colea, şi cea rea, colea, şi vor sta faţă în faţă, şi să ştiţi că aceştia nu se vor lupta cu sabie, şi se vor lupta cu putere nevăzută. Va sta duşmanul sub talpa ta, dar fii adevărat creştin. Nu te vopsi, tată.

Creştine, creştine, auzi trâmbiţa ce spune? Ce zici, vei putea sta până la venirea Mea? Răspunde! O, fiule tată, e vremea grea şi rea, şi omul nu vrea să facă voia Mea; pune în faţă neputinţă. Dar ţine minte aceste cuvinte sfinte: cine dragoste a avut, a putut. Cine a voit, a putut.

24-01-1977