Cuvântul lui Dumnezeu

... În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, amin. Domnul Iisus Hristos a luat de pe pământ scaunul de împărăţie tuturor împăraţilor pământului. Dacă mai doreşte cineva să stea în împărăţia sa, să stea cum a stat Domnul, cu mâinile întinse. Nu de scaun este vorba, ci de darul de împărat pe care l-a luat Sfânta Treime. Vine o păsărică din cer să fie împărat pe pământ. Da, da, vine.

... Port în mână un steguleţ pe care scrie: „Sfârşitul tuturor“. De când M-am născut am vestit acest cuvânt, această veste. Să nu creadă cineva că e minciună acest cuvânt. Nu a rămas sfânt sau înger în cer să nu vină cu mătura să măture calea voastră; mai ales proorocii, care mătură să veniţi mai curând.

... O, copii, a venit Dumnezeu din cer să stea de vorbă cu voi, dar de câte ori am spus, n-am arătat cu degetul. Simte tu greşeala ta, fără să-ţi arăt Eu. Fiule, fiule, zic mulţi creştini: „Dacă Adam nu greşea, eram în rai“. De ce învinuieşti pentru o singură greşeală? Tu câte greşeli ai? Dumnezeu a lucrat cu Adam într-un fel, şi cu tine, altfel. De aceea, multe lucruri s-au făcut pe pământ, multe lucruri s-au lucrat. Să nu zică cineva: „De ce Domnul a lucrat cu un fel, şi acuma, cu alt fel?“. Ieri am lucrat pentru tine; azi, pentru altul. Poate cineva să judece lucrul Meu, chiar din mijlocul vostru? Ieri am spus pentru altcineva; azi, pentru azi.

... Eu am altoit un pom, i-am pus o lăstărică şi tu ai venit şi ai mai pus una. Dacă a rodit, a făcut roade. Şi a Mea a rodit, dar dacă rodul tău nu se aseamănă cu al Meu, dacă nu e bun, îl arunc prin curte, iar cel ce mănâncă din lăstărica aceea nu mai mănâncă şi dintr-a Mea, şi aruncă totul jos. Cum pot Eu să-l iert dacă a făcut greutăţi?

... Copilaşii Mei, se face război şi păsările se vor ridica la cer, că se va umple pământul de gaze şi peştii se vor ascunde la cel mai adânc nisip. Acesta e pe tot întinsul pământului. Nu va rămâne pământ neînroşit şi apă netulburată. Nu va rămâne pădure nearsă. Atât va scăpa: cei ce sunt scrişi în cartea Mea.

De ce a venit Domnul Iisus Hristos de Şi-a dat trupul hrană? Această hrană te curăţă ca baia. Unde te-ai spălat, este mai presus de cea mai limpede apă; te curăţă duhovniceşte şi trupeşte.

Fiilor, florile Mele, ce de daruri aveţi voi, cei de pe urmă! Cum v-a îmbogăţit Dumnezeu! Aveţi şi hrană, băuturi, maşină, tren, bicicletă. Moşii şi strămoşii, cu piciorul mergeau din ţară în ţară. Iată ce bogaţi sunteţi faţă de ei. Ar fi să fiţi îngeri, de câte aveţi. Nu sunteţi desăvârşiţi. De ce? Pentru că e vremea rea. De aceasta am venit şi Eu, să te opresc unde sunt cursele.

... Până acum, ai muncit, n-ai muncit. Acum vei fi în muncă să scapi cu viaţă. Nu la sapă, nu aceea te va scăpa, ci munca în rugăciune. Roagă-te, fiule, dă drumul vocii şi roagă-te. Asta e munca cea care te scapă în viaţă. Rugăciunea va fi scut. Cum s-a aciuat Iona sub brusturele acela, aşa te va aciua rugăciunea, ori în ce loc te vei afla.

... Fiule Daniele, spune la tot satul Măneşti: când vine să stea de vorbă cu Nicolae, să nu-i mai bage în cap lucruri nepermise, să nu-l mai compătimească, să nu mai strice planul Meu. Eu nu l-am căsătorit, ci l-am adus ca stâlp pentru comuna Măneşti, ca un pod pentru mântuirea neamului.

... Lucrarea nu se strică, va fi până la sfârşit, dar comuna Măneşti va cădea.

07-06-1964