Cuvântul lui Dumnezeu

... Iată, florile Mele, acum vin şi vă cântă sfintele mironosiţe, sfinţii mucenici, cetele îngereşti, sfintele fecioare martire. Măi copii, măi copii cu suflet plin de bucurii, o, măi florile Mele! Mă bucur şi Eu de voi şi de bucuria voastră, căci în această noapte a urgiilor şi a destrăbălărilor numai voi M-aţi bucurat. O, stau şi plâng, că este plin pământul de păcate grele ce s-au făcut în această noapte, desfrânări mai rău ca în Sodoma şi Gomora, beţii, crime, avorturi. Nu Mă pot uita pe pământul Meu, nu Mă pot uita, de groaza fărădelegilor. Trupul a pus cu desăvârşire stăpânire pe suflet, căci un trup desfrânat şi îmbuibat este un suflet mort. O, iubiţilor, mâncarea şi neînfrânarea l-au scos pe omul Adam din Eden. Mâncarea şi neascultarea şi desfrânarea vor umple iadul.

31-12-1955