Cuvântul lui Dumnezeu

... Se văd între voi lucruri pe care le-am văzut la Lucifer. Se vede între voi acest înger care vrea să pornească război împotriva Mea.

... Poporul Meu, poporul Meu, purtaţi-vă ca îngerii, că vine vremea pe care voi nu o ştiţi şi nu o cunoaşteţi şi n-ai să poţi pleca aşa cum a plecat femeia lui Lot din casa ta. De ce? Că te încurcă treburile. N-ai să te înduri să pleci dintre neamuri, că ai să zici: „Să le spun şi acelora să meargă“, şi ai să te încurci, că până te vei întoarce, s-a terminat. Trăieşte după sfatul Meu şi nu te băga în neamul acela, că vine vremea să te urci pe scară sus numai tu şi cel ce va fi scris pe tabele.

... Poporul Meu iubit, purtaţi-vă ca îngerii, dar nu ca aceia care sunt întunecaţi, ci ca aceia care s-au umilit. Unul dintre îngeri, care l-a văzut pe cel mai mare că a căzut, s-a îngrozit şi a strigat la toată ceata: „Să stăm bine, să stăm cu frică şi să luăm aminte!“.

... Copilaşii Mei, veţi primi o carte scrisă, şi văd că pentru această carte creştinii se vor bate. Se va vărsa sânge de martir, că fiecare vrea să pună mâna pe ea, dar numai unul e scris să pună mâna pe ea.

Toate forţele de lucru s-au lucrat pentru lumea aceasta ca să se mântuiască, dar nu s-a mântuit. Ce să mai fac la această lume? Nu mai am ce, că de M-aş arăta în trup, mai mult de o mie de ori M-ar răstigni, şi de câte ori aş mişca, ar da.

... Tineri şi tinere, Eu împlinesc Scriptura, dar nu am auzit pe nimeni care vrea să trăiască feciorelnic, nu am auzit pe nimeni care vrea să stea cu Mine. Nu mai fiţi cu firea pământească şi lumească. Nu Mă mai daţi de ruşine. Veniţi-vă în fire. Domnul Iisus a cerut de la poporul Său lucruri plăcute, lucruri sfinte şi frumoase. Dar de ce nu-I daţi? Nu vă judec. V-am întrebat. Rugaţi-vă la Dumnezeu să nu fie judecata pentru aceste lucruri.

Fiilor, învăţaţi Scriptura, să nu vă întreacă cei cu natura. Se apropie examenul şi vei avea o serbare foarte mare. Serbarea ta va fi cu totul altceva. Fiul Meu, să ştii Scriptura, tată, să dai de ruşine pe cel ce nu vine cu Mine şi vrea să te dărâme pe tine. Nu e lupta grea dacă vei învăţa Scriptura. Nu-ţi trebuie nici băţ, nici sabie, decât această învăţătură s-o porţi.

... Cum era în Bucureşti? Cum era în Proviţa? Cum era în Măneşti sau în Ilfov când v-am cunoscut pe voi? Şi cum este acum?

... Alergaţi să mâncaţi Trupul şi Sângele Meu, că vine o furtună peste preoţi, că pune în loc de anafură curată din apă şi făină, se duce şi ia din târna altuia colacul şi face anafură. Nu se poate să se facă anafură decât din apă şi făină. Nu mai scăpaţi anafura pe jos. Să se aducă la cunoştinţă sfântă.

... Feriţi-vă de ruine. Vine o furtună peste lume, dar nu peste voi, cei cu Mine. Vine o furtună peste lume şi vine un cutremur peste munţi şi se vor face şes. Nu munţii Baba, ci munţii zidiţi de lumea aceasta.

16-06-1976