Cuvântul lui Dumnezeu

... O, slujitori ai bisericii Mele, fiţi vrednici de Mine prin fapte bune. Nu fiţi făţarnici şi mândri, ci plecaţi-vă capetele şi slujiţi cu credinţă în Domnul Iisus Hristos. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor! căci sunt venit din nou pe pământ, şi voi Mă răstigniţi, nu cu trupul, ci cu Duhul Mă răstigniţi. Grăiesc slujitorilor bisericeşti: apropiaţi-vă de Mine cu fapte bune. Vino la Mine, slujitorule al Meu, precum este scris.

... Acum Mă întorc către slujitorul Meu, îngerul bisericii din Tătărani.

— Crezi tu întru Mine?

— Da.

— Să fii credincios în Domnul Iisus Hristos, să fii vrednic de darul preoţesc şi ceresc, că mulţi preoţi sunt pe pământ, dar nu mai sunt puternici, pentru că s-au abătut de la calea Mea şi intră în locurile spurcate, intră în locurile nebinecuvântate, şi de aceea când slujesc nu se împlineşte. Fii păstoraşul Meu, căci cu ochiul tău vei vedea faţa Mea, şi cu mâna ta vei lucra în via Mea. Şi de vei avea credinţă cât un bob de muştar, vei zice muntelui să se mute şi se va muta. De vei zice orbului să deschidă ochii săi, se vor deschide. De vei zice slăbănogului să se scoale şi să-şi ia patul, se va scula. De vei lucra cu credinţă în casa Mea, vei fi cel mai fericit fiu, şi nimic rău nu ţi se va întâmpla. Dorinţa ce ai avut să auzi, ţi s-a împlinit. Acum, alege-ţi. În faţa ta şade îngerul Domnului şi scrie această întâlnire.

... Fiilor, acum curvia e împărăteasă, băutura e în loc de apă, iar minciuna şi lăcomia şi lenea completează restul.

... Fiule, eşti preotul Meu, eşti înger în odăjdii. Fii în supraveghere, căci în timpul sfintei slujbe umblă poporul în biserică aşa cum umblă caprele în târlă. Crezi? Pune ordine. Nu are voie, este blestemat, dar el nu ştie. Şi mai aduc la cunoştinţă: când se miruieşte şi se ia anafura, îi curge printre degete şi calcă pe trupul Domnului Iisus Hristos, Care S-a junghiat în sfântul altar.

Fiule Constantin, eşti rugat de Mine, Domnul, când vine cineva în faţa ta şi dă liturghia şi are roşu pe buze, să nu dai mânuţa ta, că se întinează.

... Nu împietriţi inima. Eu sunt, nu acest trup, ci M-am sălăşluit în acest trup cu Duhul. Nu ispitiţi duhurile, ci cercetaţi duhurile prin cuvinte sfinte. Dacă eram din nou cu trupul Meu, din nou eram răstignit. Fiţi credincioşi, căci plată mare veţi avea. Am ales acest trup prin multe suferinţe, din mică pruncie. Primul semn de la Mine, are ochiul de la sine, pe care l-a dat pentru vindecarea mamei sale.

25-02-1973