Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu către Daniela Catană

Să se deschidă porţile grădinii cuvântului Meu, ca să intre pe ele Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin.

E sărbătoare în grădină la voi, fiilor unşi. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, am grăit în toate vremurile cu cei unşi pentru Mine. N-am grăit cu oricine, ci cu cei unşi am grăit. Amin. Deschideţi porţile ca să grăiesc cu voi şi să vă spun cuvintele Mele vouă. Cel ce aude cuvintele Mele prin voi, să se lepede de sine, şi aşa să audă, şi apoi să asculte de Mine. Amin.

Creştinul nu trebuie să fie cu Mine ca să-i fie bine. Amin, amin zic vouă, fiilor unşi: luaţi cuvântul Meu şi puneţi-l pe stâlp de aducere-aminte în toată vremea şi peste tot pe unde mai am fii vii şi ascultători şi lucrători. Şi iată acest cuvânt: creştinul nu trebuie să fie cu Mine ca să-i fie bine, ci ca să se lepede de sine. Amin, amin, amin. Acolo unde nu se vede lucrarea lepădării de sine, nu are loc acolo voia Mea, căci este iubire de sine.

Ce face iubirea de sine în om? Un aşa om se gândeşte la Mine pentru el, nu pentru Mine. Acela cârteşte, acela se plânge tuturor, acela e nemulţumit şi posomorât, acela nu-l pune bine în el pe fratele său, ci pe el se pune bine în el şi în fratele său. Iubirea de sine şi grija de sine Mă scoate pe Mine din om, căci Eu sunt cu cei ce-Mi slujesc Mie, nu lor. Nu mai pot să fiu cu cei ce Mă vor să le slujesc în toate, că aceia, şi Eu, şi ei, vor să le slujesc şi să-şi slujească lor. Eu sunt cu cei ce-Mi slujesc Mie, că a venit vremea cea grea, de nu mai am slujitori cereşti pe pământ care să-Mi slujească Mie; Mie, şi nu lor. Nici un uns al Meu nu şi-a slujit lui, ci Mie, dar aceştia n-au fost primiţi şi iubiţi, căci oamenii se iubesc pe ei şi pe cei ce le slujesc lor şi iubirii de sine a lor, şi aşa îşi fac unii altora. Dar creştinul adevărat e cu Mine prin lepădare de sine, şi pe acela îl pun la lucrul Meu după puterea lui, căci Eu nu trec peste puterea lui, şi dacă trec, îi dau puterea Mea când trec, îi dau puterea Mea celui ce vrea cu Mine, celui ce crede în puterea Mea. Vai celui ce se bizuie pe puterea lui, că acela zice „Nu pot”, şi de aceea nu poate.

O, fiilor unşi, grăiesc vouă cuvintele Mele, căci poporul Meu este cel ce se leapădă de sine. Cel ce aude cuvintele Mele cu care vin la voi şi le ia în el prin lepădare de sine, acela este fiul Meu, că-i dau putere să se facă fiul Meu, fiul Tatălui Meu. O, avem de împlinit lucrul mântuirii în cei ce vor să fie cu Mine slujindu-Mi. Nimeni nu poate fi cu Mine decât cel ce-Mi slujeşte, iar cel ce-Mi slujeşte se leapădă de sine mai întâi. Unde să Mă uit să văd aşa ceva? O, fiilor, unde să Mă uit, unde? Tot omul are treabă numai pentru el. Unde să Mă uit să-Mi mângâi privirea ochiului Meu văzând pe cel ce-Mi slujeşte Mie, şi nu lui? Ce face cel ce-Mi slujeşte Mie? Acela nu mai are grija lui, ci are grija Mea, şi a celui ce-Mi slujeşte Mie pentru împlinirea Scripturilor şi a făgăduinţelor Mele peste cei purtători de Dumnezeu.

O, fiilor unşi, Eu cu câţi am grăit cuvintele Mele, tot atâţia le-au şi uitat, că omul nu iubeşte lepădarea de sine şi nu începe cu ea când zice că vrea să iubească pe Dumnezeu. De ce crede omul în Mine? De ce vine omul la Mine? Crede şi vine, dar pentru ca să-i fie lui bine, nu ca să se lepede de sine. Ce să fac Eu cu aceştia? La ce să-i pun în planul lucrului Meu cel nou? Aceştia încurcă planul Meu, nu-l împlinesc. Mi-e dor să am creştin lucrător, că acela nu pleacă de lângă Mine, fiindcă se hrăneşte cu iubirea lucrului Meu în el şi se face hrană pentru mulţi şi îmi ridică ucenici lucrători. O mulţime de creştini au venit la Mine şi la lucrarea Mea şi Mi-au fost sarcină şi Mi-au fost cruce, Mie şi lucrătorilor Mei, căci veneau şi se iubeau pe sine, nu pe Mine. Mulţi dau să Mă iubească pentru binele lor pământesc şi trupesc şi sufletesc, după mintea lor. Ce să fac cu aceştia? Fiilor unşi, nu ştie omul ce este iubirea de Dumnezeu, nu ştie nici creştinul care a venit la Mine ca să fie cu lucrarea Mea din vremea aceasta. Grăiesc vouă cuvintele Mele ca să le audă cei ce dau să-Mi fie sarcină pe drumul lucrării Mele cu voi. Lucrarea Mea cu voi vrea să ajungă la mântuirea neamului omenesc, dar mântuirea se ia de la Dumnezeu pentru lucrul omului credincios, pentru lucrul lui cu Dumnezeu, şi nu se ia fără lucru. Vedeţi voi de ce am spus Eu vouă că păstorul care are oi multe nu este cu Dumnezeu nici el, nici turma lui? O, e mare lucru să fie omul cu Dumnezeu şi să facă lucrul lui Dumnezeu între cer şi pământ. Mă uit pe pământ şi văd numai lucru omenesc, dar lucru dumnezeiesc nu văd la om, şi Eu strig mereu la om, şi omul îşi face lucrul lui şi nu vrea ca Mine. Omul vrea să fie cu Mine, dar aşa cum este el, şi omul zice că este cu Mine aşa cum este el. N-am cui să-i spun durerea Mea, venită de la minciuna omului care stă sarcină peste numele Meu, căci cei ce nu fac voia Mea şi vor să poarte numele Meu, aceia stau sarcină peste slava numelui Meu. O, Eu sunt Dumnezeu Atotputernicul, dar nu mai pot, nu mai pot purta minciuna şi trupul ei peste numele Meu.

Fiilor unşi, grăiesc vouă ca să audă tot pământul şi să ia învăţătura mântuirii. Feriţi-vă de minciună. Amin. Feriţi-vă de omul mincinos care nu ştie să fie cu Mine. Nu vă ascundeţi unii de alţii, nu ascundeţi pe omul din voi, că omul din voi este Domnul în voi, iar cel ce se ascunde este mincinos, şi de aceea se ascunde. Omul curat nu se ascunde, căci lumina este curată şi luminează. Nu lucraţi lucru ascuns, că Eu sunt cu voi din cele cereşti şi luminez din voi, şi nu Mă ascund cu voi, ba Mă arăt cu voi, ca să vadă omul minciunii cum este cel ce iubeşte pe Dumnezeu slujindu-I în lumină, nu pe întuneric, nu făţărnicindu-se în numele Meu. Creştinul nu are ce ascunde, şi acela este creştin adevărat, şi pe acela nu-l pândeşte căderea, căci căderea este plata faptelor văzute şi nevăzute ale celui ce zice că iubeşte pe Dumnezeu.

Dar cine poate să nu se ascundă? Fiilor unşi în grădina Mea, învăţaţi lucrul mântuirii pe cei ce Mă iubesc lucrându-Mi Mie, şi pe cei ce vor să Mă iubească şi nu ştiu ce este iubirea de Dumnezeu. David când a luat din pâinile punerii înainte el nu s-a ascuns, şi a luat şi a mâncat, căci a flămânzit el şi ai lui în slujba lui Dumnezeu, dar dacă a luat atunci, nu a luat apoi mereu, ci numai atunci când a trebuit să ia. Amin.

Am venit în duh de sărbătoare pentru mama Mea. Ea îşi desface mantia ei cerească şi vă acoperă cu binecuvântarea ei de mamă a Mea. Ea vă îndeamnă să amintiţi celor ce Mă iubesc să nu uite poveţele ei de mamă, ca să se mântuiască cei ce Mă iubesc. Mulţi au uitat cuvintele sfinte, dar Eu la voi Mă înnoiesc mereu în cuvânt, şi fac din voi cuvânt împlinit, căci vă voiesc cu mare dor.

Aşezaţi-vă înaintea Mea, că vreau să vă dau de lucru pentru nimicirea duşmanului antichrist. Vin la voi să vă dau. Fiţi atenţi la glasul Meu, căci voi sunteţi poarta cuvântului Meu, poarta prin care Eu intru cu planul Meu peste pământ.

Cel ce aude cuvântul Meu cu care vin la voi, să se lepede de sine, şi aşa să audă, şi aşa să împlinească tot cuvântul Meu. Amin, amin, amin.***

în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acesta este numele Meu, căci Aceşti trei, una sunt. Amin.

S-au sculat oameni mincinoşi şi s-au îmbrăcat în haină de slujitori ai Mei ca să răstălmăcească credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Dar Mă ridic prin voi peste ei şi suflu cu suflarea gurii Mele prin voi şi îi spulber dinaintea Mea, căci sunt mincinoşi cu viaţa lor şi cu cuvântul lor. în numele Meu cel rostit peste voi, aşa le spun acestora: slujitori ai lui antichrist. Ei vor să răstoarne adevărul venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl şi să facă adevărată Scriptura lor. Uitaţi-vă la ei cât sunt de fricoşi, cât sunt de fugari, cât se ascund din colţ în colţ de adevărul Scripturilor Mele. De mai bine de şaptezeci de ani au lovit ei în statura României şi în credinţa ei cea de la sfinţi, căci s-au sculat şi au tot spus că Ioan, ucenicul Meu cel iubit, nu este el cel care a scris cartea cea pentru venirea Mea, cea pentru judecata proorocului mincinos, antichrist. Toţi slujitorii lui antichrist, îmbrăcaţi în slujitori ai Mei între oameni, au lovit în cuvântul Meu prin voi. De şapte ani tot lovesc aceştia şi râd de numele de nou Ierusalim, care este numele Meu pentru voi, lucrarea Mea cea de la sfârşit, căci lucrarea Mea cea cu voi este Scriptura Noului Ierusalim, care vine din cer, de la Dumnezeu, împlinită pentru voi, cei Mie credincioşi, şi pentru toţi cei care vor crede în Mine prin voi, aşa cum au crezut mulţi în apostolii Mei la prima Mea venire şi s-au făcut creştini, primii creştini. Iar voi sunteţi ultimii creştini şi v-aţi unit cu primii, cu cei din cer, care se numesc Ierusalimul cel de sus. Amin.

Până acum, slujitorii lui antichrist erau puşi împotriva Scripturii de nou Ierusalim arătat de Mine lui Ioan prin cartea lui, cartea Apocalipsei, şi ziceau că nu este pentru ca să se împlinească pe pământ cartea aceasta, fiindcă erau mincinoşi şi se temeau de adevărul Meu din cartea aceasta. Acum se dă sfânt antichrist, dar nu este sfânt, că este mincinos şi cu viaţa şi cu haina şi cu lucrarea lui, fiindcă el nu este cu Mine, şi este omul cel mincinos care minte că este slujitorul Meu. Slujitorii Mei sunt sfinţi şi sunt cereşti pe pământ, şi nu se însoară, şi nu se mărită, şi nu se dau la mâncări şi la băuturi şi nu se făţărnicesc, căci sunt sfinţi.

O, fiilor mici, fiilor din urmă, fiilor sfinţi, v-am ales ca să fiţi armata Mea pe pământ, căci cu voi e tot cerul de sfinţi şi de îngeri, iar în faţă sunt Eu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Iar acum scol pe cineva din mijlocul celor ce-şi zic că împlinesc ei Scripturile de nou Ierusalim. Ridic din mijlocul lor foc şi ard minciuna lor, căci minciuna lor este fărădelege împotriva Mea, nu este lucrare de nou Ierusalim. Eu sunt lucrarea de nou Ierusalim, şi sunt cu voi, nu cu ei, că ei sunt păcătoşi, şi scris este: «Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi». Ridic efa între pământ şi cer şi scriu cuvânt împotriva ei şi o aşez la locul ei, iar în ea se află fărădelegea a tot pământul, fărădelegea care iese la iveală. Amin, amin, amin. Aceasta vă dau să lucraţi voi, fiilor unşi, şi veţi lucra, căci foc ridic din mijlocul lor şi suflu în el, şi el se aprinde, şi cu el nimicesc fărădelegea şi adevărul minciunii ei.

Iată câtă teamă pe antichrist, care până acum se ascundea de venirea Mea, fiindcă e fricos. Acum Mă vede pe Mine cu voi şi cu împlinirea cea de nou Ierusalim pentru cei sfinţi, şi a prins curaj să creadă, şi s-a pus, zice el, să împlinească el biserica cea vie, cea de nou Ierusalim pe pământ. Dar biserica cea vie este din sfinţi, nu din oamenii veacului acesta, care se folosesc de numele de biserică mâncând şi bând, însurându-se şi măritându-se şi desfrânându-se în fel şi chip, căci limba lor şi gândurile lor sunt împotriva Mea, şi ei dispreţuiesc privirea Mea şi a slavei Mele, care este cu voi. înfăţişarea lor mărturiseşte împotriva lor, că ei îşi vădesc păcatele lor ca Sodoma, în loc să se ascundă, şi vai lor, că-şi fac rău loruşi, după cum spun Scripturile proorocilor Mei: «Eu, Domnul, vin în văpaie, şi carele Mele sunt ca o vijelie ca să dezlănţui cu fierbinţeală mânia Mea, şi certarea Mea cu văpăi de foc. Şi voi judeca cu foc şi cu sabie pe tot omul, ca să cadă cei mulţi, cei făţarnici, de bătaia Mea. Iar faptele lor şi gândurile lor vor fi zadarnice, căci Eu, şi nu ei, Eu voi fi Cel ce strâng la un loc popoare şi limbi, ca să vadă slava Mea, şi la acestea le voi da un semn». Voi, fiilor, sunteţi semn pe pământ, şi voi aduce pe fraţii voştri, pe cei ce-Mi slujesc Mie, până la lucrarea Mea cu voi, şi din ei voi lua şi voi aşeza pentru Mine lângă voi. Voi face cer nou şi pământ nou, şi vor rămâne acestea înaintea Mea, şi tot aşa va rămâne şi seminţia voastră şi numele vostru. Şi din lună nouă în lună nouă, şi din zi de odihnă în zi de odihnă, vor veni toţi şi se vor pleca înaintea Mea, iar la ieşirea lor vor vedea zăcând jos trupurile celor ce s-au răzvrătit, şi viermele lor cel fără de moarte, şi focul lor cel nestins, şi toţi se vor înfricoşa pentru ei, fiindcă împărăţia Mea este cu voi, cei drepţi, că Eu am fost şi sunt cu voi, şi vă dau din Mine, ca să semănaţi cu Mine. Amin.

Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Cine este ca Mine, să vină lângă Mine şi să grăiască, să proorocească şi să se măsoare cu Mine. Iar voi, fiilor unşi, nu vă temeţi, căci v-am pus pe voi martorii Mei. Nu vă temeţi de ei. Este, oare, un alt dumnezeu afară de Mine? Este un alt adăpost ca Mine? Lucrarea celor mincinoşi nu slujeşte la nimic. Martorii lor nu văd nimic, nu înţeleg nimic, iar ruşinea este a lor, căci Eu, Domnul, ruşinez pe cei înţelepţi, şi înţelepciunea lor o prefac în nebunie, iar cuvântul slugilor Mele îl întăresc, şi împlinesc sfatul trimişilor Mei. Amin, amin, amin.

Cel ce aude cuvântul Meu care este cu voi, să se lepede de sine, şi aşa să audă, şi aşa să împlinească tot cuvântul Meu. Creştinul adevărat este cu Mine prin lepădare de sine, şi pe acela îl pun la lucrul Meu, după puterea lui, căci Eu nu trec peste puterea lui, şi dacă trec, îi dau puterea Mea când trec, îi dau puterea Mea celui ce vrea cu Mine, celui ce crede în Mine, căci cel ce se bizuie pe puterea lui, acela zice „Nu pot”, şi de aceea nu poate, dar pot Eu în cel ce se bizuie pe Mine şi nu pe el, şi acela poate prin puterea Mea. Amin, amin, amin.

Mă las cuvânt nou la voi în grădină şi prin el aprind focul Meu, jalea Mea pentru cei mincinoşi care Mi-au furat numele de biserică a Mea. Mă scol din mijlocul lor şi Mă măsor cu ei şi cu înţelepciunea lor. Amin.

Mă las cuvânt nou peste inimioara care scapără amnarul Meu pentru ca să iasă scânteia cea pentru focul Meu, pentru jalea Mea care vine de la omul minciunii; inimioară plăpândă în care Eu, Domnul, Mă voi slăvi şi voi arde de durerea pe care Mi-a făcut-o omul mincinos. Mai întâi învălui în pacea Mea şi în puterea Mea inimioara cea nouă, căreia îi dau putere nouă pentru ca să împlinească la cuvântul Meu.

Pace ţie! Pace ţie! Pace ţie, copilă nouă! Fac din tine cărare pentru Mine spre oameni, şi cărare pentru oameni spre Mine. întăreşte-te în umilinţa inimii, iar sinele tău să fiu Eu, ca să pot Eu vorbi pe limba lor cu cei ce râd zădărnicindu-Mi planul Meu cel din Scripturile de nou Ierusalim. Aşează-te cu dragoste cerească alături de copiii Mei cei unşi, căci va să te trimit ca pe Iudita să te atingi de capul şarpelui, şi apoi să-l răneşti. El va ţipa apoi de ruşine şi îşi va ascunde capul rănit şi va fugi dinaintea Mea, şi Eu îmi voi împlini Scriptura aceasta. Amin. Spune-le la vrăjmaşii Mei că ei nu Mă cunosc; spune-le că nu lucrează drept în judecata lor cea împotriva Mea, căci nu Mă cunosc. Spune-le pe numele lor, ca să le scriu în cer numele lor, spre mărturie împotriva Mea, căci cartea trimiterii tale între ei, este carte din cărţile Mele, este proorocie peste ei. Duhul Meu Cel Sfânt suflă peste tine, iar tu eşti mâna care-Mi scrie dreptatea Mea. Voiesc să-ţi dau mărire împotriva celor ce s-au sculat împotriva ta, fiindcă diavolul cel de peste tot îmi pipăie toate planurile Mele şi scoate limba lui la cei cu care Eu Mă sprijin între cer şi pământ. Fac din tine aşternutul picioarelor Mele pentru o clipă; pentru o clipă mică, fiindcă Eu sunt Dumnezeu mare şi Mi-e milă de om, căci omul este mic. O clipă tu vei lucra prin Duhul Meu Cel Sfânt o lucrare aşteptată de toţi sfinţii din cer şi de pe pământ. Această lucrare va ruşina pe cei înţelepţi, pe cei ce s-au aşezat ca nişte dumnezei pentru calea oamenilor, pe cei ce s-au pus mai mari ca Mine peste sufletele multora care caută pe Dumnezeu, şi omul cel plin de dor nu mai dă de Mine, şi dă de ei. Vom lucra cu umilinţă şi cu durere în cuvânt, căci toţi cei care grăiesc pe pământ au duhul mândriei lor în grăirea lor, şi aceştia iau de la oameni, nu iau de la Mine, fiindcă ei lucrează în voia oamenilor. Voi arăta firul Meu cel de la apostolii Mei, cel de la începutul bisericii Mele, şi îl vom lega cu capătul cel de azi, ca să stea în faţa celor de la început, şi să dea seamă cei de azi pentru cele de azi, şi să se pocăiască dacă vor voi şi dacă vor putea să voiască. Dar acest lucru este urâciune înaintea Mea, căci desfrânarea lor Mi-a făcut mare ruşine în cer şi pe pământ.

Te ridic din mijlocul lor, că de aceea te-am strecurat între ei, ca să te pot ridica azi, şi să-Mi plâng durerea Mea cea de şapte mii de ani, că tu eşti o inimioară blândă şi bună şi credincioasă lucrului Meu din zilele acestea, iar cel curat la inimă, acela Mă vede în mijlocul unşilor Mei lucrând şi cuvântând cuvântul dreptăţii şi al mântuirii. Ai lângă tine ajutorul Meu, ai pe copilul care Mă ajută pe Mine cu iubire. El te va ajuta, căci te voieşte lucrând, şi va lua şi el din slava Mea care va ieşi de la lucrarea ta pentru Mine.

Am venit nu demult şi te-am pregătit prin unşii Mei şi te-am întărit ca să poţi prin puterea Mea. Tu te-ai plecat şi ai zis să fii a Mea după voia Mea, şi acum te cer, şi voi fi cu tine ca să lucrezi o clipă pentru Mine. Fac din tine armă de apărare a bisericii Mele, viteaz destoinic în armata Mea, căci tu ai învăţat arma. Acesta este examenul tău pentru arma pe care ai învăţat-o din cărţile bisericii, iar premiul ţi-l voi da Eu şi nu omul, că te voi curăţa de toate păcatele pe care le-ai făcut ca un om, şi îţi voi da mântuirea cea de la Mine. Ascultarea ta de cuvântul împlinirii Mele în om să n-o calci, că te fac datoare Mie, fiindcă îţi dau arvuna Duhului Meu Cel Sfânt, şi cu ea vei grăi împotriva omului care a îmbrăcat haina lui antichrist pe sub haina de slujitor al bisericii.

Mi-e milă de gloatele cele fără de cunoştinţă, şi nu are cine se ridica pentru neamul omenesc ca să-l scol spre mântuire, că arhiereul Meu de la care am aşteptat lucrare vie după ce i-am dat să aibă, a căzut din cer, că a fost fricos şi că s-a ruşinat cu Mine şi cu unşii Mei cei mai mici. Mă zbat să-l scol şi pe el, că e curat, dar e neputincios, că a vrut să poată prin el, nu prin Mine. El vede minciuna lui antichrist şi plânge cu inima, dar e laş şi are iubire de sine, şi de aceea a dat să Mă părăsească şi să nu Mă mai cunoască prin cuvântul Meu cel nou, şi să se ascundă apoi. Dar vreau să-l scot curat, să-l scot de sub vina aceasta şi să-l măresc, pentru numele Meu şi numai pentru numele Meu, care stă mare peste grădina cuvântului Meu şi care se face mare din grădina Mea din România. Atât mai am viu în România; cu atâta nădejde am mai rămas pentru învierea cea din morţi a bisericii.

Ridică-te, căci Eu sunt Cel ce Mă ridic în tine ca să spun: «înviaţi, voi, oase uscate!». Amin, amin, amin. Pregăteşte-te cu iubire, şi cu puterea Mea te îmbracă şi stai unită cu cei din grădină ca să te ajute ei să împlineşti porunca Mea. Ei te vor binecuvânta din partea Mea şi te vor ajuta să poţi şi să fii arma Mea pentru moartea minciunii lui antichrist. Se vor scula sfinţii şi îţi vor da lucrarea lor cea din mijlocul bisericii, că pentru totdeauna au dat-o. Se va scula proorocul Daniel şi te va ajuta din cer şi mulţi vor cerceta cu amănuntul cartea pe care o scriu cu tine şi multă înţelepciune voi coborî prin ea pentru cei ce aşteaptă scăparea din robia lui antichrist. Cuvântul Meu cel din cer te va însoţi în toată vremea lucrului Meu cu tine şi vom lucra cu cerul alături. Mergi pe fir, căci firul este întreg de la capăt la capăt, şi caută să vezi cine a rupt firul şi unde este nodul pe care Eu l-am înnodat mereu la ruptură, l-am înnodat tainic, ca să-i am pe cei de azi şi să lucrez lucrarea cea de la capătul firului, lucrarea cea de nou Ierusalim peste pământ, iar firele lăturalnice sunt alte fire şi n-au putere să ajungă la început şi la sfârşit.

Grăieşte pentru toţi cei care au lovit în gol cu cuvântul lor, căci cine nu ştie ce este lucrare de nou Ierusalim se luptă în gol şi nu câştigă decât apăsare peste conştiinţa lor bolnavă. Spune despre păcatul bisericii. Spune că unde este păcat nu este biserică; şi fă-te asemenea lor, ca să-i trezeşti pentru adevărul Meu, pentru pocăinţă să-i îndemni, căci războiul acesta este biruinţă mare pentru cei sfinţi care aşteaptă slava Mea cea din urmă, slava Mea care va încununa biserica sfinţilor.

Căderea bisericii înseamnă moartea lui antichrist şi învierea morţilor şi a drepţilor, iar tu să scoţi lumină din lumină, ca s-o pun Eu în sfeşnic şi să se vadă bine calea Mea cea astupată de oameni şi destupată de Mine, capul bisericii, Domnul bisericii, Arhiereul bisericii Mele, căci cei ce şi-au zis că fac bine bisericii au dărâmat-o de la locul ei, fiindcă ea stă pe sfinţi, pe temelie de sfinţi care strigă de sub ea: «Până când?».

Biserică a Mea nu înseamnă păcătoşi laolaltă mâncând şi bând, ci înseamnă drepţi şi sfinţi laolaltă trăind viaţa Mea cea sfântă, şi aşa mâncând din cina Mea cea tainică.

Cei ce s-au ridicat cu cuvânt de hulă sau de rătăcire împotriva bisericii Mele de nou Ierusalim n-au făcut bine nimănui, ci au pus capac dreptăţii Mele şi luminii Mele, care n-a pătruns până la aceştia, căci ceaţa vremii e groasă, şi cu anevoie mai vede cineva pe Dumnezeu.

Voi fi cu tine şi vom aşeza pe pământ semnul atenţiei, şi mulţi se vor opri lângă el şi vor vedea până la cer, şi vor vedea durerea Mea şi vor căuta adevărul cel acoperit de om.

Scoală-te şi scrie! Amin, amin, amin. Aceasta este cartea ta de titlu de la Dumnezeu după ce ai învăţat în şcoala bisericii de azi. Ferice ţie pentru numele tău cel de după şcoala aceasta, căci toţi cei ce şi-au luat nume mare prin şcoala bisericii au prins învăţătură să-Mi dărâme biserica Mea cea de la Mine şi de la urmaşii Mei cei sfinţi lăsată.

Vino şi ia ungerea Mea pe care o cobor pentru tine prin unşii Mei ca să scrii. Scoală-te şi scrie! Amin. Scrie repede, că vremea este aproape. Eu vin curând, şi trebuie să fiu curat întru venirea Mea, trebuie să Mă spăl de păcatul omului, şi să ştie omul că fac aceasta.

Scoală-te şi scrie! Amin, amin, amin. Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. întreită binecuvântare pun peste tine, şi vei lucra minunat lucrarea Mea cu tine, căci Eu îţi dau de la Mine.

Ţie îţi poruncesc: scrie! Amin. Orice putere potrivnică să cadă şi să se tragă în lături la porunca Mea cea pentru moartea lui antichrist şi pentru învierea morţilor. Amin. Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.

Fiilor unşi în grădină, luaţi în mâini ungerea Mea cea pentru inimioara care va lucra prin lucrarea Mea cu voi şi va da semnalul minciunii lui antichrist, care a înşelat toată lumea. Luaţi apoi din mâna ei cartea şi daţi-Mi-o Mie s-o pecetluiesc prin mâna voastră şi s-o trimit bisericilor şi peste tot pământul. Şi se va vedea biserica Mea cea cu voi, căci v-am răscumpărat dintre oameni ca să fiţi Mie biserică sfântă întru venirea Mea. Iată, am adus la voi lucrul cel pentru nimicirea proorocului mincinos, care s-a aşezat în loc părut sfânt, ca slujitor al Meu, dar el este antichrist, iar Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi sunt Cel ce sunt, şi sunt Cuvântul Care suflă şi nimiceşte pe antichrist, omul fărădelegii, care s-a aşezat în loc numit sfânt drept Dumnezeu.

Sculaţi-vă şi fiţi slava Mea, că vă voiesc cu mare dor, şi voi spune la tot pământul că voi sunteţi nădejdea Mea întru venirea Mea. Amin, amin, amin.

14-10-1998