Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine mobilizarea lumii, ca să-şi ispăşească păcatele făcute. Fiilor, ieşiţi din lume, că mare întuneric a cuprins pământul. Am venit la voi să vă răscumpăr din greşale. Stropi-voi inimile voastre cu lucrurile sfinte.

Fiilor, nu se mai poate trăi în valul lumii şi nu se mai pot vorbi cuvintele Mele în lumea aceasta, dar a sosit vremea să vorbesc numai la creştinii adevăraţi. Cine nu ascultă, să fie scos din turma Mea, că M-am uitat în lung şi în lat pe cine să iau să lucrez lucrarea Mea; am căutat mult şi n-am găsit nici la pruncii cei mici, şi iată că am găsit acest vas, am găsit această copilă şi i-am dat darul Meu, ca să-Mi împlinesc planul Meu.

Fiule, tu, cel ce iubeşti pe Dumnezeu, vei stăpâni pământul acesta cu tot ce e pe el. Iată, vine ziua şi luna ca tot ce ţi-a luat cezarul să-ţi dea înapoi.

... Fiilor, faceţi rugăciune, fie prin cuvânt, fie făcând treabă. Cum aprinde omul ţigară de la ţigară, aşa şi creştinul să facă rugăciune. Fiţi cuminţi, căci Eu voi fi cu voi până la sfârşit prin lume. Cum merge un dobitoc după stăpânul său şi cum merge un om nebotezat pe pământ, aşa merge şi lumea aceasta şi nu ştie unde merge.

Fiilor, sunt băgat în roşu. Haina Mea este roşie. Cu ce, tată? Cu păcatele tale, cu faptele tale.

... Copiii Mei, mulţi judecă templul Meu, mulţi nu-i dau nici o importanţă templului Meu, dar vor veni, copilul Meu, străinii de departe şi vor citi în faţa ta că acest templu este al lui Dumnezeu, căci pe fiecare cărămidă este scris: „Domnul Iisus Hristos“.

... Veniţi la Mine, creştinilor! Vino, fiule, la Mine, că Dumnezeu te-a chemat acum şi vrea să nu mai ai sfârşit niciodată în calea ta, căci pe Adam când l-am zidit, l-am făcut să nu mai aibă sfârşit în toată calea sa, dar dacă a păcătuit, a murit.

21-07-1965