Cuvântul sfintei Virginia la sărbătoarea cuvioasei Parascheva

Binecuvântată să fie împărăţia aceasta, şi binecuvântaţi să fiţi voi, cei ce sunteţi acum moşteni şi lucrători ai acestei împărăţii cereşti, căci aici este Domnul Împărat, şi este întru lărgime peste această împărăţie.

Pace peste voi, copiii mei, copii îndureraţi! Şi dacă nu toţi sunteţi cu durerea cea din cer peste voi, iată, veste vă aduce mama Gigi: bucuraţi-vă întru durere acum şi fiţi precauţi cu această bucurie îndurerată. Fiţi precauţi şi iarăşi fiţi precauţi, că biruinţa este grea spre capătul ei.

Iată, mama Gigi este la voi cu musafiri din cer. Astăzi este pomenire în cer şi se serbează numele şi biruinţa cuvioasei Parascheva. Iată câtă lipsă de credinţă este peste acest popor hrănit de Dumnezeu din cer!

Cuvioasa Parascheva este sfântă lui Dumnezeu, este, că e vie în vecii vecilor, după cum scrie în Scripturi despre cei ce cred lui Hristos. Se duce lumea şi serbează ziua cuvioasei Parascheva, şi când este această sărbătoare, nici pomenire pe nicăieri despre această sărbătoare. Cerul serbează zilele cele scrise, căci sunt zile veşnice aceste zile biruitoare, sunt zilele Domnului aceste zile, şi iată, vin zilele Domnului, măi copii, se întorc în curând la matca lor şi se vor aşeza la locul lor şi vor fi cinstite pe pământ şi în cer, căci templul lui Dumnezeu îşi ia din nou înfăţişarea cea dintâi.

Aici la voi va fi împărăţia celor din cer care au crezut şi au plecat la cer întru nădejdea celor făgăduite prin acest izvor de cuvânt ceresc. Aceasta este misiunea la care voi lucraţi, şi de aceea se numeşte aici biserică a neadormiţilor şi a neprihăniţilor. Cei care sunt acum din cer aici la voi, aceia sunt neadormiţi aici, căci veghează şi lucrează din cer, şi iată plata neprihănirii lor! Şi dacă ei au mai avut de şters câte ceva din viaţa lor, de aceea v-am aşezat eu să luaţi şi să cercetaţi pe fiecare şi să spălaţi bine veşmântul fiecăruia, căci am spus să faceţi jertfă de rugăciune şi de tămâie, şi cuvânt de dezlegare să rostiţi pentru tot sufletul care s-a născut, ca să fie dezlegată în cer făptura lui Dumnezeu. Aceasta este judecata despre care scrie în Scripturi, şi de aceea a trebuit să ia trup această biserică din cer coborâtă prin cuvânt, ca să facă Domnul judecata păcatelor şi să fie dezlegată prin cuvânt făptura lui Dumnezeu.

Am aşezat prin voi biserică curată, biserică vie, biserică prin cuvânt aşezată, şi dacă este de la cer aşezată, cerul cunoaşte cele ce vin de aici, şi face cerul după cuvântul cel rostit aici. Iată, aceasta este aşezare cerească, dar greu de crezut este această minune dumnezeiască, greu de crezut pentru cei ce nu ştiu cum să creadă în Dumnezeu, pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu prin faptele lor şi prin trăirea lor.

Aş voi să pricepeţi şi voi, cu toţii, această stare cerească, coborâtă la voi spre lucru cu cerul. Am mai spus, mămică, şi iarăşi vă spun: aş voi să fiţi mari cu înţelesul cel din cer, că misiune ca a voastră nu a mai fost până acum în Israel. Cei care au ajuns mai dinainte întru cele cereşti, aceştia văd acum cum vine această taină, dar e vremea să înţelegeţi şi voi, dar cu toţii, nu numai unii din voi.

Copiii mei, stau cu mâinile ridicate şi cer la scaunul Sfintei Treimi, şi aşa mă rog: Doamne Savaot, ascultă-mă! Ca pe Iosua ascultă-mă! Ţine soare şi cald, şi ţine timpul după cele ce sunt de sfârşit şi dă-ne ce mai trebuie, ca să-Ţi dăm în primire lucrarea Ta. Stau cu mâinile ridicate şi mă rog Ţie aici cu copiii mei. Întoarce soare şi căldură peste acest aşezământ şi lucrează minuni mai mari ca până acum şi ne scoate la vreme cu lucrul ce-l avem de dat Ţie.

Copiii mei, fiţi tari şi staţi cu iubire la datorie. Staţi, ca să fiţi găsiţi la datorie. Am cerut Domnului vreme însorită, şi dacă am cerut, să credeţi că veţi primi, să credem că vom primi. Am cerut să fie tot ce trebuie ca să fim gata la vreme, şi dacă am cerut, să credem că vom avea. Amin.

Fiţi cu pace, mămică, fiţi statorniciţi întru duhul păcii şi al nădejdii. Suntem aproape de vârf şi ne încearcă Domnul. Nu vă temeţi, mămică, nu descurajaţi, nu, copiii mei. Domnul vă încearcă credinţa. Aşa este spre capătul drumului. Nu vă temeţi, acesta este ultimul cuvânt în sfatul cel de azi.

Pace vouă, şi putere cerească şi minuni să lucreze Domnul peste voi în zilele care mai sunt până la ziua cea aşteptată de cer! Amin, amin, amin.

27-10-1991