Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine vremea când vom avea un împărat, când vom face o carte şi va vorbi ce va fi scris în ea.

... Este scris în carte, dar voi nu găsiţi, că nu aveţi înţelepciune. Vine Domnul şi Se dă pe faţă cu toată lucrarea Sa, şi toţi care vor fi de faţă se vor îngălbeni.

... Să ştiţi că ţara Mea e ţara românească. Să pună ea temelie duhovnicească. Vine Domnul să facă în ea credinţă duhovnicească, unde se vor sădi mii şi milioane de trandafiri, mii şi milioane de pomi. Duhovniceşte grăiesc.

... Nu se va mai duce omul la preoţi, şi va veni la tine, şi tu vei da leac bolnavului, şi va ieşi de la voi ologul cu picioare; orbul cu vedere. Se va duce şi cel cu mâinile legate, şi va veni din poporul Meu cu ele dezlegate şi cu gura plină de binecuvântare. Ţineţi minte: tu eşti grâul, şi din tine voi face azimă. Încă o dată voi repeta: vor veni preoţii care mai au putere şi se vor uni cu tine.

... Israele, copilaşii Mei, ce veţi face când nu veţi mai putea vinde şi cumpăra? Ce veţi face? Eu vă pun întrebarea. Dacă veţi avea credinţă, nu veţi avea nevoie să vindeţi şi să cumpăraţi, că Se îngrijeşte Domnul.

... Fiule Dimitrie, mulţi dintre fraţi zic: „Am avut casă şi nu mai avem, că dacă era Dumnezeu, nu se dărâma“. Eu zic că dacă aveam credincioşi, nu se dărâma; că n-am avut credincioşi, şi de aceea s-a dărâmat; şi nu numai aceasta se va dărâma, ci toate lucrurile binecuvântate se vor dărâma, unde va fi cădere şi nu va fi cine s-o îngrijească.

... Ce păcate vin, tată, păcate grele şi rele! Ţineţi-vă bine, copiii Mei, plecaţi auzul la Mine. Vine din alte ţări în ţară la Mine necredinţa. Aşa zice Domnul: vine de la marginea pământului, vine mare curvie, şi mai mare ca aceasta care a fost vine, că nu are străjeri să stea la hotare să nu dea voie la intrare. Vine, tată, uite cum trece hotarele ţării, unde Maica Mea pune gura şi sărută. Vine! Plângeţi cu Mine. Vine! Fereşte-te, creştine, să nu te întinezi cu sine. Vai vouă, conducătorii ţării româneşti, că îngăduiţi bârfele diavoleşti! Vai vouă!

... Bătrâni, tineri şi prunci, feriţi-vă să nu fiţi ispitiţi şi amăgiţi de aceste bârfe, că vă zic vouă cum am zis poporului Israel să nu ia din lucrurile blestemate, să nu se ia aur şi nimic din acele lucruri. Aşa şi vouă vă zic: nu vă ispitiţi cu vederea, nici cu gândul, nici cu simţul. Aţi priceput? Ce ziceţi voi, tată? Vă întreabă Domnul, când vedeţi ceea ce vedeţi, ce cugetaţi? Ia spuneţi, ce ziceţi voi? Eu ştiu, dar vreau să vă întreb, că dacă nu vă întreb, nu ştiţi să-Mi răspundeţi despre lucrurile ce vă stau în faţă.

... Rugaţi-vă pentru întoarcerea robului Meu Nicolae. Câte mâini are omul? Pentru că are două, cu amândouă să lucreze pentru întoarcerea lui. Nu că nu mai găsesc om ca el, dar Dumnezeu nu strică planul Său. Dacă o strică cu el, o strică cu întreg neamul său. Dacă ar cunoaşte planul Meu, ar face ceva şi pentru întoarcerea sa. Fiţi cu durere, ca Mine. Dacă nu Mi se dărâma acest rob, ajungeam la o treaptă înaltă, unde era o bucurie mare, unde nu era întristare. Fiilor, şi dintre voi, care cade, şi pentru el Domnul are durere mare. Orice deget de la mână aduce durere Domnului.

... Un diavol a lucrat ca să înece poporul din corabie. Când a găurit corabia, a venit din iad un duh necurat. Aşa amăgeşte în goana mare şi strică lucrul Meu, dar în acel lucru veţi pierde pe Daniel, pe Cristea şi pe Dimitrie. Aveţi grijă! Eu aş cere de la voi să nu intru în această durere, căci durerea este a Mea. Du aceste şoapte şi nu încetaţi a vă ruga ziua şi noaptea. Renunţaţi la somn şi aprindeţi candelele, pentru distrugerea duhurilor rele.

05-03-1973