Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu numai aici, în toate ţările. Asta le-a fost împărtăşania lor: hula împotriva Duhului Sfânt. Fiule, tu nu vezi, dar dacă ai vedea, ai rupe haina de pe tine şi ai striga la lume să nu mai folosească hula împotriva Duhului Sfânt. Am spus odată: «Bucureşti, Bucureşti, cum te voi întoarce pe dos şi nu va rămâne piatră pe piatră!», şi cei scăpaţi se socotesc că sunt scăpaţi, dar nimeni nu va scăpa. Hula îi omoară, nu Dumnezeu. Hula e prima sculă care stă la tulpina pomului care nu a făcut nici un rod.

... În loc să plângă şi să se jelească, sunt certuri şi vorbe de ocară şi după această plagă. Mai bine pregătiţi-vă, că mai vine. Dumnezeu trimite îngerul Său şi va pune foc la lume. Cu ce? Nu se spune. Şi atunci ce vei face? Unde te vei băga? Vai de viaţa ta, care ieri-alaltăieri zbiera şi se îngrozea de mânia Mea!

... Încetaţi păcatele! Stop! zice Domnul. Ai înţeles? De ce pământeşte se execută acest stop? Când e bariera pusă pe calea ferată, fluieri ca să ridice bara, că eşti grăbit, dar Eu zic: nu şuiera la Acela Care a pus bara, căci vine acceleratul peste tine şi te face zob.

... Am dat îngăduinţa să aveţi aparate şi găsesc creştinii la meciuri. Interzis! Interzis, creştine, să te uiţi la meci! Eu nu Mă duc la meci, şi nu este îngăduit la nimeni. Cine a îndrăznit, a greşit, şi la trecerea din viaţa aceasta, acei negri care au făcut meciurile, îi iau şi îi bagă în iad. Ce e aceea „meci“? E ce nu a fost pe vremea moşilor şi strămoşilor voştri. Feriţi-vă de acest cuvânt, „meci“. Feriţi-vă de scamatorie. Acesta este cel mai mare idol din vremile voastre.

... Veţi vedea în ţările apropiate cum stau numeroase trupe şi aşteaptă să intre în ţara românească. Nici cât vârful de ac nu va rămâne gunoi în ţara românească, şi nu vor mai intra străinii, că nu vor putea, şi vor zice: „Am pe fratele meu în această ţară şi vreau să merg la el. Am pe tata şi pe mama în această ţară şi vreau să merg la ei. Am pe fiul meu în această ţară şi vreau să merg la el“. O, nu i se va îngădui, că nu vine curat, ci vine întinat.

... Zice Domnul: ca furul voi fi şi voi lua din casa ta tot ce este al Meu, şi pe tine nu te voi trezi, că ai dormit ca un buştean şi n-ai văzut furul care a venit. De ce nu citiţi Scripturile ca să vedeţi cărările acestui veac? Şi dacă le citiţi, nu le tălmăciţi voi, ci duceţi-vă la păstorii Mei să vi le tălmăcească.

... Tu n-ai văzut cum copiii de la şase ani în sus nu mai sunt ai părinţilor care i-au crescut? De ce trag de copiii creştinilor ca să-i ducă la grădiniţă? Ca să-i strice şi să-i cumpere, şi pentru aceasta Dumnezeu îi dărâmă. Anunţă, fiule, că această vreme e vremea morţii, fie pământeşte, fie duhovniceşte. Cine vrea să moară, să moară. Aceasta rămâne la voinţa omului. Numai cine cere, să ceară să rămână viu. Iar dacă voi veţi împlini, veşnic nu veţi muri.

... Vine timpul ca fiecare monah să plece la căsuţa lui. Crezi? Vine timpul, dar Domnul Iisus Hristos Se luptă să surpe timpul care vrea să vină.

09-03-1977