Cuvântul lui Dumnezeu

... Preoţimea nu ştie că aici se clădeşte Ierusalimul cel nou. Acum el e ascuns; nu vreau să-l dau pe faţă. E aşa cum ai începe o casă, şi cei ce au început lucrul s-au îmbolnăvit, şi am făcut rost de alţi lucrători şi tot îl termin. Atunci n-aţi văzut că vrăjmaşul era între voi şi bătea din palme când am luat trâmbiţa Mea.

... S-au descoperit prin lucrarea Mea moaştele sfântului Ioan Botezătorul şi s-a făcut întrebarea la cei ce stau mari dacă-l primesc în ţară, dar nu s-a dat răspunsul. E trupul fără cap, cum l-au îngropat când i-au tăiat capul. Maica Mea strigă ca să fie primit în România. Cine l-o primi, acela are scăpare. E ca un bulgăre de aur. Nu vă spun unde e. Rugaţi-vă ca să fie primit în România. Rugaţi-vă ca România să primească moaştele naşului Mântuitorului.

... Vine clipa să vă deosebească Dumnezeu de lumea aceasta. Tată, o să vină clipa să vă împarfumez cu miresme cereşti, să mirosiţi de la distanţă, şi voi face minuni cu voi, dar staţi de partea Mea.

06-12-1988