Cuvântul lui Dumnezeu din ajunul Naşterii Domnului

Eu sunt Cel ce am crescut pe pământ Dumnezeu, din prunc născut din mamă Fecioară, mamă pururea Fecioară, minune mai presus de mintea cea omenească, fiindcă celor ce Îl iubesc pe El, Tatăl Meu le-a pregătit mereu, şi iarăşi mereu semne şi minuni care la mintea omului nu s-au suit şi ochiul lui nu a văzut. Amin.

Iată minune coborâtă din cer! O seară dulce în sătuţul cuvântului Meu. Mă fac cuvânt din cer în acest sătuţ în care Mi-am pregătit iesle ca să cobor pe nori în ea, precum este scris în Evanghelia Mea cea de acum două mii de ani despre venirea Mea. Eu, pruncuţul, Domnul, Cel născut din Fecioara mamă, Mi-am ales neamul român pentru venirea Mea cea de la sfârşit de timp. L-am ales pentru că pământul de sub el a fost cel întâi ivit din ape la facerea cea văzută când ea s-a făcut la cuvântul Meu întru începutul lui, facere pe care i-am dat-o omului de moştenire ca să fie omul fiul Meu, precum Eu sunt Fiul Tatălui Meu Savaot, Tatăl Meu, Care M-a trimis acum două mii de ani ca să Mă nasc pe pământ ca şi omul şi ca să cresc cu trupul ca şi omul, şi să trăiesc de la naştere şi până la învierea Mea ca Dumnezeu pe pământ, căci Eu am fost Dumnezeu prunc şi, apoi, tot mai desăvârşit, Dumnezeu Om, aşa precum şi sunt, Dumnezeu Om. Amin.

Mi-am aşezat la lucru pe fiii de la ieslea cuvântului şi le-am spus să-Mi pregătească minunea, seară dulce, seară cerească pe pământ în mijlocul sătuţului Meu de azi, Betleemul cuvântului Meu care se naşte şi iar se naşte acum pentru tot omul care vine să Mă ia, şi apoi să Mă lucreze, şi apoi să Mă păzească în el Dumnezeu Om. În fiecare trup de om aş vrea să fiu şi să stau şi să privesc în afara lui din el, şi să fiu văzut din afara lui în el, căci dorul după om Mă arde şi Mă doare mai mult decât M-a durut crucea Mea cea pentru om.

Am venit cuvânt şi le-am spus fiilor de la ieslea Mea de cuvânt să-i adune pe cei micuţi din satul Meu de venire după două mii de ani de lângă Tatăl, să-i adune şi să-i aşeze în petrecere cerească aici, pe pământul Meu cel ales pentru facerea din nou a lumii, a lumii ce va să fie înnoită după acest cuvânt pe care Eu, Domnul, îl presar din gura Mea ca să le fac iarăşi prin cuvânt pe toate cele ce se văd, iar pe toate cele ce nu se văd să le aduc la vedere precum ele sunt aşezate pe pământ; sunt şi nu se văd, şi se vor vedea. Amin.

Cuvântul Meu vă cheamă, vă aşteaptă, vă adună ca să vă naşteţi din el, să vă naşteţi din nou, să fiţi iar copii, că Eu am fost copil, de la naştere şi până la înviere. Copilul Tatălui Savaot şi copilul Fecioarei mamă, copil ascultător am fost, şi n-am făcut şi nu fac voia Mea, ci fac voia Tatălui, Care M-a trimis şi Care Mă trimite. Amin. M-a trimis Tatăl să vă adun şi să vă doresc, şi să Mă doriţi şi voi, căci iubirea Mea stă cu mâinile întinse să vă cuprindă întru Mine, şi Eu să vă dau Tatălui ca rod al iubirii Mele pentru om.

Cerul cel plin de sfinţi şi de îngeri stă deschis acum. Poporul Meu este semnul Meu, aşezat de Mine înaintea oamenilor pentru ca să Mă văd în el cu iubirea Mea pentru om şi ca să-l primesc pe om când el vine să ia din glasul Meu, şi să se împlinească omul pentru venirea Mea, care iată cum vine când Eu vin cuvânt pe pământ.

V-am adunat ca într-o iesle. Bucuraţi-vă! Învăţaţi bucuria care nu se stinge şi care vă ţine în ea. Căutaţi-Mă şi luaţi în voi dorul Meu, durerea Mea, şi fiţi iubirea Mea, precum Eu sunt. Amin. Iubirea e ca Mine, şi e dulce durerea ei. Iubirea Mea de pe cruce v-o dau. Întindeţi mâinile spre ea. Învăţaţi taina ei, că am râul vieţii, care curge din gura Mea pentru voi, fiindcă Eu am spus că cerul se va face sul şi vi se va da, după ce voi îl veţi iubi iubind. Amin.

Uitaţi-vă la Mine, şi veţi fi asemenea Mie dacă Mă veţi vedea, şi voi fi asemenea vouă când voi Mă veţi vedea, căci Eu M-am născut pruncuţ ca şi voi, şi am crescut Dumnezeu Om şi stau de-a dreapta Tatălui ca să vă trag pe toţi la Tatăl. Când am plecat pe nori, lângă El, am spus că Mă duc să pregătesc loc, ca acolo unde voi fi Eu, să fiţi şi voi, dacă Mă veţi iubi. Amin.

Iată minune din cer, seară dulce, seară cerească! Pace vouă, acum! căci dorul Meu Îmi creşte după om. Vă învăluiesc în slava cuvântului Meu. Pace vouă! Amin, amin, amin.

05-01-2003