Cuvântul lui Dumnezeu pentru expoziţia de artă: „Azimile“

Eu sunt Cel ce sunt. Cerul şi pământul Eu le-am făcut. Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu, Fiul Tatălui Savaot, şi toate prin cuvânt le-am făcut. Amin.

Eu vin cuvânt pe pământ. O, e lung drumul de la cer la pământ pentru omul cel necredincios, care gândeşte şi trăieşte pământeşte pe pământ. Dar iată cum vin Eu de uşor! Vin ca fulgerul, vin numaidecât când Mă pornesc să vin, ca să fiu mereu cu ai Mei până la capătul timpului. Vin la cei învăţaţi cu tainele Mele cereşti între ei. Vin din cer pe pământ cuvânt.

Iar tu, ţară Românie, eşti ieslea cuvântului Meu. Mă nasc în tine cuvânt şi îţi vestesc naşterea ta din nou, înnoirea ţi-o vestesc, căci am pus în ţarina ta sămânţă la însămânţat, ca să cresc Eu în tine viţă nouă, viţă de soi, Fiul şi Cuvântul Tatălui, Care S-a dat pentru viaţa lumii. Când a ieşit pământul din ape la cuvântul Meu, tu ai fost întâia ieşită din ape, ţara Mea cea de la sfârşit. Ţara începutului şi a sfârşitului lucrului Meu eşti tu. Eu sunt Alfa şi Omega. Aşa şi tu eşti, căci aşa eşti lucrată, şi eşti taina Mea prin care am lucrat veacurile, şi iată, prin care-Mi întocmesc la sfârşit veacul cel fără de sfârşit. Nu plânge. Eu sunt Făcătorul tău şi pot tot ce voiesc. Nu mai plânge. Pământul tău are grai, şi cere la Mine înviere, căci am luat din tine pământ cu mâna şi l-am făcut om, şi eşti taina începutului omului pe pământ. Suspină începutul omului, suspină omul cel întâi zidit de mâna Mea din pământul tău. Peste tot, omul suspină, şi iată, pământul tău suspină, omul cel întâi zidit suspină. O, nu mai plânge! Am pus în ţarina ta sămânţă de soi, sămânţă din cer, ca să te înnoiesc şi să fii sămânţa Mea semănată pe pământ, şi din tine să iasă înnoirea lumii. Cuvântul Meu te naşte din nou, te înnoieşte, te creşte, te hrăneşte ca să fii şi ca să nu mori. Nu plânge sub apăsare. Curând, curând vei fi curată şi frumoasă, că tu eşti cea care eşti, căci am în tine fii, fii cereşti, care te iubesc şi te desţelenesc şi te seamănă şi te udă şi te încălzesc cu slava cuvântului Meu, care vine cu Mine din cer peste tine, ţara Mea de slavă. Voi lua din tine tot trupul stricat, tot bobul sec şi voi creşte Eu, şi din Mine vor ieşi fii născuţi de sus şi vor fi ai tăi, iar tu vei fi a Mea, căci eşti a Mea. Cei ce se făţărnicesc în tine vor fi făcuţi de ocară şi vor păli în vremea strălucirii tale, şi tu vei fi ţară sfântă, ţară cu fii vii vei fi, şi vei dăinui înaintea Mea, şi te voi numi pământ nou, şi voi veni să fiu în tine pururea, şi peste tot voi fi din tine şi voi scrie peste tine cer nou şi pământ nou, tronul lui Dumnezeu peste pământ şi peste om. Nu plânge. Eu sunt Făcătorul tău şi pot tot ce voiesc şi tot ce grăiesc. Tu eşti trupul cuvântului Meu la început şi la sfârşit, iar sfinţii din cer te aşteaptă să te ridici cer nou şi pământ nou, şi pe ele, dreptatea Mea, dreptatea cea pentru sfinţi. Cei păcătoşi sunt străini de Mine şi de tine, şi apasă peste tine, şi tu suspini, dar slava Mea este cu tine, şi vei ieşi peste toate înălţimile, aşa cum ai ieşit la început din ape, şi vei fi întâia, şi vei fi ţara sfinţilor Mei şi ai tăi, Noul Ierusalim, steagul popoarelor. Toate popoarele ţi-au furat avutul şi tainele şi darurile, dar furul va da înapoi îndoit, şi se va încovoia sub suflarea gurii Mele. Fac foc în tine, ca să arunc în el tot ce este necurat. Atunci cerurile vor pieri cu vuiet mare; stihiile arzând se vor desface, şi pământul şi toate lucrurile de pe el vor arde cu totul. Ridică-te şi aşteaptă şi zoreşte venirea zilei Mele şi fă-te cer nou şi pământ nou în care locuieşte dreptatea. Amin, amin, amin.

Pacea Mea o dau ţie! Am în tine popor ales pentru tine, arvună a Duhului Sfânt peste tine, seminţie aleasă, preoţie împărătească şi cerească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestească în lume bunătăţile Celui ce cheamă din întuneric la lumina Sa cea minunată pe toţi cei ce vor fi. Toţi potrivnicii tăi Mă vor preaslăvi pentru tine în ziua când îi voi cerceta, căci pământul şi tot ce e pe el va arde cu totul, iar tu vei străluci sub slava Mea, şi vei fi. Scoală-te ca să fii! Amin. Cântă cântarea facerii, căci tu eşti întâia, întâia născută la sfârşit, precum la început. Amin.

Eu sunt Cel ce sunt. Cerul şi pământul Eu le-am făcut. Eu sunt Cel ce am ales-o pe România să fie întâia, şi este, căci Eu sunt Alfa şi Omega, şi în ea sunt, şi o cunosc prin semnul Meu cel ce este peste ea: Alfa şi Omega.

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt semnul venirii Mele, căci toate prin cuvânt le-am lucrat. Iar tu, Românie, eşti cea dintâi, şi eşti întâia la sfârşit, şi vei fi ţara sfinţilor Mei şi ai tăi, Noul Ierusalim, steagul Meu de biruinţă peste popoare, arvuna Duhului Meu Cel Sfânt peste pământ, tronul pe care stă Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin.

22-12-1998