Cuvântul sfintei Virginia către Marian Zidaru

Stă şi aşteaptă duhul lui mama Gigi pe lângă voi, copilaşilor. O, dacă aţi râvni voi după darurile care curg prin cuvintele de la mine nu v-ar ajunge timpul să-mi scrieţi mie, că aşa pot eu vorbi acum, aşa, mămică, şi mă folosesc de voi ca să pot vorbi cu voi. Fără voi nu pot vorbi cu nimeni, şi eu trebuie să vorbesc mult de tot acum, că asta îmi este misiunea, şi e misiune pentru învierea cea mare şi pentru ca să ridic coroana română deasupra tuturor înălţimilor de pe pământ, ca să ridicăm România noastră la treapta strălucirii care o aşteaptă, căci strălucirea care o aşteaptă pe ea a fost proorocită în toate timpurile, de toţi proorocii, pentru că România este Canaanul în care va trăi şi va intra tot neamul cel ales al Noului Ierusalim. Ea este Noul Ierusalim, care va triumfa peste toate popoarele şi peste toate înălţimile, căci în vremea aceasta Domnul alege iarăşi Ierusalimul, şi Domnul Se va odihni de toate ale Sale în Ierusalimul acesta ales.

Aşteaptă Domnul odihna, măi copilaşilor. Vedeţi voi, fiilor, vedeţi bine că nimeni până acum n-a avut de făcut ce aveţi voi de făcut pentru odihna lui Dumnezeu, că Dumnezeu acum Îşi desăvârşeşte lucrarea Sa, pentru ca apoi să intre totul în odihna slavei lui Dumnezeu, El, împreună cu aleşii Săi, şi prin aleşii Săi să intre în odihna aceasta tot neamul lui Dumnezeu.

Copii ai lucrării mele, fii ai acestei lucrări, v-am spus că înţelesul cuvintelor mele este de fiecare zi şi că noi trebuie să lucrăm în fiecare zi. Eu în fiecare clipă pot lucra, dar nu pot, mămică, fără voi, că pe voi v-am ales, că uite, n-am mai avut pe alţii ca şi pe voi, n-am avut, mămică, mă credeţi? De aceea m-am luptat tot timpul, de când sunt în duh, ca să nu vă las să pieriţi, că ştiam de planul lui Dumnezeu şi ştiam cum trebuie să fie şi ştiam de la Dumnezeu de lucrul vostru cu mine. Dar dacă vă spun vouă tainele lui Dumnezeu, iată că trebuie să pricepeţi bine că nu puteţi să fiţi ai voştri, ci ai planului lui Dumnezeu şi ai lucrului lui Dumnezeu.

Copiii mei, prindeţi curaj şi ridicaţi-vă mai bine spre cele proorocite de Duhul lui Dumnezeu, căci trebuie să se împlinească toată cartea lui Dumnezeu, toată schiţa lui Dumnezeu. Trebuie să descopere Dumnezeu poarta de intrare în Canaan, şi aceasta este lucrarea pe care trebuie să o desăvârşim. Iisus Hristos este uşa, şi trebuie să fie înţeleasă această intrare, fiindcă nu se poate sări peste poartă în acest staul al nestricăciunii, adică al veşniciei, că vor intra înţelepţii pământului pe ea, dar va trebui să ştie aceştia că uşa aceasta şi cheia acestei uşi este Iisus Hristos, Care a arătat cum se deschide această uşă.

Copilul meu iubit, cel cu care am fost în depărtare, te-am adus acasă cu biruinţa cu care trebuia să vii, şi trebuie să pricepeţi că aşa lucrează Dumnezeu acum, după cum este scris pentru vremea de acum. Trebuie să ne rugăm pentru coroana României ca să vină în România, că dacă vine ea acasă, vine cu cel ce o are dată de Dumnezeu. Rugaţi-vă pentru cel ce are coroana română să poarte în gândul lui gândul lui Dumnezeu, să poarte în credinţa lui credinţa lui Dumnezeu, să crească în inima lui dorinţa după Dumnezeu şi după hrana lui Dumnezeu, să aibă întru merindea lui merindea lui Dumnezeu, cea dăruită de la Dumnezeu, ca să se sfinţească şi să se pregătească şi să se învrednicească de întoarcerea sa în slujba lui Dumnezeu, şi când va veni, să fie aşa cum scrie în Scriptură, să fie după cum zice Dumnezeu să fie, că altfel nu se va putea să fie decât aşa cum este scris. Amin.

Copilul meu, am de stat de vorbă cu tine, mămică. Vreau să te aşez bine întru înţelepciunea cea bună, că trebuie să lucrăm cu toată atenţia, după dreptarul lui Dumnezeu şi ca Dumnezeu. Mai întâi de toate, iată ce ai de făcut: aşează-L bine pe Dumnezeu în tine, măi mămică. Domnul a umblat şi a stat în mijlocul lumii, şi le vorbea cărturarilor şi stăpânilor lumii şi înţelepţilor lumii, şi lucra cu minunile printre aceştia, şi nimeni n-a putut să-I facă rău până ce El nu S-a lăsat în mâinile necredincioşilor ca să-Şi desăvârşească puterea Sa dumnezeiască. Aşa a fost atunci, că dacă n-ar fi fost aşa, voi n-aţi fi avut astăzi ce aveţi, că-L aveţi pe Dumnezeu întru toată măreţia Sa, căci El aşa a spus: «Mă duc, că dacă nu Mă duc, nu voi putea veni la voi. Mă duc la Tatăl ca să pot veni la voi, şi ca să faceţi voi lucruri mai mari decât toate câte s-au făcut vreodată».

O, copilul meu, vorbesc cu tine despre Dumnezeu, ca tu să poţi vorbi despre Dumnezeu. Mai întâi de toate, asta va fi să faci: să-L arăţi pe Domnul Cel din tine la toţi cei printre care te-am trimis să mergi acum, căci aceştia va trebui să-L vadă pe Dumnezeu în tine. Şi precum Maria Magdalena s-a umplut de iubire şi de dor după Domnul atunci când a trecut pe lângă El, aşa, mămică, să păţească toţi cei printre care te porţi. Iată de ce trebuie să se vadă în tine blândeţe şi răbdare şi iubire şi viaţă vie, că de la acestea răsare iubire vie. Să vadă toţi în tine tronul iubirii de Dumnezeu, şi când vor vedea cât de frumos şi de veşnic este cel ce este ca Dumnezeu, atunci vor înţelege ei adevărata slavă a vieţii. Nu te teme că nu vei putea să fii aşa, că binecuvântarea cu care te va însoţi Dumnezeu va face să fii aşa. Asta trebuie să faci acum, şi ca să poţi să faci aşa, trebuie ca inima ta să fie tronul păcii. Nu se poate fără încercări, mămică, dar în încercări tu să-L aduci pe Domnul faţă în faţă cu tine, că Domnul a suferit, şi a putut suferi cu dragoste, dar Domnul a fost plin de pace şi de mulţumire în faţa Tatălui Său în toată lucrarea Sa. Şi apoi, iată ce trebuie să faci: trebuie să ai lărgime în inimă ca să încapă în ea cei pe care ţi-i voi arăta, ca să nu fie ei în strâmtorare în casa inimii tale în care stă Dumnezeu. Şi va face Domnul apoi ca tu să încapi cu lărgime în inima lor, că va lucra puterea lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu ca să nu fii tu în strâmtorare în casa inimii lor, şi atunci va fi ca şi ei să-L împlinească pe Domnul întru ei, şi uite, măi copilul meu, cum Se naşte Domnul în casa multora.

Şi iată ce-ţi mai spune mămica: te învaţă cum trebuie să foloseşti râvna ta, cum trebuie să-ţi fie râvna, că şi acest înţeles este de mare preţ, fiindcă astăzi oamenii nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, şi oamenii au încredere în minciună, măi mămică. Sunt multe suflete largi şi bune, dar nu ştiu acestea să deosebească dreapta de stânga lor, şi de aceea trebuie să ştim cum şi când şi cu cine să împărţim râvna noastră după Dumnezeu. Pământul acestor inimi este îmburuienit, şi dacă arunci sămânţă bună de la tine, nu găseşte în ei loc prielnic şi lumină, şi dacă te duci apoi să vezi cum creşte sămânţa şi dacă dai să smulgi buruienile cele înrădăcinate, nu-i convine stăpânului casei, că nu ştie să deosebească dreapta de stânga sa. Eu am avut o mulţime de copii, şi îi învăţa Dumnezeu ce să folosească şi ce nu, şi ziceau mereu: „Da, Doamne!“, dar se duceau apoi să întrebe pe morţi dacă este bine ce i-a învăţat Dumnezeu. Se duceau şi îi spuneau lui Irod ceea ce nu trebuia să ştie acesta, şi apoi Irod căuta viaţa lui Dumnezeu ca s-o prindă şi s-o omoare, căci Irod este din fire viclean, şi nu ştia Dumnezeu apoi cum să mai apere viaţa copiilor Săi, dar astăzi lucrează Domnul cu biruinţa Sa, şi Irod moare de mânie. Când eram în trup, mă temeam şi eu de Irod, fiindcă aveam copii care treceau pe la el, şi el mă prigonea, că totdeauna a prigonit el pe Dumnezeu. De aceea ne trebuie multă înţelepciune, ca să-l păcălim pe Irod şi să moară Irod, că Domnul este Împăratul peste tot, şi tot mai mult peste tot. Trebuie, mămică, să lucrăm numai sub aripa Duhului de la Dumnezeu, ca să rămână în picioare tot lucrul nostru. Cercetează-l bine pe cel din faţa ta şi lasă-l mai întâi să-ţi arate tot ce are el şi cum are el, ca să ştii apoi ce să faci cu el, căci apostolii au avut această înţelepciune de la Duhul Sfânt. De aceea ţi-am spus că trebuie mai întâi să încapă ei în inima ta, ca să vadă cum este în ea, şi apoi va fi ca să încapi şi tu în inima lor. Acesta este rostul cel bun al unui apostol dumnezeiesc, căci până nu-i cunoşti, nu-i poţi câştiga de partea lui Iisus Hristos ca să-i faci să fie asemenea cu viaţa lui Iisus Hristos. Ai văzut câtă putere a avut cuvântul Domnului când i-a spus lui Zaheu să vină spre El ca să-L ia să cineze în casa sa. Dar îi văzuse inima pornită spre Dumnezeu, şi nu-i mai trebuia lui Zaheu decât lucrarea cuvântului cu care l-a luminat Dumnezeu pe el şi pe toată casa lui, căci el L-a vrut pe Domnul.

Vreau să fac lucruri măreţe, măi copii, şi nici nu vă daţi seama de câtă pace aveţi nevoie, de câtă linişte şi de câtă mulţumire. Duhul Sfânt are lucrare măreaţă, şi El Se uneşte cu duhul păcii din voi. Şi iar vă rog, şi mereu am să vă aduc aminte că trebuie să fiţi fiii păcii, ca să poată Duhul lui Dumnezeu să aibă putere în voi şi să lucreze cu putere. Aveţi de acum nevoie de ajutorul meu, căci dacă mă ajutaţi să fiu la voi cu toate cuvintele mele, ele vă vor fi de ajutor spre pace, dar vă vor fi de învăţătură în tot ce veţi avea să faceţi, că Dumnezeu a spus că va lumina cu voi pământul, dar pământul inimilor multora, şi se va face cer nou şi pământ nou de la Dumnezeu, şi se va face lumină, măi copii.

Învăţătorii legii lui Dumnezeu cunosc litera legii, dar nu are Dumnezeu din ei după placul Său, că nu au viaţa lui Dumnezeu în ei şi nu vor să ştie că litera legii îi va nimici de la Dumnezeu. Şi dacă ar afla ei taina lui Dumnezeu care lucrează cu voi, şi viaţa lui Dumnezeu care trăieşte la voi, ar căuta caz de judecată cu voi şi v-ar duce la Pilat. De aceea va trebui să ştim cum să lucrăm, căci tainele din vremea de acum sunt anevoie de înţeles. Că uitaţi-vă la poporul meu, care a mâncat mereu fructul celor mai mari cuvinte cereşti, şi nu s-a lăsat spre viaţa cu Dumnezeu nici poporul meu, că a fost rece cu inima acest popor şi n-a avut dragoste. O, de aceea trebuie să luptăm şi să ne rugăm cu putere, să răzbească Domnul cât mai curând cu învierea bisericii Sale, ca să fie cârmă bună din biserică, şi să vină cel ce va lua cârma, şi cel ce are coroana, şi să stea cu cârmă bună, aşa cum este scris, şi o să vedeţi apoi libertate după adevăr, şi o să vedeţi atunci minuni, şi o să lucraţi atunci minuni. Dumnezeu lucrează minune mare cu voi, măi copii, dar acum taina aceasta este ascunsă, şi se lucrează în ascuns ca să prindă putere, şi, apoi, cu această putere se va lucra cu minuni, şi poporul meu va reveni la matca sa, şi Ierusalimul se va arăta şi se va întregi într-o clipă, la glasul sunetului de trâmbiţă. Şi tu, copilul meu, vei fi atunci arătat de Dumnezeu ca mărturie, că te va arăta Dumnezeu că ai fost cu El şi că ai fost al Său.

Vă dă Domnul de lucru după cum este scris în planul Său de lucru, dar dacă nu este ceva scris în planul Său, nu vă dă, măi copii, că are Domnul o mulţime de cereri de la mulţi copii de ai mei, dar dacă cererea nu se aseamănă cu planul Domnului, nu se împlineşte. O, aş vrea să pot fi mereu cu cuvântul meu între voi, ca să ştiţi din planul lui Dumnezeu şi să rămâneţi întru el şi numai întru el, ca să ieşim cu biruinţa mai curând. Ţineţi-mă aproape cu voi, şi nimic nu se va strica din cele ce trebuie să fie întru planul şi schiţa de la Dumnezeu. Nu mai este mult până la bucurie, dar mai trebuie un picuţ să mergem înainte cu ce am început aici, ca să înviem mai întâi acest popor adormit, să-l mişcăm un picuţ din loc, să suflăm duh de viaţă peste el, şi apoi să lărgim cortul lui Dumnezeu, prin puterea ce va lucra, căci biserica va trebui să învieze şi să împartă viaţă şi cunoştinţă peste trupuri, şi multe trupuri se vor ridica atunci din ţărâna pământului şi se vor umple de duh de viaţă. Şi precum Elisabeta a cunoscut cu duhul pe Maica lui Dumnezeu, aşa şi acum, Duhul lui Dumnezeu va descoperi pe fiii lui Dumnezeu, şi aşa va arăta atunci Domnul lucrarea Sa la toată făptura, şi Ierusalimul va triumfa şi va străluci peste popoare. Amin.

Copilul meu, să faci numai ce se poate face acum, şi aşteaptă de la Dumnezeu, că El îţi va aduce cuvânt în tot ceea ce va trebui să faci, căci Domnul vrea să vă ferească pe voi de toate răutăţile de acum, şi numai fiii răutăţii să fie prinşi în teascul răutăţii care se va vărsa pe pământ.

Veţi lucra mult, mămică, şi va fi Dumnezeu mare, şi aproape este această vreme, dar fiţi bine pregătiţi pentru această vreme. Am să fac, mămică, în aşa fel să aduc pace multă în acest acoperământ, să fie duh de pace aici, şi rânduială mai bună în toate, ca să se poată scrie aici cuvintele mele, căci iată, am să dau cuvânt puternic de răspândit în lume, dar va trebui lucrat cu înţelepciune şi cu atenţie pentru răspândirea lui. Voi veni şi vă voi învăţa cum să faceţi ca acel cuvânt să ajungă la cei ce vor veni de departe la voi, la cei ce vor putea face cunoscut în toată lumea ce vrea Dumnezeu cu România. Am să caut să fac o trezire bună, un duh de trezire peste popoare, dar un duh de trezire pentru România şi pentru înţelepţii pământului românesc voiesc să fac mai întâi.

Fiţi atenţi cu aceste taine, nu cumva să se audă dincolo de poartă, că nu se poate, măi copii, să fie despecetluită taina lui Dumnezeu în faţa celui străin de taina aceasta. Pecetluiţi-o între voi, şi afară să nu se audă, şi fiţi ai lui Dumnezeu într-o singură inimă, cu toată taina Sa, căci voi nu puteţi cunoaşte în om credincioşia, pe care numai Dumnezeu o poate cunoaşte. Închideţi bine uşa tainelor de la Dumnezeu, ca nu cumva să umble careva la ele şi să strice ceva, că nu se poate să se strice ceva din taina planului lui Dumnezeu, şi aceasta trebuie să se împlinească, şi numai atunci se va putea şti, că se vor vedea împlinirile tainelor lui Dumnezeu şi va fi totul întru bucurie. Amin, amin, amin.

13-10-1990