Cuvântul lui Dumnezeu

... De ai şti şi numărul de stele, de ai avea deşteptăciune cât de multă, dacă n-ai legătură cu Dumnezeu, degeaba mai trăieşti.

Mă doare că lumea face rând la uşa sfântului altar cum ar face la pâine sau la carne, ca să se împărtăşească, pregătit, nepregătit, omul. Şi răspunde şi cine o ia şi cine o dă. Ai întrebat, părinte, acest popor, dacă e curat şi trupul şi guriţa şi inima? Păi dacă nu eşti pregătit, nu e spre mântuire, e spre osândă. Cu trupul plin de întinare, plin de clevetire şi de ură, iei foc, arde dacă nu eşti pregătit.

26-06-1989