Cuvântul lui Dumnezeu

... Să ştiţi că va pieri preoţimea şi va rămâne numai acela care vă va scoate din biserică afară, aşa cum scrie în Apocalipsă. Sunt şcolile pline de preoţime, dar mai bine n-ar mai fi, creştine, că nu e pentru tine, ci e pentru pământ, că se va deschide pământul şi îi va înghiţi. Fericirea nu e făcută din pământ, şi e făcută din Duhul Sfânt.

... Am voit să vă spun că mai avem puţin drum şi am ajuns la capăt.

... Păstrează-ţi gospodăria pentru vremea care vine, că Dumnezeu va veni în casa ta cum a venit la Avraam şi la Sarra, că la anul pe vremea aceasta ne vom muta. Dar nu întreba: „Unde, Doamne?“, ci să zici: „Du-mă, Doamne, unde este voia Ta“.

... Rugaţi-vă ziua şi noaptea ca să mai fie această scrumieră, ca să mai fie. Nu o mai tulburaţi, şi ce vă spune, ascultaţi. Dacă cineva ar avea suferinţa sa, nu ar putea purta. Din tălpi şi până în creştet e o Dunăre de apă, din cauza poporului care nu vrea să facă voia Mea.

... Feriţi-vă de materialul din plastic. Nu mai rămâne nici un trup care poartă material din acesta, şi va sări în apă ca să scape, dar mai mult va arde, că e de foc materialul. Să zicem că nu mai este decât material din acesta, că aşa vrea Gog şi Magog, dar voi nu daţi năvală ca să rămâneţi fără piele.

29-04-1979