Cuvântul lui Dumnezeu

... Va veni pe pământ un om necunoscut şi va spune la lumea întreagă minciună că omul nu e făcut de Dumnezeu, dar Eu vă spun: citiţi în sfânta carte că omul e făcut de Dumnezeu. Copilaşii Mei, oiţele Mele, orişice veţi auzi de la lumea care nu e credincioasă, să nu luaţi aminte şi să nu vă înşele. Fiţi desăvârşiţi, că vai, vai, vai de cel care nu crede că Dumnezeu a făcut omul!

... Veniţi-vă în fire şi veniţi cu toată inima împăcată. Nu mai fiţi deosebiţi de sfinţi. Fiţi una cu sfinţii, că tot cerul vă doreşte şi se roagă pentru voi să fiţi una cu ei. O, poporul Meu iubit, întru care mult am voit să vin din cer pe pământ, o, tată, tată, să nu rămână nici unul dintre voi să nu fie cu Noi. Să fiţi veseli, bucuroşi şi vrednici de cunună. O, poporul Meu iubit, vino la Mine! Nu te mai duce în lume, nu mai dori răutăţile, nu mai dori nici un rău lui Dumnezeu, că răul te condamnă. Crezi? Voi vă mâniaţi pe copiii voştri pe care-i aveţi, şi îi certaţi şi îi bateţi. Dar Eu ce să vă fac vouă? Ce să vă fac?

15-11-1976