Cuvântul lui Dumnezeu

... Are să vină pe pământ fântână de băutură. O, copilaşii Mei, încă o dată repet această şoaptă. Mai e un pic, şi în loc de apă, unde e izvor de apă, vor izvorî băuturi care îmbată. Şi ce veţi face voi când veţi avea nevoie de apă? căci băutura nu răcoreşte sufletul. O, copilaşi bătuţi de vremea de azi! Ce veţi face? că pe aici e drumul, tată, şi spre lună, şi spre soare. Şi dacă vrei să vii la Mine, pune ştampila şi vino.

... Eu vorbesc cu voi, dar mintea voastră este îndreptată către aceste cuvinte? Spuneţi, tată. Eu ştiu dacă eşti sau nu, dar te întreb ca să te fac pe tine atent. Iată, Zaharia, cât era de credincios, când i s-a spus de către îngerul Meu că soţia sa va naşte un prunc şi îi va pune numele Ioan, dacă ar fi fost încredinţat, mut nu rămânea. Oricât ai fi de credincios, când auzi un cuvânt ca acesta, e greu de pătruns la Dumnezeu gândul vostru. Mereu să aveţi gândul la Dumnezeu. Copilaşi de zile înaintaţi, dar nu şi de Duh, veniţi-vă în fire!

Căutaţi mereu să fiţi conştienţi către Dumnezeu, că de ar cunoaşte cineva şi toate stelele de pe cer, şi lucrurile lui Dumnezeu nu le cunoaşte, nimic din el nu este pe pământ.

... Dumnezeu când a venit pe pământ a doua oară a scris viaţă fără de moarte, dar dacă veţi călca peste acest scris, veţi pieri, că voi sunteţi cei din urmă născuţi, şi dacă prin ascultare veţi lucra lucrul ce vi s-a încredinţat, să ştiţi că este Dumnezeu cu voi, şi cu voi va încheia Dumnezeu veacul acesta. Chiar dacă te vei întâlni pe cale cu cineva şi îţi va zice: „Leapădă-te de lucrul acesta, că vei muri“, să ştii că e minciună, că Eu ţi-am spus că moartea nu va mai fi cu tine. Să ştiţi că aşa cum am lucrat cu Moise, aşa am lucrat şi lucrez şi cu voi. Moise n-a primit nici o minciună. Aşa şi la voi, nu lucraţi ce lucrează oamenii răi, că aceia vă ucid şi viaţa, şi toate cele bune ale voastre. Uitaţi-vă bine la cei ce mor şi fac păcat, că pe aceia nu-i mai poate învia nimeni. Aşa eşti rugat de Dumnezeu, să nu omori lucrul Său, Duhul Său.

Dumnezeu cere de la tine mângâierea. Şi care este mângâierea? Eu nu voiesc să dai aur şi argint, ci milă. Duhovniceşte să faci voia Sa, adică nu huli, nu duşmăni, nu te îmbogăţi cu avere pământească, nu fura, nu minţi, căci tu eşti fiul Meu, şi Eu sunt Dumnezeu, şi cu tine voi moşteni toată averea, fără hotar. Ai să stăpâneşti avere fără să-i cunoşti hotarul, dar să fii bun, să faci voia lui Dumnezeu. Fereşte-te de izvorul de apă care îmbată, că ăsta e începutul rătăcirii. Te-ai rătăcit, şi nu mai e om pe pământ să te scoată din rătăcire. Aşa sunteţi rugaţi: feriţi-vă!

Rugaţi-vă lui Dumnezeu să vă dea vedere din vederea Sa ca să vedeţi ce e astăzi pe pământ, că e numai gloată beată. O, tată, ce va face Dumnezeu cu această gloată beată? că numai din băutură face ce face acum. Bea şi împăratul, bea şi argatul tot aceeaşi măsură.

... Fii credincios, nu fi fricos. În dosarele care s-au scris, sunt scrise numai minciuni, şi Eu îi urăsc pe vrăjmaşii Mei.

Astăzi e vremea de pe urmă şi sunteţi rugaţi să fiţi ca şi cum nu aţi fi căsătoriţi. Fiţi pregătiţi.

... Va veni o vreme când nu vei mai avea de unde cumpăra pâinică şi vei merge cale lungă cu trenul ca să cumperi pâine. Nu faceţi risipă, că e păcat să-ţi baţi joc de trupul Domnului Iisus Hristos.

15-10-1976