Cuvântul lui Dumnezeu

... Am venit în Duh în mijlocul celor duhovniceşti, căci pământeştii uneltesc cele pământeşti, şi cei duhovniceşti uneltesc cele duhovniceşti. Zideşte, creştine, tot ce ştii despre Mine, căci în curând se va arăta toată munca ta. Zideşte şi tu, păgâne, despre Mine ce ştii, că în curând se va arăta toată minciuna ta. Ţineţi minte, că va fi o vreme de cunoştinţă, în care şi orbul şi necredinciosul vor vedea ce nu au văzut şi vor auzi ce nu au auzit. Şi hulitorul va vedea ce nu a văzut şi va auzi ce nu a auzit. Şi Iuda, vânzătorul, va vedea ce nu a văzut şi va auzi ce nu a auzit. Şi omul va vedea, şi toţi se vor înfricoşa, fiecare de fapta sa. Iar tu, creştine, te vei bucura de fapta ta.

... Dumnezeu e încărcat de milă, cum un fagure de albine s-a umplut de miere, cum a venit tâlharul de pe cruce şi nu a vorbit împotriva Domnului Iisus Hristos când L-a văzut răstignit ca pe sine şi I-a zis: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul“. Dar tu, care eşti mai mult în viaţă duhovnicească, să nu duşmăneşti pe cel ce a venit astăzi. Să nu-l duşmăneşti, că greşeşti, ci să-l primeşti ca pe cel ce a venit cu tine împreună, că Dumnezeu atât are nevoie, să-Şi împlinească planul pe care tu nu-l ştii.

Iubitul Meu popor, sunt mulţi păcătoşi care au venit la Domnul Iisus în vremea de sfârşit. Dumnezeu nu i-ar primi dacă nu ar avea lipsă de creştini. Mai bine îl primeşte pe acel păgân decât pe acela care a fost cu tine şi a plecat şi s-a dus în lume, că a plecat sătul şi nu i-a mai plăcut viaţa cu Domnul Iisus Hristos.

... Stă fiica în faţa tatălui cum nu s-a pomenit de când e veacul. Pe cine pedepseşte Dumnezeu? Pe fiică, sau pe tatăl ei? Pe cine pedepseşte Dumnezeu? Pe fiică, sau pe mama sa? că şi mama sa e tot fără rochie. Pe cine pedepseşte Dumnezeu la păcatul acesta greu? că am găsit pe fiică îmbrăcată în pantaloni lângă tatăl său. Fiilor, de va sta capul unde stau picioarele, să nu luaţi purtarea aceasta, că e în afară de lege.

... Am venit să vă spun că vine, vine judecata care va judeca fapta rea. Uitaţi-vă bine la ziua care vine, că nu se spune. E luni sau marţi, e miercuri sau e joi, e vineri, sâmbătă sau duminică, nu se spune, dar te vei trezi cu ea, cum zice cineva: „ţac-pac!“, şi atunci n-ai ce să faci. Cum te-a prins, aşa eşti, tată. N-ai cui să mai spui: „Am o rochie bună acasă; mă duc s-o iau“. N-ai cui să-i spui: „Am pantaloni buni acasă, nu ca aceştia“. N-ai cui să spui, căci cum te-am prins, aşa rămâi.

... Mulţi dintre creştinii Mei dorm la rugăciune. De ce nu închid ochii când trebuie să-i închidă, şi de ce nu-i deschid când trebuie să-i deschidă? Dă cu apă pe ochi; şi dacă nu mai e apă, dă cu palma; şi dacă nu va mai fi nici palmă, atunci e greu.

Vine vremea ca toată noaptea să stai în rugăciune, că ziua n-ai timp, că vei avea musafiri la uşa ta. Rugăciunea de noapte, tot cerul o culege, cum culege grădinarul fructele din grădina sa, pe cele coapte.

... O, tată, cum daţi voi împărăţia lui Dumnezeu pe o poftă pământească! Vine vremea să vă viziteze soli cereşti: Maica Domnului, cu îngeri din cer. Vine vremea să meargă cu voi pe drum. Vine vremea să mănânce cu voi la masă Domnul Iisus Hristos, cum a mâncat în casa lui Cleopa.

Are femeia sau bărbatul dorinţa să meargă braţ la braţ pe drum. Tată, duhovniceşte nu este voie să mergi braţ la braţ pe drum. Mergi împreună cu soţul sau cu soţia, dar de ce nu s-ar putea să mergi alăturea? De ce numai la braţ?

... Floricelele Mele, să doriţi să vă sfinţiţi, că au început să se dărâme bisericuţele, unde se punea masa pentru cei aleşi ai Mei. S-au surpat în toată ţara aproape trei mii de bisericuţe, care putea să nu se întâmple aşa, dar s-a întâmplat pentru păcat, că a intrat lucru spurcat şi le-a întinat.

... Nu fiţi minciună, că minciuna se pedepseşte. Fii adevăr, fii desăvârşit ca un sfânt; că v-a pus nume această lume: „sfinţi“, dar voi sunteţi păcătoşi. A venit vestea la cerul sfânt că pe această stradă sunt sfinţi. Amin. Aşa să fie. Să nu fiţi minciună. Toată suflarea să se oprească şi să se plece în faţa voastră.

... Femeilor, duhovniceşte vorbesc: va veni în casă la tine şi te va chema la serviciu. Ce vei face? Şi zice o minciună, că munciţi pentru sinistraţi. Şi tu ai fost sinistrat, şi nu ţi-a băgat nimeni o pâine în casă. Sinistraţii de azi sunt pedepsiţii care n-au crezut lucrul Meu.

... Să ştiţi că mulţi vor fi sigilaţi în mormânt, că pe unde bagă Trupul Meu, bagă şi trupul duhului rău; pe unde bagă Sângele Meu, bagă şi sângele duhului rău.

... Fiecare să mănânce din această mană dulce. Nu cârtiţi în ziua postului. Nu cârtiţi în ziua duminicii. Nu cârtiţi în ziua sărbătorii, căci fiecare sărbătoare îşi va iubi ai ei copii.

Învaţă meserie la tine în casă. Nu vreau să te duci la publicul păgân, că te trage de basma, te trage de codiţe, te trage de rochiţă, te trage, că le strici uniforma. Dar ei au stricat uniforma lui Dumnezeu şi nu i-a tras nimeni de codiţe sau de rochiţa pe care nu o au.

17-05-1977