Cuvântul lui Dumnezeu

... Duhul lui Dumnezeu vorbeşte. Aşa cum se găseşte în Vieţile Sfinţilor, aşa se va găsi şi această vorbire şi se va face o singură carte.

... O, creştine, creştine tată, Îmi vine câteodată să pun foc la acest pământ, să-l trântesc, să-l fac ţăndări, dar Maica Mea nu Mă lasă. «Fiul meu, – aşa zice Maica Mea – sunt mulţi care mă iubesc, şi spirtul îi ia, şi după ce greşesc, zic: „Iartă-mă, Maica Domnului!“. Fiul meu, ce nu poţi face pentru păcătoşi! De la spirtul pe care-l fac, spirtul a stricat şi strică, şi a nimicit acest pământ. O, Fiul meu, întoarce-Te cu milă către această lume!».

O, copii, ce să-i fac Eu spirtului? Eu duhovniceşte vorbesc. Ce să-i fac spirtului? că el a stricat feţele omeneşti. Iese spirtul şi din lemne, şi din secară, şi din porumb, şi din grâu, iar Domnul Iisus a binecuvântat să nu se facă spirt. Tată, tată, când stai în genunchi, roagă-te să nu-ţi fie poftă de spirt, că Dumnezeu nu vine să te scape; fuge şi te părăseşte. Dumnezeu nu Se mai uită la cel ce bea spirt. Spirtul arde, arde din ce în ce mai mult ca orice pe pământ. Şi mai e o buruiană pe care o poartă omul în buzunar; o găseşti şi la copiii de la şcoală, şi la cei ieşiţi din şcoală. De la această buruiană şi de la spirt se aprinde focul.

... O, poporul Meu, se întorc nişte oameni care s-au despărţit de Mine şi de voi. Se întorc cei cărora le-a pus securitatea masa când voi eraţi închişi. Se întorc înapoi, dar Îmi vine să le încui uşa, aşa sunt de supărat. Nu sunt Eu şi Cel de atunci, şi Cel de acum? De ce mai vin la Mine? De ce nu mai stau cu cine le-a pus masa? A venit vestea la ei că o să piară cei răi.

... Vine focul şi mistuie totul şi se va face pământ nou, şi să nu te temi că te voi arde şi pe tine, dar să nu bei spirt. Crezi? Chiar dacă ai postit o lună, şi o dată ai băut spirt, vei fi mistuit de foc.

... Tată, tată, curăţiţi-vă, spălaţi-vă, că nimic păcătos nu va intra în împărăţia Mea. Preoţii stau degeaba, nu au ce curăţi şi nu au ce hrăni. De ce-i lăsaţi să stea degeaba? O, tată, unde-or fi creştinii de altădată, care dădeau cu năvala? Unde-o fi Ioan de la Vladimireşti, care mărturisea mii şi mii într-o clipă? Unde-o mai fi acesta? Păi ce zici tu, n-o mai ieşi el odată la libertate? O ieşi când vor pieri fabricile de spirt şi când n-o mai fi acea cetate îmbuibată (cetatea Babilonului, n.r.).

... Cum cântă cineva din muzica sa, aşa şi Eu cânt prin vasul Meu. Nu numai una i s-a dat să sufere, şi n-a rămas oscior să nu fie curăţit şi călit prin focul dumnezeiesc, ca să poată să ţină Duhul lui Dumnezeu, ca să nu se mândrească. Lucrează Dumnezeu ca să nu ştie ea.

... Israele, mai avem un pic şi îi voi spune lui faraon ca să fii liber. Vei merge şi vei pune viţă-de-vie şi va rodi, că dintr-un singur strugure vei umple tot vasul cu must. Duhovniceşte îţi va da strugurele acesta. Crezi?

... Creştine, te voi purta de mână şi îţi voi arăta toată lucrarea Mea. Pocăiţi-vă, că aşa zice Domnul Iisus Hristos. Lăsaţi pe omul care vine la Mine; nu-l opriţi, că greşiţi. Lăsaţi bolnavul şi orbul care vrea să vină la Mine. Lăsaţi muţii care vor să vină la Mine. Vino şi tu, argat! Vino şi tu, împărat! Să vină toată suflarea!

... Eu sunt Acela Care am crescut prunc pe pământ. Am fost tânăr, am fost şi bătrân. Mă jucam, făceam păpuşi şi păsărele, iar prietenii Îmi puneau cununi de spini pe cap şi Eu le puneam coroane de flori, dar nimeni nu a tălmăcit, şi duşmăneau pe cei ce Mă răstigneau. Atât de mult a iubit Dumnezeu zidirea Sa.

Veniţi la Mine, veniţi din toate unghiurile! Pământul se va schimba, mulţi se vor schimba şi se vor ierta, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta, că Dumnezeu a botezat în fiecare an pământul, dar hulitorii împotriva Duhului Sfânt nu s-au înmuiat. Auziţi? că şi morţii din pământ aud. Auziţi şi vă înfricoşaţi şi vă opriţi de la păcate! Auziţi, că e fericită urechea care aude, veţi fi fericiţi. Şi opriţi-vă, aşa cum s-a oprit Zaheu, aşa cum s-a oprit cel ce a băgat suliţa în coasta Mea, care astăzi e mucenicul Meu.

... E început sfârşitul, dar nimeni nu vrea să creadă.

... Către partea femeiască vorbesc. Ce bine ar fi dacă tu n-ai purta trupul tău gol, dacă vrei să fii iubită, nu de lume, ci de Mine!

Copilaşii Mei, apropiaţi-vă de Mine, că vorbesc cu voi şi Îmi curge sânge. Lasă femeia copiii în casă şi pleacă pe stradă goală; şi bărbaţii lasă femeile în casă, cu copii, şi pleacă la femeia goală. Ce zăpăceală! Nu se mai ştie; e un obor de vite. O, tată, de ce nu simţiţi voi această durere a Noastră şi a voastră? Tată, să vă culcaţi cu frică, dar mai bine zic să vegheaţi, căci ce e astăzi pe pământ, face cu mâna la urgie.

... Vine pedeapsa pentru cei răi care nu vor să fie credincioşi, că mulţi dintre voi aveţi fraţi şi surori care vor pieri. Veniţi-vă în fire, că mult aleargă necredinţa. Ieri a fost credincios şi azi nu mai e; l-au distrus poftele. Copilaşii Mei, fiţi deosebiţi, că se vor aprinde ca gazul; aşa se va aprinde de la foc omul păcătos.

... E pământul plin de trup gol, şi pentru acest trup gol, Dumnezeu a ursit să piară întreaga suflare. Crezi? Mai bine fugi, creştine, în pustie, ca să nu te înşele, până trece această vreme de necaz. Iar dacă ştii că nu te înşeală, nu te trimit în pustie, că e mai mare plata aici.

... Mărturisiţi-vă păcatele şi împărtăşiţi-vă, ca să fiţi pregătiţi, că nu ştii când Dumnezeu va lua duhul tău şi vei pleca.

... Nu trupul acesta este Dumnezeu, dar Duhul a fost trimis astăzi ca să grăiască şi să se împlinească Scripturile.

13-01-1974