Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copilul Meu, stau ca frunza în văzduh, fără de trup şi îţi grăiesc să nu ai alt dumnezeu afară de Mine, că mâna Mea lucrează prin mâna ta, şi ochiul Meu lucrează prin ochiul tău, pentru că pasul Meu lucrează prin pasul tău.

O, copiii Mei, nu mai mergeţi din loc în loc după alţi profeţi, căci cine caută să aibă mai mult de atât, la nici o masă nu va sta. Vino, tată, la Mine şi nu te pierde în zări, căci viaţa ta este ca o apă. Nu te lăsa în voia apei. Apa te duce unde voieşte ea, dar tu vino la Mine.

... Am venit, tată, la voi să vă spun că nu părinţii pământeşti sunt părinţii voştri. Părinţii voştri este Dumnezeu. Auziţi? Nu mama pământească este mama voastră, ci mama duhovnicească este mama voastră. Mama ta este biserica, tată, este cel ce face voia Mea. Apropiaţi-vă de Mine, că Eu sunt, şi mult nu va mai fi şi vă voi grăi din slavă, din vânt şi din nori şi vă veţi uita la Mine când vă voi grăi, şi voi veţi uita lacrimile, căci atunci toţi duşmanii poporului Meu vor pieri ca muştele de astăzi.

Fiule, nu râvni după lucruri pământeşti. Cine este cu Mine, să nu mai dorească lumea, iar cine vrea să iasă de la Mine, să iasă, şi nimeni să nu îndrăznească să-l oprească.

Fiţi atenţi, că mulţi prooroci se vor ivi. A fost o lucrare la Vladimireşti, a fost o lucrare la Maglavit. Fiţi atenţi, tată, cu lucrarea pe care o aveţi în faţă. Fericit cine va avea parte de această lucrare până la sfârşit. O, ce veţi zice când va dispărea vasul Meu dintre voi? Veţi zice că a murit, cum zicea poporul Israel de Moise. Nu a murit Moise, ci plânge de stricăciunea poporului de acum.

Poporul Meu, paşte iarba Mea şi nu te mai du la alte mese. Dacă vrei să fii oiţa Mea, stai în stâna Mea, stai în lucrarea aceasta, că mulţi lupi sunt înfometaţi de tine. Nu căuta, fiule, să ieşi pe alte uşi, căci o uşă are stâna. Oiţa care nu iese şi nu intră pe uşa pe care am pus-o Eu, se pierde. Eu sunt uşa. Frate, nu te furişa de Mine, căci pe unde vei ieşi, Eu te voi vedea. Oiţa Mea, stai cu Mine, că am multă păşune, că dacă vei ieşi de la Mine, vei pieri de foame şi de frig.

16-11-1965