Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii priceput, că dacă vei pricepe tainele Mele, când pe pământul acesta va fi scris „măcel“, tu nu vei pieri.

... Mulţi se urcă pe scară ca să se urce la cer, dar dintr-o mică neatenţie, se surpă şi se schilodesc, că s-au urcat pe scară cu ochii la cer, să vadă dacă mai e mult, şi au alunecat din neatenţie de pe cuiele scării. Aceasta se cheamă mândria şi neiubirea de fraţii tăi. Scara, pentru tine e pusă, şi nu cade şi nu se rupe, şi nu a căzut şi nu s-a rupt de când e veacul. Dar tu cazi.

... Unde este poporul Meu? că nu mai e tot. Unde s-a ascuns? Unde este poporul Meu din anul 1955 până în anul 1975? Unde sunt? În fiecare an şi în fiecare lună şi în fiecare săptămână şi în fiecare seară am vorbit. Unde sunt? Unde e poporul de la început când toţi ziceau: „Adevărat, este Cuvântul lui Dumnezeu!“? Nu sunt în lume aceştia care au fugit, că M-aş duce şi i-aş aduce. Atunci, sunt în iad? Adevărat s-a grăit.

... Dacă sfârşitul vine astăzi, prezentul vorbeşte şi prezentul rămâne. La mănăstirea Vladimireşti, Ioan a vorbit, şi cei ce l-au ascultat, l-au arestat şi l-au schingiuit, şi astăzi este fără adăpost. Dar Eu îi dau adăpost şi lui, şi la toţi cei fără adăpost. Îl învinuieşte astăzi pentru port. Gradul şi harul nu i s-au luat. Dar Veronica este duşmană pe Verginica şi poartă această duşmănie pentru profeţie, şi s-a scris în cer. Să ştiţi că profeţia de astăzi nu este profeţia lui Veronica. Pe a ei a mâncat-o pisica. A avut duşmane mulţime mare de măicuţe care au fost îmbrăcate în duşmane şi s-au măritat şi au acum copii, şi unele din ele au şi nepoţi, şi pentru aceasta nu s-a descuiat mănăstirea Vladimireşti, că nu s-a împlinit cuvântul pe care l-am dat Eu. Pâinica lui Veronica, nu i-a luat-o Verginica, ci e în mâna Domnului. Când vor suna trâmbiţele din cei patru munţi, din muntele de la miazăzi, din muntele de la miazănoapte, din muntele de la răsărit şi din muntele de la apus, atunci se va întreba fiecare de locuinţa sa şi de lucrarea pe care o are. Atunci fiecare va fi trecut pe o notă, pentru lucrul pe care l-a avut, şi atunci vor merge toţi într-un loc, unde se va continua lucrarea, şi atunci mult se va jeli Veronica pentru că a duşmănit-o pe Verginica, şi atunci Mihail de la Micşuneşti îşi va lua plata pentru poşta sa pe care a dus-o.

... Lumea zice că se va desfiinţa credinţa, dar ce-o fi mai tare, aceea va rămâne: cei cu mâncarea, sau cei cu postul.

11-02-1976