Cuvântul lui Dumnezeu

... Sunt trei sferturi din omenire care nu se închină, şi numai un sfert se mai închină, şi acest sfert care mai e, şi aceste trei sferturi care mai sunt, vor isca un crâncen război. Şi acest sfert va birui pe cele trei sferturi, că Aceşti trei: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, sunt foc şi sunt trei Duhuri, Care vor mistui toată minciuna.

... Domnul Iisus când a coborât în iad a stat cu picioarele pe cruce. De aceea se spune: crucea este puntea. Prin cruce a scos afară din iad pe cei căzuţi. Copilaşii Mei, multora dintre voi le este ruşine de lume să-şi facă acest semn al crucii. Dacă ţi-e ruşine de cruce, ţi-e ruşine de Mine. Copilaşii Mei, înainte de sfânta cruce nu se făcea semnul acesta. Acesta este semnul între pământ şi cer, între Vechiul şi între Noul. În vechiul om nu a fost acest semn, şi mulţi când au căzut au crezut şi au trecut de la vechi la nou. Şi mulţi nu au crezut şi au rămas cu cei vechi. Şi de ce cei vechi urăsc pe cei noi? Domnul Iisus nu S-a supărat pe cel ce nu a crezut în venirea Sa. Fiule, cei din vechi cred în Domnul Iisus, dar nu cred în lucrurile ce le-a făcut El şi nu iubesc crucea şi socotesc crucea vrăjmaş al Domnului Iisus şi o urăsc, o scuipă, o batjocoresc, o bârfesc, şi aceasta Domnul învinuieşte. Aceştia din vechiul, pe Maica Domnului o socotesc o femeie ca toate femeile şi o învinuiesc de curvie. Deosebiţi pe aceia din voi şi cinstiţi cu cinste pe Maica Mea.

Crucea este puntea cu care vei trece peste toată prăpastia. De aceea zic: nu urâţi, ca să nu fiţi învinuiţi; şi nici nu vă împrieteniţi cu ei, ci deosebiţi-vă precum întunericul de lumină, că mulţi au trecut şi chiar au văzut pe Domnul Iisus şi adevărul sfânt, şi sunt amăgiţi de cei din trecut, şi au trecut la ei. Unii învinuiesc preoţia, alţii învinuiesc crucea, alţii învinuiesc pe Măicuţa Mea, alţii învinuiesc că lucraţi sâmbăta, alţii învinuiesc multe alte lucruri sfinte.

... Copilaşii Mei, nu mai e mult. Mai sunt câteva sărbători între început şi sfârşit, şi aceste sărbători sunt câteva buchete de flori, şi zic: păstraţi florile, că sunt greu de câştigat, că nimeni nu poate să formeze măcar o frunză a unei flori.

... Copilaşii Mei, această profeţie nu e dată s-o ştie întreaga omenire, dar odată, în ajunul acelei zile mari, se va scrie pe orice hârtie, se va scrie pe orice piatră, se va scrie pe orice copac şi pe orice făptură. Va fi scrisă această zi şi numele acestei profeţii.

... Copilaşii Mei, aşa cum căutaţi sănătatea, ca trupul să fie sănătos, aşa căutaţi-L pe Domnul Iisus Hristos, Care a coborât din cer pe pământ şi stă de vorbă cu omenirea. Cu tine vorbeşte duhovniceşte, cu alţii vorbeşte pământeşte, iar cu alţii vorbeşte în chip nevăzut. Copilaşul Meu, când ai auzit de cutremur, să nu zici „cutremur“, ci să zici: „Domnul a vorbit cu poporul rău, care a distrus lucrul lui Dumnezeu“. Când ai auzit de înec, să ştii că Domnul a vorbit cu cei care au băut, că atâta au băut, cât curg apele. Şi pe aici ar fi venit dacă nu ar fi fost această insulă. A fost ocrotit acest pământ românesc.

... Cât puteţi, căutaţi şi fiţi vrednici de ceea ce se pregăteşte pentru poporul Domnului care mai este astăzi pe pământ. Fiţi pregătiţi şi alungaţi de la voi orice poftă. Uitaţi-vă şi nu mai doriţi, fecioarelor, căsătorie, că Dumnezeu S-a supărat şi nu mai face căsătorii, că am luat pe mulţi tineri şi i-am băgat în grădină şi le-am poruncit să fie curaţi, nepătaţi, şi nu M-au ascultat, şi astăzi s-au îmbrăcat în haine de păgâni şi s-au repezit ca leul împotriva Mea. Sunteţi rugaţi, cu viaţă curată să Mă aşteptaţi.

... Faceţi locuinţe ascunse, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu şi a vă ruga lui Dumnezeu. De ce vă spune Dumnezeu aşa, nu întreabă nimeni? Faceţi-vă locuinţe ascunse, pentru a păstra cărţile sfinte. Faceţi-vă locuinţe ascunse, pentru a intra în ele duminica.

Iată ce spune Domnul în popor: nu mai opriţi mieii de la suptul lor. Lăsaţi-i să sugă până la vârsta lor. După ce i-aţi înţărcat, îi obişnuiţi cu mâncarea; şi deosebiţi masă de masă.

Feriţi-vă de lei. Să nu ştie leii ce mâncaţi voi; şi învăţaţi mieii să nu fie prieteni cu leii, că apoi prin ei află de voi. Cercetaţi bine aceste cuvinte, că nu a sosit ziua despre care scrie la carte că vor mânca leii cu mieii la masă, dar va sosi.

... Rugaţi-vă neîncetat, mai mult în miez de noapte când toţi dorm, şi postiţi, căci postul pe care l-aţi făcut şi rugăciunea pe care aţi făcut-o, au luat viaţa la multe fiare, şi ce veţi mai face de azi înainte, va nimici şi va zdrobi pe mulţi care vă urăsc.

... Fiţi cuminţi, că vine prăpădul. Învăţaţi-vă să aveţi inima sălaş curat. Vine la tine Dumnezeu cu tot cerul Său să stea în inima ta ca să te scape de foc, că vei sta în mijlocul focului şi nu vei arde; vei sta în mijlocul războiului şi nu vei dispărea. Pentru unii dintre voi vorbim Noi. Vei sta în loc întunecos şi lumină vei da, şi va lumina făptura, că Dumnezeu din inima ta va lumina.

... Pregăteşte-te cum s-au pregătit creştinii din trecut, dar deosebit eşti tu, cel de azi, de cel de ieri, şi nu se aseamănă pregătire cu pregătire. Tu ai avut o putere, iar cel de ieri altă putere; şi cel de mâine altă putere, că n-am venit la voi să stau cu mâinile în şolduri. Nu mai fiţi egali cu lumea.

... Mănăstirea Vladimireşti, Domnul Iisus Se luptă ca s-o dezrobească de fiinţele stricate care sunt în ea, şi să se descuie, dar pentru că Veronica urăşte de moarte pe Verginica, Domnul a prelungit, că Veronica, lucrarea Mea o urăşte. Lucrarea Mea a lucrat şi prin ea, şi nu Verginica i-a luat-o, ci surorile din acea curte, şi nu surorile, ci monahiile.

... Dacă Preasfânta Fecioară Maria n-ar fi plâns şi nu s-ar fi rugat pentru această ţară care este în picioarele acestor puhoaie, care puhoaie au călcat orice legământ, o, tată, de mult ar fi fost nimicită! Dar dacă această ţară nu se va curăţi, să ştiţi că nu va scăpa necurăţită şi nu va scăpa nespălată.

23-02-1976