Cuvântul lui Dumnezeu

... La anul pe timpul acesta Domnul începe judecata cu suprafaţa; nu aşa cum ştiţi voi judecata. Deosebită este judecata sfântă. O judecată se face prin schimbarea la faţă a unor persoane care fac păcat. Dumnezeu îi judecă şi le dă vreme să se pocăiască. Ţine minte, nu uita aceste cuvinte, că sunt sfinte. Ai auzit? La anul pe timpul acesta Dumnezeu mai începe curăţirea pământului de viespi şi de viespari, de tăunii aceia mari, că nu mai poate umbla turma care face voia Mea. Şi mai începe ceva, mai începe mucenicia peste preoţia aleasă, preoţia cea bună. De aceea v-am spus: începeţi să vă faceţi comoară frumoasă în patria cerească, că nu mai aveţi prin cine să se slujească pomana voastră, că sunt preoţi de formă, sunt în uniformă, dar pe dedesubt sunt o ladă de gunoi, şi aşa se va lucra, treptat, până se va termina cu toate. Irod a omorât paisprezece mii de prunci în trup, dar un Irod de astăzi omoară de cinci ori mai mulţi prunci, dar nu în trup, ci duhovniceşte.

... Toţi moşii şi strămoşii voştri din trecut vă aşteaptă lângă un izvor de apă şi se uită şi zic: „Unde-or fi ai noştri?“. Nu vă mai cunosc, pentru că v-aţi îmbrăcat în haine luxoase; nu vă mai cunosc, că ei au opinci în rafturile lor, dar voi aveţi îmbrăcăminte şi încălţăminte de relon. Pe ogoare nu se mai seamănă alte materiale, că din lume lucrează stofe pentru munţii de astăzi.

La anul pe timpul acesta începe mânia lui Dumnezeu împotriva munţilor aceştia şi împotriva duşmanului care ia cruciuliţa de la gâtul copilului. La anul pe timpul acesta încep multe să se lucreze, dar nu mâna omenească, ci mâna dumnezeiască. Fiţi cu luare-aminte să nu cădeţi în groapă, că-şi va deschide pământul gura sa şi va înghiţi a treia parte; îşi va deschide gura să-şi mănânce prada care este pe el, şi aşa, până se va termina cu tot ce e împotriva Mea. La anul pe timpul acesta va fi văzut antichrist şi va fi descoperit, şi mulţi care au purtat prietenie cu el şi nu l-au cunoscut, se vor duce la spânzurătoare. Vor fi zece ani într-un an.

... Duhovniceşte grăiesc: piere lumea şi conducătorul ei şi mulţi se uită să vadă, dar Eu am spus şi nu voi minţi. Piere lumea, pier şi şoimii patriei.

O, pământule şi mare,

pentru-a ta neascultare,

vai, vai şi iar vai!

că nu vei intra în rai,

cu păcatul care-l ai.

... Ai să auzi, tată, pe Dumnezeu odată, când îţi va spune: „Păcătos eşti, măi creştine“. De ce? Pentru că tu te-ai socotit credincios.

20-03-1979