Cuvântul lui Dumnezeu

... Va veni vremea de la Dumnezeu ca poporul Meu să fie deosebit de toată lumea de pe pământ, să fie despărţit de toată lumea de pe pământ. Veţi sta în faţă cu antichrist, şi prin credinţă sfântă, antichrist se va topi ca ceara. Fiţi desăvârşiţi şi purtaţi-vă credinţa sfântă, căci prin credinţa sfântă se vor face minunile care nu s-au făcut de la început până la sfârşit şi veţi zice muntelui: „Mută-te!“ şi se va muta. Orice cuvânt veţi repeta, se va lucra aşa. Aşa se va topi duşmanul credinţei.

... O, poporul Meu, nu te mai numesc poporul Meu, că te-am numit poporul Meu, dar cuvântul nu Mi s-a împlinit, căci adevăr adevărat grăiesc: când va veni ziua judecăţii, Mă voi ruşina de fapta ta, care se va arăta, că nu va rămâne nepedepsită nici o vină. Poporul Meu, ascultă aceste cuvinte, că nu sunt făcute de nimeni, ci sunt cuvinte făcute de puterea sfântă. Ce vei zice când Dumnezeu Tatăl îţi va spune: „Creştine, creştine, vino după Mine!“ şi tu nu vei veni şi vei mai zăbovi ca să-ţi faci treburile, să-ţi împlineşti lucrurile pământeşti? Aşa se va întâmpla, şi Eu, Cel ce am fost cu tine, voi rămâne de ruşine când voi vedea că a trecut ziua şi n-ai venit, a trecut noaptea şi n-ai venit, a trecut săptămâna şi n-ai venit, au trecut luna şi anul şi n-ai venit. Ce voi răspunde Eu, ca Fiu al lui Dumnezeu, pentru neascultarea ta? Ce răspuns voi da când Tatăl Meu şi toată făptura a aşteptat venirea ta? Că vei fi chemat degrabă, fără să zăboveşti. Şi ce voi răspunde Eu, Fiul lui Dumnezeu, de păcatul tău? că am trăit cu tine, şi tu ai trăit fără Mine; am lucrat cu tine, şi tu ai lucrat fără Mine. Ce voi răspunde Eu pentru acest lucru? căci va deschide Dumnezeu pământul să intre păcătoşii, de vii, în crăpăturile pământului, şi în loc să intre păcătoşii, vor intra şi cei ce Eu i-am socotit credincioşi sfinţiţi. O, poporul Meu, dureros este păcatul tău, care se pune pe Mine! Dureros este păcatul tău, care se aşează ca o coroană de spini pe capul Meu! Iată a doua suferinţă, tată, a doua suferinţă. Iată a doua răstignire pe cruce. Iată a doua lovitură peste gură, căci te-am lăsat să vii, şi tu n-ai venit. Te vei uita la omul care te-a dus de la Mine la el şi ţi-a spus să munceşti ca să trăieşti şi ţi-a spus că numai prin muncă trăieşte omul şi ţi-a spus că e minciună că-l ţine Dumnezeu pe om.

Uite, tată, se va arăta în faţa ta om care a trăit ani mulţi, că s-a hrănit numai cu cuvântul sfânt. Munca lui a fost să se semene numele Domnului Iisus Hristos, să-l semene în inimile celor necredincioşi. Şi unde a făcut, adică unde s-a găsit pământ bun, a răsărit acel cuvânt. Din acest cuvânt a venit hrană de sus şi l-a întreţinut, că a trăit sute de ani, nu ca astăzi, zece, douăzeci, patruzeci, cincizeci, mai până la şaizeci, mai până la şaptezeci, mai până la optzeci, iar peste optzeci, e suferinţă şi viaţă amărâtă.

Cei ce trăiau sute de ani, necazuri nu aveau, bolnavi nu erau, şi prin puterea lor făceau minuni.

... Să ştiţi că s-au scurtat zilele de trăit. S-au scurtat, că faceţi păcat, şi păcatul a adus moartea, a adus boala în trup şi a adus foametea pe pământ.

... Va veni ziua judecăţii dumnezeilor străini, care i-au omorât pe creştini şi i-au lăsat să moară întru toate.

... Citeşte în carte, nu citi poveşti. Citeşte, tată, că dacă vei ştii cartea de la cap la cap, poate să stea în faţa ta toată făptura să-ţi spună minciună, şi nu te va înşela, că tu ştii că acela e mincinos. Uite ce de sfinţi s-au suit pe scara credinţei la cer şi se uită la tine şi îţi fac cu mâna şi îţi zic: „Vino după mine!“. Şi nu sunt tainici, că dacă ar fi tainici, nu ar fi lăsat Dumnezeu profeţi şi prooroci, şi ar închide gura la toţi, ca să nu vă mai spună nici un cuvânt.

... Iată, astăzi, omul doar când doarme nu mănâncă. Încolo, tot timpul mănâncă şi bea. Îmbuibarea omului de azi întru toate l-a dus la judecată. Cine va fi osânditorul omului? Păcatul şi tatăl păcatului. Dumnezeu a măsurat cu măsură şi cât să mănânci şi cât să dormi şi cât să munceşti şi cât să te veseleşti. Toate sunt cu măsură, dar tu ai stricat măsura dreaptă şi ai făcut măsura strâmbă. Ascultă, că adevăr adevărat grăiesc: vai de cel ce a stricat măsura cea dreaptă pe care a făcut-o Dumnezeu pentru viitorul său! Dacă ai fi ţinut măsura lui Dumnezeu, nu erai nici bolnav, nu erai nici cum eşti astăzi, şi erai într-un mare rai. Împacă-te cu Dumnezeu, şi tu, bolnavule, şi tu, sănătosule. Împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi reparaţi-vă greşeala. Ştergeţi-vă greşeala, ca să nu se afle la ziua de judecată, că dacă o grupă de creştini se află astăzi pe pământ în viaţă bună, se repară tot neamul, şi cel de pe pământ pe care îl ai, şi cel osândit pe care îl ai.

Ce vei zice, tu, creştine, la ziua judecăţii, când îl vei vedea pe cel înviat din groapă, înconjurat de diavoli, şi îţi va fi soţ sau frate, bunic sau soră, tată sau mamă, sau îţi va fi copil? Ce zici, n-ai să plângi pentru ei? O, tată, că nu te-ai rugat pentru ei! O, tată, tată, rugaţi-vă pentru ei!

Nu te amăgi, că omul acela care a umplut pământul de minciună şi de muncă în toate zilele şi nopţile şi nu vă lasă să vă mai rugaţi, să mai postiţi, acela a pustiit pământul şi inima ta. Acela, este scris în carte, într-o clipeală de ochi se va schimba, şi va veni altul şi mai rău ca acela. Şi apoi, altul va stăpâni, şi ordine mare va face. Va face drum lui Dumnezeu spre judecată.

... Nu vă duceţi să învăţaţi să zidiţi palate. Ajunge, că are Gog zidari. Nu vă duceţi să învăţaţi, că tot muntele de astăzi e fără Dumnezeu.

... Eu să fiu ca tine, fecior sau fecioară, n-aş mai dori căsătorie, şi aş sta aşa, ca să nu se mai nască pentru Gog, să-i pună la numărătoarea lui. Voi ştiţi că omul acesta ridică de pe urma pruncilor voştri miliarde de lei? Ştiţi? Nu ştiţi, că în sfânta Scriptură scrie ascuns.

... Da, aşteaptă unii să-l vadă pe antichrist, şi antichrist a îmbătrânit în lume. E bătrân de zile, merge în toiag şi îl urmează mulţi, că mulţi antichrişti s-au născut dintr-însul. Dar când se va descoperi, ce jale mare va fi! că atunci se va descoperi numele; i se va spune tatăl minciunii şi tatăl tuturor lucrurilor ce sunt puse prin vitrini.

... Preotul să postească, să nu bea, să nu curvească, să nu se îngraşe. Nu-l vorbim de rău, ci vorbim de păcatul său. Tată, atâta ştiu ei: abia aşteaptă să vadă cine mai moare, să se ducă să ia banii pe munca sa. Abia aşteaptă cine mai face nuntă, ca să se ducă şi el să ia parte la ea.

... Sunteţi în mare primejdie, că faptele preoţilor fac lumea să-i duşmănească, duc lumea să păcătuiască, duc lumea de râpă. Dar mai e puţin timp şi vei vedea că preotul vine la poarta ta şi spune: „Dacă mai faci rugăciune, te leg să nu mai poţi ieşi afară din casă“. Vai de preotul care-l leagă pe cel credincios să nu mai creadă în Domnul Iisus Hristos! Aşa scrie pentru el în carte, şi scris este să se caterisească.

... De ce preoţii nu-i împărtăşesc pe credincioşi de câte ori voiesc aceştia? că iată, au monopolizat lucrul sfânt, lucrul dat de Mine. Antichrist e pe pământ şi e bătrân şi s-a făcut apropiat prieten şi cu împăratul şi cu argatul şi cu preotul. Numai cu credincioşii Mei nu se poate împrieteni, şi între ei e un mare război cu foc.

... Fiilor, ţineţi minte, că e un grup de creştini care au aflat de masa voastră şi vor veni şi ei să ia parte. Nu sunt aduşi de voi, sunt trimişi de Noi.

Cer cu hotărâre: schimbaţi-vă viaţa voastră! Din creştet şi până-n tălpi, să fiţi duhovniceşti în purtare şi în lucrare.

24-09-1978