Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu din cer se va aprinde focul, ci de la tine, tată, de la lume. Israele, tot cerul e de faţă când tu faci păcate.

... Israele, plâng păstorii că nu le mai dai ascultare şi nu mai au curaj să stea în mijlocul tău. Israele, de ce nu mai dai ascultare la păstori şi Domnului Iisus Hristos? De ce te-ai întărit în neascultare? De ce te-ai făcut atât de mare? Când am venit la tine Mi-ai făcut loc să intru cu căruţele, şi acum M-ai dat afară, nu vrei să mai fii acela de atunci.

... Israele, zidiţi-vă casa, că se dărâmă, şi este nevoie de ea. Nu-ţi face altul casa ta. Copilaşul Meu, nimeni nu te va împrumuta să-ţi dea casa sa. Duhovniceşte Domnul vorbeşte. Cine are minte, să priceapă, şi cine nu are minte, să nu priceapă. Să munceşti, nu să zici că nu pricepi şi cu aceasta să scapi de Mine.

... Familiile pe care le-am unit, unde le e recolta? Unde vă sunt recolta şi faptele? Unde vă este sfinţenia? Unde vă e blagoslovenia şi binecuvântarea? Unde sunteţi? O, tată, tată, unde vă sunt faptele bune? Uniţi-vă la fapte bune şi la viaţă, nu vă duşmăniţi şi nu fugiţi de Mine, că unde te vei ascunde? Nu ai unde, că Dumnezeu te scoate de oriunde şi te osândeşte.

... Astăzi nu mai e vremea din anul 1955 când M-am coborât, ci este anul 1975 când este vreme grea şi nimeni nu se mai uită la aceste cuvinte. În anul 1955 am sărbătorit dezgroparea unui sfânt şi a făcut slujbă minunată, căci în vremurile voastre s-a ivit un sfânt pe acest pământ românesc, şi acest sfânt a fost şi este de mare preţ pentru voi (sfântul Calinic de la Cernica, n.r.). Dar în anul 1975 nu se mai dezgroapă nici un sfânt, chiar dacă ar fi, şi mai pune pe el o greutate, ca să nu se mai dezgroape niciodată. Astăzi e credinţa nepreţuită.

... Acum nu mai este anul grâului, ci este anul banilor. Nu se mai pune preţ la grâu, ci la argint şi la aramă. De aceea am zis că dacă ai fi bani, te-ar căuta şi în pământ şi te-ar folosi la munca sa. Dar stai aşa, nu te perpeli că eşti fără valoare, că piere această comoară de astăzi, şi tu vei avea valoare.

... Ţineţi minte, căci câte i s-au arătat prin vedenie acestui vas, astăzi sunt.

... Dacă ţi-a spus cineva că te-a văzut greşit şi tu ştii că nu ai făcut, nu te mâhni, ci crede, că e solul lui Dumnezeu.

... Nu mai e anul 1954. O, nu mai sunteţi de atunci, şi sunteţi de astăzi, când se uită moartea pe fereastră să numere pe cine să ia cu grămada. Duhovniceşte vorbesc. Nu vorbesc de roşul de pe buze sau de sprâncenele făcute, ci vorbesc de credinţă şi de suferinţă, şi voi nu aşteptaţi sfârşitul, că ţi-a şoptit satana la ureche că nu se mai sfârşeşte acest veac, şi te minte, tată.

... Fiţi învăţaţi, că au ajuns animalele mai înţelepte ca oamenii, că pasărea când bea apă, după fiecare înghiţitură Îmi mulţumeşte.

... Copilul Meu, dacă urcai pe trepte într-un palat mare şi te opreau nişte portari, ziceai că n-ai putut ajunge sus că te-au oprit portarii, dar la Dumnezeu, acum nu te mai ridici pe trepte înalte, că a venit Dumnezeu jos la tine. S-a coborât Dumnezeu la tine, ca să nu te mai oboseşti tu.

... Poporul Meu, e scris numele tău în cartea de pe urmă. Auzi? E scris nu numai într-o carte, ci în multe cărţi, în toate cărţile sfinţilor arhangheli şi în toate cărţile sfinţilor Mei. Dacă nu eraţi scrişi, eraţi până acum striviţi de trenuri, de maşini. Şi de furnici eraţi striviţi, dar numele vostru este scris şi în cartea Născătoarei de Dumnezeu, şi nu numai numele vostru, ci şi al fiilor voştri şi al nepoţilor voştri. Păstraţi-vă trupul şi duhul, că mulţi veţi urca în ceruri cu trupul. Diavolii umblă să ucidă duhul, nu mai umblă să nimicească trupul, că multe şcoli au făcut astăzi duhurile rele pe pământ. Ce n-ar fi făcut ei cu voi dacă nu eraţi scrişi! În post şi rugăciune vă aştept să veniţi la Mine.

... Israele, aşteaptă cerul la tine să vadă cum ieşi din şcoală: cu grad, sau fără grad şi fără galoane? Tată, mulţi aşteaptă să-i scoateţi de la pedeapsă, că până la al miilea neam va fi scos prin mâinile voastre, prin examenul tău, creştine. O, tată, te înşeală pe tine o mâncare, o băutură, o gelozie, o minciună? Acestea sunt gunoi. Aruncaţi-le de la voi. Cum S-a pogorât Domnul Iisus în iad şi i-a scos pe toţi afară, aşa şi tu, fiul Meu, te vei duce în iad, şi cu darul lui Dumnezeu, până la al miilea neam îl vei scoate.

De ce-Mi pierd Eu vremea cu voi? Fiilor, măcelarul e măcelar, îşi pregăteşte carnea ca să fie gustoasă. Aşa şi Domnul Hristos, Îşi pregăteşte popor pentru veşnicie.

... Vai de părinţii care nu-şi lasă copiii să vină la Mine! Vai de copiii care nu-şi lasă părinţii să vină la Mine! Fiilor, ajutaţi-Mă în muncă. Vom curăţi pământurile. Ajutaţi-vă în muncă unii pe alţii, şi toţi ajutaţi-Mă pe Mine, că nu vei avea hotar în calea ta.

... Sunteţi în vremuri de lucru mare. Sunt magazinele pline, dar toate din magazine şi din case se vor muta pe stradă şi în calea ta. Dar zic ţie: să nu pui mâna, creştine, că sabia e în spatele tău; să nu pui mâna, căci acelea sunt ale măcelului, sunt ale blestemului, căci acelea sunt blestemate şi sunt ale Babilonului.

... Israele, ai să te îmbraci în doliu dacă nu vei asculta şi vei merge tot aşa, că Eu iau trâmbiţa Mea.

Fiilor, faceţi rugăciunea rugăciune cu închinăciune, căci rugăciunea fără închinăciune e ca mortul ce moare fără lumânare.

19-04-1975