Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu Israel, ce vreme rea e în faţa ta şi în faţa Mea! Aş da-o la spate, dar rup foile din carte. Duhovniceşte Domnul vorbeşte.

... Aşa e scrisă această vreme pe care o face păgânul. Copilaşii Mei, dacă v-aş pune la distanţă ceva care v-ar plăcea, în fuga mare v-aţi duce, dar pentru puţinul lucru care e la sfârşit, mergeţi foarte încet.

Fiule, fii atent, că mulţi iau grăunţe în cioc şi le aruncă, şi mulţi ar vrea să ia şi nu au de unde să ia. Nu mai aruncaţi toate seminţele care se dau, că adevărat vă spun că va veni vremea şi nu vei mai avea, şi vei căuta şi ceapa şi nu o vei mai găsi. Duhovniceşte vorbim. Acum aveţi, şi de aceea alegeţi.

... A început să nu mai fie viaţa voastră vie, că am văzut sculele aruncate. Să ştiţi că nu veţi trăi fără scule. O, creştine, nu înainta fără sculă, că se întoarce vremea să vinzi averea ca să cumperi o sculă. Duhovniceşte Domnul vă spune. Care aţi aruncat sculele de la Mine? Vă vor mărturisi îngerii la judecată. De ce nu vă mai place cu Mine? Ascultă, nu te lăsa, că nevrerea ta e pagubă, că uite, Dumnezeu pune în locul tău un călău, care, de frica viscolului rău, vine la Mine, şi tu fugi de Mine.

... Israele, copilul Meu, o mamă creşte cinci, şapte, zece, paisprezece, şaisprezece sau nouăsprezece copii, şi acum, la sfârşitul vieţii, e singură pe aşternut şi n-are cine să-i dea apă să bea, şi toţi sunt creştini.

... Floricelelor, bătrâni, tineri şi prunci, ţineţi-vă bine! Vine din America, vine din Rusia, vine din Belgia, vine din toate ţările, vine tot felul de lume şi de mode şi de portrete. S-au amestecat ca tărâţa în ciur şi aduc mii şi mii de fapte şi de păcate care nu se făceau şi nici nu se pomeneau în ţara Mea.

... Să ştiţi că Dumnezeu a blestemat toată băutura, în afară de vin, şi era gata să cadă şi vinul în blestem, dar Maica s-a rugat. Aşa să spuneţi, că Dumnezeu S-a supărat pe beţivi şi a blestemat, şi a rămas neblestemat numai vinul şi apa. Nu mai poate Dumnezeu îndura beţia, fumatul, mândria, hoţia şi curvia.

... La bisericuţă daţi liturghii şi pentru cei vii, şi pentru cei morţi. Mânuşiţa voastră dă verdeaţă şi la mort şi la viu. Fiilor, rugaţi-vă pentru neamul vostru viu sau mort. Nu vă uitaţi că atât cât au trăit au băut şi au mâncat. Fiilor, mai bine se iartă acum. Puneţi-i, tată, la liturghie. Căutaţi mereu să faceţi bine şi viilor, şi morţilor.

... Fiţi cu luare-aminte, fiţi treji şi să nu vă îmbătaţi cu ceva din lumea aceasta, că iată, toată lumea e beată. Apropie-te de Mine, fiule creştine, că s-a dat ordin de la împărat ca între tine şi Mine să se sape un şanţ, să se pună un zid înalt, şi în partea dinspre Mine să pună o minciună. Ce să pună? Să pună o minciună straşnică pentru Mine.

Ieşiţi din faşă, că sunteţi mărişori, că toate au slăbit din pricina roadei care nu mai e bună. E ştiinţă multă. Înapoia Mea, satano! Atunci când era omul cu credinţă, era cerul plin de stele, dar acum a pierit omul credincios, au pierit şi stelele. De la copilul mititel până la omul bătrân, numai şi numai păcate nesuferite fac.

... Nu mai mâncaţi mâncare pentru trup, ci pentru duh. Toate să le faci pentru duh. Chiar dacă e pentru trup, dă în numele duhului.

... Am călătorit cu voi. Cinstiţi călătoria Noastră, că nici unul nu a mai greşit rău, care a urmat pe Dumnezeu.

... Florile Mele, am început să iau trâmbiţa pe sus, s-o mut în sălile cereşti, pentru ca s-o călăuzesc prin toate sălile ce le are în faţă. O să veniţi la templul Meu şi nu o s-o găsiţi şi veţi zice: „Unde este?“, şi nu voi spune nici la păgâni, nici la creştini. De aceea am voit să dau templul în primire. Cine iubeşte, nu se desparte de el. Mai avem puţin, e sabia aproape de tăiş, şi se împlineşte ceea ce trebuie, şi vai de trupul care va cădea între săbiile acestea! Numai cine nu ascultă se va duce în sabie. Câţi robi cereşti am trimis ca să-ţi spună să fugi de sabie! Şi atunci, nu mai răspund Eu.

... Fiilor, ţineţi taină şi nu mai spuneţi nimănui că se mai vorbeşte cu Domnul sau că mai vine vasul pe la Măneşti, că vine şi cercetează prin cei care zic că sunt creştini, şi apoi vând mai departe.

Vine Dumnezeu, pe Care nu L-ai văzut şi nu L-ai auzit în viu grai decât prin acest cuvânt. Vin, tată, moşii şi strămoşii. Nu se duc la aceia din crâşmă sau la aceia care strică planul lui Dumnezeu, ci vin la tine, care eşti scris în carte. Vin fraţii voştri, vin heruvimii şi serafimii, vin mii şi milioane, vin la tine, Ierusalime pământesc, ca să te ia cu sine.

... Fiţi pregătiţi, alungaţi numele şi urmele lui antichrist de la voi. Până astăzi, până acum, nici un creştin n-a putut să trăiască fără să ţină în mână oastea lui antichrist (carnetul roşu, n.r.). În vremea care va veni, nu va putea sta cu Mine cel ce are semnul lui antichrist. Copii, cine a fost acela care va veni? Toţi care au dărâmat şi au necinstit lucrurile Mele, toţi vor pieri, nimic nu va mai fi. Fiţi atenţi ce v-am spus, căci cu Mine nu veţi fi, că aceasta nu ţi-am spus-o până acum, că nu te voi îngădui lângă Mine cu aceste semne şi numere: 666.

21-07-1974