Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, poporul Meu, te vestesc pe tine: ţine-te bine, că bate vântul şi te dărâmă. Nu te bucura, că întristarea stă în faţă, precum stă în faţa Mea paguba. Pentru că nu te-am pedepsit când ai greşit, Eu am păgubit. Israele, poporul Meu, Israele tată, mult vei sta cu viaţa destrămată? Nu se va mai afla nici un drept, nici un înţelept ca să te repare. Israele tată, Israele, puţine, puţine cuvinte am să-ţi spun, că nu mai pot. Israele tată, Israele, vine vremea să te dărâme, că nu ce ai de la Mine te dărâmă, ci ce ai de la tine te dărâmă, că în inima ta ai un înger şi un diavol; îngerul e respins, iar diavolul e primit în orice cuvânt.

... Israele tată, copilaşul Meu, s-a fotografiat timpul când ai vorbit şi când ai petrecut cu Dumnezeu. S-au fotografiat masa şi mâncarea. S-au fotografiat. Uite fotograful. Mai e un pic. Iată fotografiile. Le vei vedea de la tot începutul, până va fi sfârşitul. Crezi? Totul, şi viul, şi mutul s-au fotografiat; şi vrednicul, şi puturosul, şi somnorosul.

... Israele, Israele, poporul Meu întru care am binevoit să petrec! Poporul Meu, moşii şi strămoşii voştri M-au ţinut şi M-au trimis cu voi, că aşa e scris. Ia să cauţi să-Mi găseşti timpul de azi, cum Domnul petrece în casele voastre, căci celui cu o singură clasă Domnul îi descoperă, nu celui cu carte multă, că acela nu se uită la Domnul.

... Acum sunt Eu păgubit, dar mai târziu eşti tu păgubit; mai târziu te va durea pe tine. Acum Mă doare pe Mine. Toată agoniseala Îmi este veştedă. Nimeni dintre voi nu vede, decât numai trâmbiţa Mea. Daniele, ţii minte ce ţi-am spus Eu, că vrăjmaşul rău ucide vasul Meu? Daniele, sfoara cerească cu care a fost Nicolae legat când l-am cununat, cu ea se desfăşoară lung. Măi Daniele, poporul Meu iubit, voi nu ştiţi, n-aţi priceput, că uite, fuga lui Nicolae de la locurile sfinte e uciderea vasului Meu.

... Fiule, câte oiţe sunteţi voi? S-a făcut numărătoarea? S-a făcut? De ce nu s-a făcut? Fiule, nu a fost glumă, nu a fost minciună. Voi de ce nu împliniţi toate câte s-au spus? Fiţi îngrijitori, să nu rămână nimic de azi pe mâine, că vine să se împlinească de Mine, şi ce veţi face?

... Israele cel mic, mugurele care ai supt! Israele, moşii şi strămoşii voştri nu au fost ca voi, ocrotiţi atât de mult. Tu eşti singurul. Tu vei fi acela căruia îţi va spune Domnul: înţarcă-te, că a sosit timpul să te înţarc.

... Treziţi-vă, că nu mai e soarele la răsărit, ci e la apus. Israele, fă-ţi numărătoarea şi pune-o la iconiţă şi vezi de oiţe şi de mieluşei. Vor fi raze de soare ale oiţelor oscioare. Cum se adună de la bisericuţă, cum se sfinţeşte, aşa va fi cu toate oscioarele şi lucrurile unei oiţe.

... Copilaşii Mei, tată, trupul şi duhul sunt făcute de Dumnezeu. Tată, copilaşii Mei, nu a oprit Dumnezeu să nu hrăniţi trupul, dar hrăniţi şi duhul. Trupul este prea îmbuibat, şi duhul este asfixiat. Mulţi dintre voi, chiar aţi ucis duhul, şi aţi rămas cu trupul. Cu trupul fără duh nu veţi vedea împărăţia Mea. Fiţi desăvârşiţi, că nu este altul ca să fie veşnic, decât Dumnezeu.

Oiţele Mele, pentru voi s-a făcut cerul şi pământul. Nimic nu va moşteni cerul şi pământul, afară de Dumnezeu şi poporul Său.

... Tot omul care nu-L are pe Dumnezeu, se va arde ca mărăcinii şi ca ciulinii. Fiilor, deşi pe pământ e la treaptă înaltă plăcerea, curvia, dar prin acestea omul piere.

Alungaţi ce purtaţi în buzunar care nu e plăcut lui Dumnezeu. Dintre voi aveţi în buzunar ştampila lui antichrist. Vine vremea ca tot omul care are în buzunar acest lucru, să facă război cu Dumnezeu. Dacă vei zice că nu vorbeşti, tot te vei duce, că te va lua după dosar şi îţi va da arma în mână. Fiilor, să nu credeţi că veţi scăpa vreunul dintre voi ascuns, că tot pământul se va scormoni şi te va găsi, şi vei fi nimicit. Fiilor, veţi striga: „Stăpâne, nu mă prăpădi, că am fost cu Tine!“, dar nu te voi cunoaşte.

08-11-1973