Cuvântul lui Dumnezeu

... Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiţi-vă! că aproape este împărăţia cerurilor. Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiţi-vă! că aproape este fuga celor nepocăiţi, care vor fugi spre munţi. Vai vouă, necredincioşilor, că veţi ţipa să scăpaţi de urgia cea mare! Vai vouă, păcătoşilor! Pocăiţi-vă, că vine plânsul şi suspinul peste voi. Vai vouă, care aţi avut parte de cuvintele Noastre şi nu v-aţi pocăit! Vai ţie, care ai ospătat la masă cu Mine şi n-ai părăsit păcatele rele! Grăiesc ţie, Israele, Capernaume, grăiesc ţie: înlătură spurcăciunea de la tine. Stau la masă cu tine, stau într-un locaş cu tine, dar tu, Israele şi Capernaume, eşti necurăţit de tină. Vine vremea şi ziua când nu vei mai putea intra în cămăruţa Mea şi sta la masa Mea. Înlăturaţi spurcăciunea şi urâciunea şi păcatul, că vine blestemul peste cel ce săvârşeşte păcatul, vine. Dacă patru vor fi în casă şi doi vor fi curaţi, doi se vor lua şi se vor binecuvânta, şi doi se vor da morţii.

... O, poporul Meu, sunt ani de zile de când ai petrecut cu Mine. Am venit la tine în mizerie. Pe un prieten pământesc l-ai băgat unde ai avut tu mai curat, dar pe Mine M-ai băgat unde a fost lucrul mai murdar şi nu M-ai cinstit şi nu M-ai preţuit. M-ai ţinut ca pe un călător prost. Vei vedea când voi sta în faţa ta şi când te voi judeca. Vei vedea toată puterea Mea şi toată stricăciunea ta, dar nu vei mai putea sta în preajma Mea, şi pământul te va judeca pentru fapta ta.

O, creştine, învredniceşte-te cel puţin de acum până în clipa care vine. O, creştine, o, omule făcut de Mine, mâna aceasta te-a zidit, nu acest trup, ci o mână pe care n-ai văzut-o, şi ţi-a dat viaţă şi suflare din suflarea Sa. O, omule, de ce eşti rău? căci ce faci tu rău, toate te judecă pe tine şi te condamnă, şi te vor lua îngerii întunecaţi şi te vor băga în iad, că se vor termina toate.

... Apropie-te de Mine astăzi, cât e vremea bună. Nu te teme, cum nu s-a temut nici Constantin Brâncoveanu în faţa împăraţilor, şi cum îşi lua odraslele şi le dădea la chin, înainte de el, ca să nu rămână cineva în urma sa amăgit de duhul rău ca să se lepede de Mine, şi după aceea, cel din urmă s-a dat el. Şi zic: nu te lăsa biruit de ce e astăzi pe pământ, ci luptă-te, şi treci copilul în faţa ta, ca să nu fie amăgit de lume şi de timp.

... Scrie pe hârtie ca fiecare păcătos să alerge la medic să se facă sănătos, că uite, se anunţă grea suferinţă pentru păcătoşi. Tutunarule şi fumătorule, lasă ţigara jos! Mincinosule, lasă minciuna jos! Şi tu, curvarule, lasă mândruţa jos!

... Pe vremea când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era în planul Meu, când se profeţea că Se va naşte Domnul Iisus Hristos, diavolul o urmărea să fie nimicită. Tot aşa şi astăzi, când Domnul profeţeşte ca omul să ştie planul lui Dumnezeu ca să se sfinţească, iată că un grup de diavoli urmăreşte pas cu pas să nimicească lucrarea Noastră. Şi atunci am zis: «Ia pruncul şi mergi în Egipt şi stai acolo, până se va sfârşi uneltirea». Crezi? Aşa grăiesc şi în vremea de astăzi. Înarmaţi-vă bine, să nu rămâneţi fără de Mine, că au ieşit din iad diavoli care urmăresc să nimicească această lucrare şi pe trâmbiţa Mea. Vai celui ce face vânzarea lucrului Meu de astăzi! Vai de tine care ai făcut drum diavolului ca să-Mi faci stricăciune!

... Creştine, curăţeşte-te. Eu ştiu păcatul tău şi voi sta pe scaunul de judecată şi îţi voi aduce aminte de vremea de azi. Şi uite: Luca, apostolul Meu, stă şi fotografiază tot mersul Meu şi tot ce Eu lucrez. Şi ce vei face?

... Eu am încheiat vorbirea, pentru că sunt chemat în peşteră la douăzeci şi cinci de metri adâncime, unde trăiesc creştini de ani de zile. Mă duc să le dau lumină. Ei au făcut masă cerească, ei au binecuvântat, ei s-au împărtăşit, şi nu au auzit niciodată ce auziţi voi, dar vor auzi acum când Mă voi duce.

... O, vine vremea, cum vorbeşte omul cu telefonul, aşa veţi vorbi voi cu Domnul. Vine vremea că trupul acesta va fi mânuit de toţi, ca să vorbească cu Mine. Va fi purtat în văzduh cu avioane, va fi purtat cu trenul şi veţi zice: „Unde e trâmbiţa Domnului?“. Şi va dori poporul acesta să o vadă, şi va zice că a murit. Şi nu a murit, e în viaţă. De ce? Că e scris că va părăsi locurile unde a stat, şi nu va mai fi.

... Cărămida, şi pe cea sfărâmată s-o zidiţi. Toată să se folosească. Vă ajunge cărămida. Nu risipiţi nici un colţuleţ. Să fie cu faţa la stradă. Camerele să fie de patru metri pe patru, lung şi lat. În spate e măsurată o magazie de doi metri lată, şi lungă cât casa. Să fie această magazie cu uşă şi lacăt. În faţă la casă, să fie sală închisă, cu şase stâlpi. Fiecare cameră are o singură intrare, dintr-o cameră în alta. Dedesubt, la o cameră, să fie beciul. Daniele, ai auzit? Camerele de sus să fie cu foişor în faţă, făcut din ciment. Va fi şi Toma (apostolul Toma, n.r.), care zideşte duhovniceşte. Stâlpii să fie făcuţi de Ioan de la Gheboieni. Fundaţia turnaţi-o voi; şi beciul turnaţi-l voi. Ia spuneţi, ce v-a mâhnit? Ce v-a oprit? Înainte de a începe, faceţi un closet.

Fiule Daniele, după ce vom termina casa vom face fântână, pentru ca să avem apa noastră, să nu ne spurcăm cu lumea.

04-08-1973