Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Daniel

Vin venind la voi, ca să fiu mereu cu voi. Vin, fiilor din grădină, că trebuie să vă strâng tot mai mult lângă cuvântul Meu şi să vă acopăr cu el, ca să nu vedeţi răul de pe pământ. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, vin să vă fiu bucurie şi linişte, căci sunt cu mare grijă pentru voi. Mă rotesc cu sfinţii şi cu îngerii deasupra ieslei Mele de la voi şi vă port de grijă, şi vă îndrept privirea spre Mine, şi vă îndrept urechea spre Mine, ca să priviţi şi să auziţi de sus, că pe pământ e sfârşitul lumii în fiecare clipă. Omul Mi-a pregătit venirea cu mânie, chiar dacă el spune altfel, chiar dacă el vrea altfel. Omul nelegiuirii îşi pregăteşte peste tot ceasul cel de pe urmă, şi el nu ştie ce face. Vai omului fără Dumnezeu, că îşi va pierde minţile curând, curând, că Eu, Domnul, vin în urma lui, fiindcă el vine înaintea Mea ca furul care ar vrea să aibă slava Mea în locul Meu.

Fiilor de la iesle, fiţi cuminţi. Vă este de ajuns slava Mea şi grădina Mea cu voi. Fiţi cu linişte, că Eu, Domnul, am pus îngerul Meu lângă voi ca să vă îmbrace în taina Mea şi să întărească peste voi pecetea Mea. Amin. Eu Mă îmbrac în haina urgiei şi stau la pândă în calea omului înşelător, care dă acum să înşele pe tot omul. Am spus vouă din timp că antichrist, omul fărădelegii, vine înaintea Mea pentru cei ce nu fac voia Mea, dar am la voi cuvântul Meu, suflarea gurii Mele, care pârjoleşte pe cei fără de lege, căci scris este în Scripturi: «Se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi îl va nimici cu strălucirea venirii Sale». Amin. Adunaţi-vă tot mai cu dor lângă gura Mea, care vă învaţă şi vă mângâie, căci lepădarea de credinţă aduce după ea pe cel ce se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu. El, prin lucrarea lui satan, amăgeşte pe păcătoşii care n-au primit iubirea adevărului spre mântuirea lor.

Am venit la vreme şi am rostit cuvânt împotriva lepădării de credinţă, dar n-a luat aminte nimeni, pentru că toţi dau crezământ minciunii şi toţi cad sub osândă, iar vouă v-am spus răspicat să vă izbăviţi de oamenii răi, căci credinţa nu este a tuturor. Iată, antichrist îşi pregăteşte sfârşitul odată cu minciuna sa, căci cine se ridică împotriva Mea, cade sub osândă. Pieirea lui este cuvântul Meu, suflarea gurii Mele. Osânda lui este venirea Mea cea cu strălucire. Plata nelegiuiţilor şi a tuturor celor ce n-au primit iubirea adevărului spre mântuire, plata acestora este ivirea lui antichrist prin lucrarea lui satan, însoţită de semne şi de minuni mincinoase. Am spus că tot ce a făcut omul se va întoarce împotriva lui şi fiecare îşi va purta sarcina sa. Mă doare pentru om, dar în zadar Mă doare, că el n-a vrut să ştie de durerea Mea pentru el, şi M-a îmbrăcat în haina mâniei. Am strigat să Mă audă omul, şi Mă va auzi, căci omul s-a aşezat împotriva Mea, şi Mă va auzi când îi voi spune aceasta.

O, e mare zarvă pe pământ, e mare întuneric pe pământ, e mare zbucium, e mare furtună, şi Eu cobor cu îngerul Meu şi Mă înfrunt cu minciuna omului nelegiuit şi îi stric făcăturile lui, căci toate sfârşitu-s-au! Voi însă luaţi din gura Mea, fiilor de la ieslea Mea, şi puneţi în guriţele voastre cuvânt de nădejde pentru cei ce M-au ales pe Mine ca şi voi. Cuvânt de linişte împărţiţi între voi, şi la cei ce Mă au ca şi voi, căci Eu, Domnul, spre cei ce se tem de Mine Îmi îndrept paşii şi acoperământul, şi lucrez prin credinţa lor aşa cum am lucrat cu cei trei tineri în cuptorul de foc în vremea proorocului Meu Daniel. Eu, Domnul, am făgăduit izbăvire pentru cei ce se sfinţesc pentru Mine, şi lucrez prin ei venirea Mea şi o dau celor sfinţi ca să se bucure cu Mine întru toţi vecii. Amin.

Rugaţi-vă cu rugăciune sfântă şi nu vă temeţi de ceea ce se tem oamenii. Aprindeţi lumânări, fiilor, lumini sfinte, şi binecuvântaţi numele Meu şi rugaţi-Mă să fiu mereu cu voi, după cum şi sunt. V-am învăţat să nu vă temeţi şi să nu vă uitaţi pe fereastră, ca să nu vă temeţi. Lumea se pregăteşte de minciună, dar voi pregătiţi-vă pentru adevărul venirii Mele, ca să nimicesc cu strălucirea Mea pe potrivnicul Meu, care a înşelat toate neamurile pământului. Îmbrăţişaţi-Mi cuvântul, că el este venirea Mea cea mântuitoare, iar cu cei nelegiuiţi voi vorbi prin mânia Mea, căci aşa Mi-a fost cuvântul. Staţi în pacea Mea, staţi în leagănul Meu cel sfânt. Vă legăn din cuvânt în cuvânt şi vă mângâi, căci curând, curând nimeni pe pământ nu va mai avea nici o putere, decât cei mângâiaţi de cuvântul Meu din zilele acestea, suflarea gurii Mele peste cei ce Mă mângâie pe Mine în durerile venirii Mele. Duhul Meu Cel Sfânt stă pururea peste voi şi vă mărturiseşte din partea Mea peste pământ, şi veţi fi căutaţi ca aurul cel de mare preţ, şi Eu vă voi învăţa dreptatea Mea peste cei ce vor căuta calea. Mă aşez cu pacea Mea peste voi şi vă îndrept privirea şi urechea spre Mine, ca să priviţi şi să auziţi de sus, şi nu la cele ce se petrec pe pământ ca rod al minciunii omeneşti. Toată omenirea dă să serbeze ziua anului nou în nelegiuiri, dar voi serbaţi-Mă pe Mine cu post şi cu laude sfinte, cu pace şi cu nădejde sfântă, cu iubire ca a Mea, şi cu duh de credinţă întru venirea Mea. Amin.

Iată minciuna! Ea se întinde de la margini la margini ca să-şi facă robi, dar ea va fi strivită cu suflarea gurii Mele cu care am grăit în zilele acestea pe calea Mea cu voi. Staţi lângă gura Mea, care vă învaţă şi vă mângâie, fiilor, căci cei mângâiaţi vor putea şi vor fi şi vor suge la pieptul slavei Mele. Luaţi din gura Mea şi puneţi în guriţele voastre cuvânt de mângâiere şi de nădejde pentru poporul Meu şi pentru cei ce caută cu slava cuvântului Meu spre zidirea lor întru Mine. Îmbrăcaţi-vă zi după zi cu sfinţenie, şi daţi din ea celor goi, ca să înveţe dreptatea Mea.

Întăresc pecetea Mea peste voi. Amin. Întări-vă-voi pe voi cu suflarea gurii Mele, şi cuvântul Meu fi-va hrana voastră şi haina voastră şi acoperământul vostru. Amin. Fiilor, fiilor, curând, curând va fi lumină pe pământ. Amin. Eu, Domnul, am grăit cuvântul acesta. Amin. Curând, curând cuvântul Meu cel ce este cu voi va lumina de la margini la margini şi toate neamurile de pe pământ vor umbla întru lumina lui. Amin, amin, amin.

30-12-1999