Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creştin

Ia aminte, Israele, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, vin să te întăresc, vin pe cărarea cuvântului Meu, cărare croită de mâna Mea, Israele al harului. Am cărare spre tine, tată, că scris este în Scripturi şi în prooroci că voi veni la tine ca o ploaie timpurie şi ca o ploaie târzie şi te voi adăpa, ca să nu se risipească dragostea ta faţă de Mine, Domnul Dumnezeul tău. Eu am fost Acela Care a cuvântat prin cuvântul profeţilor, şi sunt Acelaşi şi azi, dar azi nu sunt prooroc, şi sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel întrupat, şi lucrez în Duhul Sfânt şi Îmi cern ploaia cuvântului Meu peste semănătura Mea, peste România Mea, ca s-o fac cerească în mijlocul neamurilor de sub cer.

Vino, Israele, în dragostea Mea! Vino, tată, vino! Vino, şi iar îţi zic, vino! Vino, tată, ca să nu te temi! Eu vreau ca tu să Mă iubeşti, nu vreau ca să te temi. N-am venit să-ţi cer nimic, tată, şi am venit să-ţi spun: vino, poporul Meu, în dragostea Mea, vino, şi lasă ale tale, că nu-ţi sunt de folos.

Vin pe cărarea cuvântului Meu, şi nu sunt prooroc, şi sunt Domnul Iisus Hristos Cuvântul, şi fii atent, Israele al Meu, la ochiul tău cel dinăuntru, tată, ca să vezi firea slavei Mele cea fără de trup, fire nevăzută de ochii trupului tău. Fii înţelept, tată. Fii cu duhul treaz şi cu ochii duhului deschişi bine, că puterile cereşti şi îngerii şi serafimii şi heruvimii şi arhanghelii au fost văzuţi de mulţi, dar cu ochii cei sufleteşti au fost văzuţi. Şi iar îţi zic: fii atent, şi cu dragoste fii, că sufletul este nevăzut, precum Dumnezeu este nevăzut de ochii trupeşti, dar sufletul are ochi mai pătrunzători ca trupul, şi de aceea vin şi îţi spun să fii ager la ochii sufletului, Israele, căci cerurile vor pieri şi se vor stinge luminile de pe cer, şi după acest semn va rămâne Domnul văzut în veacul veacului. Şi de ce, tată, trebuie să piară cerurile? Tu te temi, Israele, în loc să ştii de ce trebuie să fie aşa. Nu te teme, popor mititel, nu te teme. Vin şi îţi poruncesc cu poruncă dumnezeiască să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, şi să-L vezi cu ochii sufletului tău; să-L iubeşti din toată inima ta, din tot cugetul tău şi din toate virtuţile tale sufleteşti, şi să-L vezi prin ochii sufletului tău, copile din Israel.

Îndrăzneşte, Israele! şi fii atent cum să îndrăzneşti. Îndrăzneşte! Eu am biruit lumea, şi tot aşa şi tu să lucrezi, îndrăznind, ca să dai libertate la ochii sufletului tău, căci sufletul tău sunt Eu, şi M-am dat ţie în dar când ai ieşit din pântece şi te-ai făcut om. Sufletul tău sunt Eu, sunt darul Tatălui Meu, ţie dat, ca să fii trup şi suflet, şi iată, sufletul te mişcă, sufletul te poartă, dar tu, Israele, să nu mai vinzi acest dar, să nu Mă mai vinzi, tată. Păstrează-Mă pentru tine şi pentru Mine, că de la Mine ai mişcarea şi cugetarea şi inima cea cerească şi sufletul şi ochii sufletului. Şi iată, firea cea fără de trup a slavei Domnului, îngerii şi serafimii şi heruvimii şi slava cea toată a Mea este văzută cu ochiul lăuntric, şi ochiul sufletului îi dă formă firii cea fără de trup, fire nevăzută de ochii trupului.

Iată, iubitul Meu Israel, de ce trebuie să piară cerurile şi să se strângă şi să se tragă la locul lor cel dintâi. De aceea, tată, ca să rămână slava Domnului descoperită peste voi, cei ce sunteţi aşezaţi în dragostea Mea; să rămână Creatorul tău văzut de ochii sufletului tău; să vezi şi tu de unde se trage sufletul tău, din ce slavă îţi este dăruit în dar, din ce bucată este rupt şi pus în trupul tău, şi atunci trupul tău va fi numai ceresc, căci sufletul îi va arăta ca să vadă pe cele dăruite. Atunci vei vedea firea cea fără de trup şi slava cea de nedescris, care este acum ţinută să se vadă. Îndrăzneşte, Israele, şi nu te teme, că îţi poruncesc cu poruncă cerească să nu te temi şi să fii ager la ochii sufletului tău, pe care-i ai de la Mine. Azi stau un picuţ în sfat cu tine, nu stau mult, dar să fii ager şi să-ţi înmulţeşti vederea cerească prin porunca Mea dumnezeiască, fiindcă ţi-am poruncit să nu te temi. Să te bucuri, dar să nu te temi, că Eu am venit şi mereu ţi-am spus, Israele, ţi-am spus dinainte totul, dar ţi-am spus să te scoli bine, să te întăreşti bine, să te aşezi bine, şi iată de ce ţi-am spus, de aceea, ca să nu te temi în vremea împlinirilor, tată.

Deschide iarăşi cartea acestei profeţii, căci cum a rămas cartea lui Moise, a lui Isaia, a lui Ieremia, a lui Matei, a lui Pavel, aşa a rămas şi rămâne cartea lui Verginica, Israele, cartea Mea prin ea, căci Eu am fost în trupul ei, aşa cum într-un sâmbure este miez. Cine vrea să mănânce miezul dintr-un sâmbure, acela trebuie să desfacă sâmburele şi să mănânce miezul. Aşa trebuia să crezi tu în Duhul Meu Cel Sfânt, acoperit de trupul lui Verginica. Aşa şi în tine, copile din Israel, tot aşa şi în tine Mă aciuez, ca să fiu în tine şi ca să fii tu în Mine, dar nu numai Eu în tine, ci şi tu în Mine, tată. Să nu stau nelucrător în tine, poporul Meu, că în Verginica n-am stat nelucrător, şi am făcut din ea greblă, şi sapă, şi târnăcop, şi coasă, şi seceră, şi secure, şi vas de băut şi de mâncat am făcut, şi fir ceresc de cuvântat cuvântul Meu, şi soare am făcut din ea, dar tu de ce n-ai văzut lumina lui, popor mititel la ochii sufletului tău? Iată, tată, Eu am cuvânt proorocesc în mijlocul tău şi am grădină cu prooroci în ea şi am în ea cuvântul Meu, şi aşa să fii şi tu, Israele, şi să fii un singur trup, ca să te unească Duhul Meu şi Trupul Meu, să te unească într-un singur trup, căci mare este taina Mea în mijlocul tău, şi pe Mine Mă doare că tu nu o ştii, că n-ai vrut să fii vrednic s-o ştii şi s-o poţi purta, şi iată, vin la tine şi îţi spun: pregăteşte-te, Israele, că se va da cerul în lături şi voi rămâne descoperit deasupra ta, şi dacă vei fi numai trup, te vei topi sub lumina slavei Mele.

Am venit mereu şi ţi-am spus să nu iubeşti binele lumesc, că nu este bine lumesc care să nu se sfârşească cu rău şi cu moarte, că lumea este amestecată şi nu poate face nimănui nici un fel de bine, poporul Meu. Omul trupesc nădăjduieşte în ea, dar ea îl amăgeşte. Omul o iubeşte, şi ea îl înşeală. Lumea, tată, îţi promite aur, şi când să-ţi dea, îţi dă noroi; ea îţi promite pâine, şi îţi dă piatră; ea te încântă că-ţi dă miere, şi când să-ţi dea, îţi dă oţet şi fiere. Vezi tu, măi Israele, de ce e supărată lumea pe tine? E supărată lumea toată pe tine pentru că Eu prin tine şi în mijlocul tău vădesc faptele cele rele şi trupeşti şi trecătoare ale lumii. Ai văzut, Israele, ce a păţit Iuda. Lumea i-a făgăduit lui arginţi, şi când să-i dea, i-a dat ştreang, şi lăcomia pe care o învăţase de la lume l-a scos de la Dumnezeu. Iuda, când a luat cina, când a luat Trupul şi Sângele Meu, era nepregătit pentru cina aceasta, şi dacă a luat, s-a făcut vinovat. Şi cum a fost nepregătit? Era lacom, tată, şi lăcomia este din lume, şi el n-a fost vindecat de lume când s-a apropiat de cina Mea cerească, şi M-a vândut lumii. Aşa fac şi cei de azi care Mă dau lumii, şi lumea este nepregătită, precum şi cei care Mă dau lumii pentru bani, nu sunt pregătiţi, şi sunt lacomi şi Mă vând pe bani, şi se va împlini cu ei Scriptura aceea care spune: «Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire şi sminteală». În zadar spun cuvântul Meu cu gura lor, căci scris este: «Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi», căci cine nu-şi rânduieşte propria lui casă, nu poate purta grijă de biserica lui Dumnezeu.

Iată vremea, Israele, iată vremea aceea când oamenii nu mai pot suferi învăţătura cea sănătoasă şi, precum scrie în prooroci, oamenii aleargă să-şi desfăteze auzul grămădindu-şi învăţători după pofta lor, dar cu lucrarea cuvântului Meu nu e uşor să se lipească lumea şi să o creadă, şi Eu aşa am spus: «De vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, acela va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi, căci învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis, că Eu nu caut slava Mea, ci a Celui ce M-a trimis».

Israele tată, se desface învelişul slavei Mele, şi îngerii vor trâmbiţa capătul tainei lui Dumnezeu. O, mulţi în tine, Israele, stau la îndoială, mulţi stau ca la vânat, tată, şi nu aşa trebuia să stea cei mulţi ai poporului Meu. Dar cei puţini care stau de veghe înaintea Mea, aceia au dar proorocesc de la Mine, şi Eu lucrez cu aceia împlinirile care mai sunt de săvârşit pentru arătarea celor ce nu se văd de trup, şi se văd de suflet, se văd de ochii cei dinăuntru, care se numesc ochii credinţei în cele ce nu se văd. Lumea este fire trupească, dar tu, Israele, să fii fire duhovnicească, tată, ca să cânţi laolaltă cu îngerii cei fără de trup. Tu ai văzut, măi Israele, că Eu am luat trup ca şi tine şi ţi-am arătat ce putere poate avea sufletul lui Dumnezeu în trup când am spus: «Putere am să-Mi pun sufletul, şi putere am să-l iau iar». Aceasta este puterea sufletului care sălăşluieşte în trup, şi trebuie să văd această lucrare la tine, copile din Israel. Am sfinţi care au fost cu trup pe pământ şi dintre copii, şi dintre tineri, şi dintre bătrâni, şi la Mine s-a pus vârsta duhului şi puterea credinţei sufletului, şi tu nu vei fi cruţat că ai fost copil sau tânăr sau bătrân dacă vrei să te dezvinovăţeşti cumva, căci scris este: «Fiii veacului acesta se însoară şi se mărită, dar cei ce se învrednicesc să fie fiii lui Dumnezeu, aceia nu se mai însoară şi nu se mai mărită, şi nici să moară nu mai pot, şi sunt ca îngerii din ceruri». Acesta este drumul şi statul tău, poporul Meu iubit. E vremea să înţelegi cine eşti tu, tată, e vremea să înţelegi de bunăvoie, că altfel, va fi să te temi în curând şi să dai să alergi, dar atunci drumul se face sul şi n-ai pe unde s-o mai iei. Eu sunt drumul, dar când voi fi la capăt, Eu stau acolo şi merg cu cele viitoare, şi tu vei moşteni teama dacă rămâi acum, dacă dai să schimbi drumul tău şi lucrarea aceasta de pe el.

O, ce mofturos eşti, măi poporul Meu! Până când, Israele? Pune-ţi capul pe umeri, tată, şi du-ţi crucea aşa cum am dus-o Eu. Du-ţi sarcina, pe drumul Meu du-o, că pe drum cu Mine Eu te ajut şi ţi-o iau dacă nu vei mai adăuga la ea din lumea ta şi din cea din afara ta. Pune-ţi capul pe umeri şi mergi apoi aşa, şi să mergi bine, că Eu Mă scol să-Mi săvârşesc prin tine cele profeţite şi încă nearătate, şi nu te teme, Israele, că iată, Eu rostesc acum de deasupra ta şi spun: binecuvântat să fii, poporul Meu Israel. Binecuvântată să-ţi fie înţelepciunea şi fapta înţelepciunii cea cu binecuvântare. Dacă încă mai greşeşti, nu ai înţelepciune. Să îndrăzneşti să biruieşti lumea, că în aceasta stă toată taina lucrării înţelepciunii şi a vederii slavei lui Dumnezeu. Să nu te temi de ploi şi de furtuni, să nu te temi de foc şi de apă, să nu te temi de ceaţă şi de întuneric, să nu te temi de duhul rău. Tu eşti binecuvântat, să nu te temi. Eu, Domnul Iisus Hristos, îţi spun să nu te temi, că toate acestea îţi vor sluji ţie la porunca Mea, Israele; ele vor lupta pentru izbăvirea ta şi pentru slava Mea.

Să fii un duh cu Mine, ca să pot sta Eu întru tine, copile din Israel, să am sălaş în tine, tată, şi să te întăresc în locaşul tău, în trupul tău, în templul Meu din tine. Lasă, tată, să piară toate, numai tu să nu pieri, că tu le vei aduce pe toate întru nestricăciune, le vei aduce iar la locul lor cel dintâi, că Eu, cu tine sunt în lucru, şi iată, iarăşi îl fac pe om. Această lucrare este împărăţia lui Dumnezeu, este locul şi timpul unde se face omul, omul cel din cer, lucrat prin cuvântul Meu, prin lucrarea cuvântului Meu. Şi vine, tată, ziua de odihnă apoi, şi România va fi pentru Mine şi pentru tine o zi de odihnă, va fi ziua Domnului România.

Binecuvântat să fie pământul României, şi cerul României, şi trupul cel ceresc al ei. Binecuvântată să fie ziua învierii României. Binecuvântată să fie lucrarea cuvântului Meu peste România. Binecuvântat să fii, poporul Meu Israel prin care toate se fac în vremea aceasta, iar cele ce se fac, se fac nevăzut, ca să se vadă lucrate în vremea vederii celor ce nu se văd.

Nu te teme, Israele, poporul Meu, şi să fii cuminte şi să mănânci cuvântul Meu, că multe cuvinte ţi-am dat, şi acum să le iei şi să le mănânci şi să fii viu. Nu mai vorbi deşertăciune, tată, şi vorbeşte cele ce ţi-am profeţit Eu până acum. Nu cumva să te uiţi peste hotar, nu cumva să te uiţi pe fereastră, Israele, că pe fereastră afară se vede iadul, şi tu trebuie să te uiţi numai în rai, numai în rai, măi poporul Meu. Ia seama ce-ţi spun, că dacă n-ai să faci aşa, vei slăbi prin neascultare.

Nu mai fi curios, Israele. Păstorii şi ucenicii cei ridicaţi acum, să strângă aproape cu duhul pe toţi copiii lui Israel, ca să fie Israel un duh şi o credinţă. Curăţă-te de stricăciune, poporul Meu, curăţă-te de lăcomie, tată, că duhul lăcomiei este acela care nu te lasă pe tine să mergi cu Mine şi ca Mine. Duhul lăcomiei te face să ai treabă şi să te lupţi pentru rostuire pământească. Vreau să întind cortul Meu peste tine, ca să te ocrotesc de ceasul ispitei, Israele. Vreau, tată, să pun înaintea ta stâlp de foc ca să te lumineze, şi vreau să fac din tine stâlp de foc şi de lumină.

Te binecuvintez cu sănătate de duh şi de trup. Pocăieşte-te de păcatele trecute şi nu te mai uita spre ele şi nu te mai coborî din cer, poporul Meu, că vine vaiul, şi tu eşti şi slab, şi mic, şi necredincios. Lasă-Mă să te ţin Eu în mâna Mea, că nu vreau să te pierd. Nici tu să nu vrei altfel. Nu te teme, şi adu-ţi aminte de Mine în vreme de teamă, şi Eu voi fi cu tine şi nu vei pieri, Israele. Vine împlinirea profeţiilor, şi să nu faci ca cei din Ninive, că Eu am trimis pe Iona, şi cetatea s-a pocăit, şi după o vreme a cugetat că Eu, Domnul, am fost mincinos dacă cetatea nu a pierit, şi s-au dat iar la plăceri şi la deşertăciuni, şi atunci am dat pieirii cetatea aceea. Nu aşa, Israele; ţine-te de Mine, tată. Nu asculta de şoapte din afară de lucrarea Mea, şi stai înăuntru şi trage bine uşa şi fii desăvârşit şi curat şi sfânt. Sfinţenia ta este împlinirea celor profeţite până acum. Sfinţenia ta, Israele, va lucra cărarea împlinirilor veacului cel nestricăcios, şi firea va vorbi atunci şi te va mărturisi pe tine, cel aşteptat, după cum scris este că firea aşteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

Binecuvântat să fii, poporul Meu Israel, şi stai în jurul candelei, cu cana cu untdelemn şi cu lumânarea cea curată şi cu inima vie de credinţă şi de pace. Eu voi fi cu slava Mea deasupra ta, şi se va descoperi poporul fiilor lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.

16-10-1994