Cuvântul lui Dumnezeu

... Această lucrare a fost pregătită prin mare suferinţă, prin foame şi suferinţă grea, prin celulă şi închisoare. Această fiinţă era în celulă şi făcea cinci sute de mătănii dimineaţa şi cinci sute după-amiază. Se ruga să nu se piardă poporul Meu din lipsă de învăţătură şi se ruga să fie cu Dumnezeu până la întoarcerea sa din celulă. Dar care nu a înţeles lucrarea lui Dumnezeu, a socotit că aceasta se face spre prefăcătorie, pentru bani.

... Vine sfârşitul, dar mai întâi de sfârşit vine sfârşitul beţivilor, al curvarilor, al fumătorilor, al vânzătorilor şi al tâlharilor.

Să vă feriţi de cădere, că este păcat greu. Chiar dacă te-ai scula, nu mai este ce a fost întâi. Păstorul ales de Mine este obligat ca acolo unde nu se înţelege lucrarea Mea, să lămurească.

... Când trece conducătorul Ceauşescu, cei din lume stau în cale şi strigă osanale. Dacă un om pământesc are aceste osanale, atunci cu cât mai mult un creştin e întâmpinat de cerul sfânt.

... Copilaşii Mei, gândiţi-vă: unde veţi fi voi când Domnul va muta toată suflarea Sa din cer pe pământ? Mulţi dintre voi veţi sta cu trupul şi mulţi vor intra în mormânt. Dar să ştiţi că mulţi nu vor mai învia din mormânt.

Mai e puţin şi îl veţi vedea pe Isaac Lachedem, cel bătrân şi rătăcit pentru păcatul pe care l-a săvârşit. Căci în drum spre Golgota a cerut Domnul să stea pe scăunelul lui, şi L-a respins spunându-I: „Mergi!“. Dar i-a spus Domnul: „Tu vei merge, şi sfârşit nu vei mai avea. Mormânt nu-ţi voi da“. O, acesta o să vină la tine la poartă să-ţi ceară o cană cu apă. Chiar dacă tu îi vei da că eşti milos, nu te va lăsa îngerul, că-ţi va da peste mână.

... Domnul a hotărât ca tot ce a rămas în comuna Măneşti, să piară. Şi de la bloc vor pieri cei din comuna Măneşti, că au fost blestemaţi, că au luat trâmbiţa Mea şi au nimicit-o.

... Fiţi atenţi, că şi elevii din şcoli au aparate şi se duc unde sunt oameni strânşi, mai cu seamă unde aud de credinţă.

... Copilaşii Mei, mai sunt creştini ca voi, dar ei nu ştiu ce împărat mai e azi pe pământ. Sunt uscaţi, tată. Când vor ieşi, să nu vă speriaţi de ei că au trupurile uscate. Voi să-i primiţi şi să-i îmbrăţişaţi. Sunt familii, tată, femeie şi bărbat, care nu se întâlnesc prin păcat, ci duhovniceşte. Copilaşii Mei, Dumnezeu a interzis căsătoria cea pentru păcat.

... Nu mai este sărutare sfântă. Cine este sfânt, să se sfinţească, iar cine nu este sfânt, este rugat să se umilească.

... Fiule, am spus odată să nu se bea mai mult de trei pahare cu vin, dar creştinul a făcut paharul de o litră. Domnul nu a băut pentru poftă.

... Mai sunt fraţi de ai voştri pe care-i aştept să vină. Duceţi-vă la sate, unde nu se construiesc blocuri, că toate vor fi dărâmate. Copilaşii Mei, nu vă temeţi că vine mânia Domnului peste voi, că Dumnezeu vă scapă.

... Fiţi desăvârşiţi, că uite, lângă voi e mulţime de oaspeţi cereşti. Au venit cu Mine, Domnul Iisus Hristos, şi stau sus. Nu este acoperiş, ci este un pod format din nori, şi pe nori şade acel popor venit din cer, însoţit de Sfânta Treime. Este o coroană de heruvimi care înconjoară Sfânta Treime, şi Domnul Iisus este pe acest piept care vorbeşte. Acest trup este zdrobit în acest foc.

25-06-1979