Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu fi popor rău. Nu avea inima ta inimă de evreu, şi fii samarinean.

... Domnul vine la voi nu în furtună, ci într-un vânt subţire. Când nu-ţi va fi bine, acesta este vântul care te alină.

... Fiţi popor credincios. Încă o dată vă spun: fiţi credincioşi, căci plăgile Domnului Iisus Hristos sunt în lucru, şi credinţa te va ţine, şi vei sta cu picioarele pe spatele câinelui rău. Vă anunţă Domnul că sub trupul vostru se va topi şi apa şi focul se va mistui, dar tu nu te vei mistui, ci duşmanul tău va pieri, dar fii credincios. Cum umpli de la fântână un vas cu apă, aşa să fii tu, creştine, plin de credinţă.

V-am spus mereu: puneţi acoperământ pe cap, că pentru cârpa aceasta sau pentru basca aceasta vei pieri pe calea ta, şi nu numai tu, ci şi toată casa ta.

... Ionel şi Veronica, Domnul Iisus vă cere multă credinţă şi purtare sfântă. Această fiică a voastră este ca un înger. Când va fi de o lună, zici că e de şase luni; când va fi de şase luni, zici că e de un an, şi această copilă vă va aduce bucurie, după purtarea voastră duhovnicească, şi întristare, după greşeala voastră. Ţineţi minte, că sunteţi rupţi din casa Mea. Să nu-ţi faci socoteala pământeşte, că ai fost înfiată de vasul Meu din porunca lui Dumnezeu. Cu nimic nu vei alina suferinţa fetiţei, decât prin purtarea duhovnicească şi credinţă. A doua oară am spus Eu să pună Ioan acoperământ pe cap, şi nu s-a împlinit. Ce aveţi, tată, de nu vreţi să ascultaţi? Poporul Meu, teme-te, că nu vei pieri ca lumea, ci vei muri pedepsit mai mult decât lumea, că am fost în mijlocul tău şi multe păcate ai săvârşit. Fiţi deosebiţi de lume. Faceţi dig, cum a făcut pe Dunăre împotriva apelor. Aşa faceţi şi voi dig între lume şi voi. Nimic de la voi la lume şi nimic de la lume la voi să nu treacă. Şi mai scrieţi şi acest lucru: Cecilia, tu vei fi judecătoarea părinţilor tăi. Dau judecata dinaintea Mea, în dreptul acestui copil. Fiţi credincioşi şi nu fiţi îndărătnici. De acum şi până în veac să-I slujiţi lui Dumnezeu prin fapte bune şi credinţă. Cecilia, Domnul Iisus Hristos te vindecă de suferinţa ta. Acum nu vei mai plânge pentru suferinţă, ci vei plânge numai pentru păcate. Luaţi credinţă de la Domnul Iisus Hristos.

... Femeilor din poporul Meu, fiţi mironosiţe. Bărbaţi din poporul Meu, fiţi curaţi cu trupul şi cu duhul. Domnul Iisus vă face pe voi apostoli, să duceţi cuvântul Său la alte popoare. Veţi fi duşi, tată, în case de desfrânate, ca să faceţi minuni, şi prin credinţă veţi îndrepta aceste persoane.

... Învăţaţi rugăciunile pe dinafară, că veţi călători din ţară în ţară şi puntea voastră va fi rugăciunea şi postul. Faceţi rugăciune pentru întoarcerea păcătoşilor şi numiţi pe cei adormiţi. Să meargă rugăciunea voastră din neam în neam. Fiilor, sunt mulţi creştini în lagăre. Rugaţi-vă pentru ei, că rugăciunea creştinilor îi scoate, descuie lacătele, şi creştinii ies afară.

... O, tată, trâmbiţa Mea e mică, e mică. Dacă aş sufla prin ea cu toată puterea Mea, nu ar ţine, s-ar face fărâme.

... Fiţi creştini, dar nu aşa: voi să fiţi creştini, şi copiii voştri să nu fie. Nu voi să vă rugaţi, şi copiii voştri să fie la joacă.

... Auziţi glasul Meu. Se va mai întoarce din poporul care a ascultat odată şi apoi nu au mai ascultat, dar lăsaţi să ceară la Mine, nu la tine. Să nu i se pună masa fără ştirea Mea, de i s-ar lua pielea de pe genunchi rugându-se.

... Copilaşii Mei, fiţi desăvârşiţi, că printre voi îşi vor face loc soli cereşti.

... Ascultă, poporul Meu, să-ţi meargă în toate bine, ca, pe unde vei călca, să se bucure iarba şi văzduhul de tine.

... Plăcut este numele de slugă lui Dumnezeu, dar nu mai e plăcută viaţa. Dar voi să nu judecaţi. Preotul este cel de care se vorbeşte. Dacă sluga bea, nu posteşte, curveşte, Domnul Iisus ştie fapta sa. Şi toţi fac aşa, şi să ştiţi că a rămas numai harul. Harul sfinţeşte, harul tămăduieşte, nu trupul, nici băutura, nici mâncarea. Nu vă scârbiţi de ce mâncaţi din mâna lor. Pentru tine stă harul în buturuga aceasta, şi Dumnezeu nu judecă harul, nici paharul, ci pe acela care nu ascultă. Sunt mulţi preoţi care-i duşmănesc pe creştinii ortodocşi. Dacă-i găsesc la un loc, cântând lui Dumnezeu, îi alungă şi strică locul lor. Nu ocoli buturuga, că fiecare are turma sa, să îngrijească de ea. Veţi vedea preoţi în pielea goală. Să nu-i urâţi. Păcatul lor să nu-l săvârşiţi, că am făcut din creştini, preoţi, şi tot acolo au ajuns: la plajă, la cârciumă. Nu mai găsesc pe acest pământ om deştept pentru Dumnezeu.

... Am venit din cerul sfânt la voi să vă spun să nu mai umblaţi fără lege. Fiţi bine în legea Domnului. Neascultarea ta pune foc la legea Mea.

... Domnul vă spune că iarăşi se iveşte între voi un vânzător, căci celui ce nu-i place să fie cu Dumnezeu, acela a plecat în lume şi a lăsat în urmă ură şi duşmănie şi viclenie şi minciună şi a plecat îngâmfat şi a zis: „Lasă, că v-o fac eu!“.

... Cine nu a închis uşa bine, de au ieşit oile pe poartă? Au ieşit din staul şi s-au spurcat.

... Domnul Iisus Hristos plânge. Toată această lume care se îngrămădeşte astăzi la bâlciuri, se va îngrămădi curând în faţa Mea. Şi voi zice: înapoia Mea, satano, că nu eşti venit din dragoste, ci de frică, fiindcă ai auzit că vei pieri, dar tot vei pieri, căci soarele care te-a luminat nu va mai fi, că toate s-au împlinit şi lumea tot nu s-a înspăimântat.

17-08-1975