Cuvântul lui Dumnezeu

... Prin această vorbire vă are Domnul cel mai ales popor român creştin. Să fiţi un altar de viaţă pilduitoare. Acest petec de pământ să fie un loc de jertfă mântuitoare în slujba mântuirii tuturor ce vor călca aici, pe locul acesta. Pe Verginica am pregătit-o pentru ca să trâmbiţeze întreaga Apocalipsă, pentru pregătirea judecăţii de apoi şi pentru pregătirea creştinilor din vremurile din urmă şi de acum.

12-09-1968