Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiule, vezi că vânzătorul a rămas. Fiule, să nu-ţi fie teamă de o altă viaţă îndurerată, şi tot ce ţi s-a luat, se va înapoia. Fiule, ţine minte de cei ce au făcut vouă răul acesta, că se vor desfiinţa şi nu vor mai fi. Vor veni oameni noi, cu lucruri noi. Toate bisericile dărâmate vor fi reînnoite şi repuse în slujbă. Toţi călugării şi călugăriţele vor fi din nou îmbrăcaţi. Toate locuinţele luate vor fi puse în slujbă, tată. Toate pământurile luate vor fi înapoiate. Se va înapoia vremea care a fost nu rea, ci bună, pentru viaţa ta, creştine.

... — Verginico, hai la muncă, Verginico, căci cine nu munceşte, nu mănâncă. Cine nu-şi strânge în hambare nu va avea. Ia te uită la mâna Mea. Ce vezi, Verginico?

— Văd o piatră albă.

— Iată, deschid piatra în două, ca o carte. Acum, ce vezi, Verginico?

— Văd o coală albă la mijlocul pietrei, şi pe coală, o jumătate de cerc.

— Verginico, ai văzut cercul acesta?

— Da, l-am văzut.

— Să fii atentă, Verginico, şi să te uiţi la cerc şi să-Mi spui ce ai văzut. De aici încolo, nu veţi mai suferi.

Verginico, ridică piatra sus şi dă-Mi-o Mie. Are mărimea de un kilogram. Nu poţi s-o ridici, Verginico, dar ai s-o ridici. În veci ai s-o cunoşti. Fii cuminte, nu te mai gândi la moarte, căci tu, chiar dacă vei adormi, tu pururi vie vei fi. Va muri cine va fi să moară, dar tu, în veci nu vei muri. Să fii cuminte şi să asculţi poruncile Mele, căci vom hrăni mulţi flămânzi. Acel popor va întâmpina pe Domnul la venirea Sa pe norii cerului, şi acel sobor îl vei hrăni aici multă vreme. Verginica, acelor trepte să ştii că le este pecetluit numărul şi când va fi vremea tu vei cunoaşte totul. Vei primi putere de la Domnul şi le vei ridica de jos, ca pe nişte table; în două le vei deschide şi din ele vei cunoaşte toate tainele lucrării lui Dumnezeu. Şi cum l-ai aşteptat pe Nicuşor şi pe Daniel să vină acasă, aşa Îl vei aştepta pe Domnul. Şi mai înainte de venirea Lui vei primi două veşti, şi tu vei pregăti poporul pentru întâmpinare.

Verginica, să ai grijă de Nicuşor, ca să nu mai sară, că din nou va muri şi nimeni nu-l va învia, pentru că Nicuşor nu a stat nici o zi cu tine, şi se duce şi îşi face de vorbă cu toată lumea rea, care numai hulă şi numai pagubă Mi-a adus şi Mie, şi Tatălui, şi cetăţii Mele. Spune-i, Verginico, lui Nicuşor să nu se mai îndepărteze de la tine, că va pieri pentru totdeauna dacă nu te ascultă.

Scrie, Verginico, apoi mai departe, că nu s-a sfârşit, şi mai avem de lucru.

Acum, sfârşit.

19-01-1968