Cuvântul lui Dumnezeu

... O, minune va face Dumnezeu cu tine! Nici o minune n-a fost ca această minune, ca să vie Dumnezeu să-ţi cânte ţie la ureche cântarea Sfintei Treimi. O, îţi voi arăta trâmbiţa Mea, întru care Eu am cântat. O, nu voi mai cânta din trâmbiţa Mea, căci toate sfârşitu-s-au.

... Eu sunt Omul pe Care nu-L vedeţi, şi nu acest trup sunt Eu, căci acest trup, ştiţi de unde l-am luat. Când Eu eram cu ucenicii, a venit cineva şi a spus: „Iată, Te caută cineva“. Şi am spus: «Mama Mea şi fratele Meu sunt aceia care fac voia Tatălui Meu». Aşa şi cu satul Meu, că dacă aş vorbi, aş face război. Dacă s-ar pocăi, le-aş vorbi, că tot satul a spus că această fiică e proastă. De mulţi este bârfită şi hulită, şi de aceea M-am pogorât de sus şi am luat un colţ de cărămidă şi am lucrat-o, şi acum o iau cu Mine. O, cerul când o vede, de ce nu spune că este proastă, aşa cum zice lumea? Fiilor, zice cu gura ei: „Nu aud“, şi spune: „Dă-te mai aproape, că nu aud“. Doreşte să aibă voce. O, fiică, lasă atâta cât este dat de la Mine.

... Copiii Mei, vom călători mult, vom călători şi pe jos şi veţi uita lucrurile voastre ce le-aţi făcut, adică ai furat, te-ai mândrit, ai urât pe aproapele tău. Iubite popor, vom întâlni în călătoria noastră magi din răsărit şi apus. Să se audă glasul Meu. Pace vouă!

Fiilor, întăriţi-vă, căci călătoria voastră este pe sfert, călătoria voastră este scurtă, căci vremea s-a scurtat. Copiii Mei, vom călători şi vom lăsa case şi vei lăsa femeie şi vei lăsa copii.

... O, tată, după toate câte v-am dat vouă, s-ar fi căzut să fiţi sus; eraţi poate şi împăraţi. Da, la şcoala pământească erai sus, dar învăţătura Mea nu o poţi învăţa, că nu te lasă viaţa pământească. Copiii Mei, învăţaţi cuvintele Mele. Ridicaţi-vă, că dacă aş fi vorbit la prunci şi dacă auzeau acest cuvânt, grăiau.

... Feriţi-vă de mândrie, căci mândria s-a dus la preoţie şi au picat în mândrie. O, Eu nu urăsc preoţii, căci ei au darul de la Mine, dar veţi şti că din pricina mândriei mulţi preoţi nu vor mai fi duhovniceşti. Se vorbeşte, aţi auzit, nici Lucifer n-a murit, şi este în viaţă. Dar duhovniceşte a murit, că nu mai este la treapta în care a fost. Feriţi-vă de mândrie, că mândria va pieri.

... O, tată, pentru ce am făcut Eu această casă? că zice cineva că nu este frumoasă. O, Eu am făcut-o după modelul cerului. Păstraţi zidirea Mea.

... Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârşit.

27-10-1965